LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te omuz ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

adud

 • Pazı. Kolun omuzdan dirseğe kadar olan kısmı.
 • Mc: Yardımcı. İstinadgâh.

ahrem

 • Burnu kesik olan. Kesik burunlu.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlıyan oniki şekilden herbiri.
 • Tıb: Omuz ucu.

apolet

 • Askerî üniformaların omuz kısmına takılan ve rütbeyi belirten sembol, işaret.

apulet

 • Askerlerin, sınıf ve rütbelerine göre sırma, ipek veya yünden omuzlarına taktıkları saçak. (Fransızca)

asder

 • Omuz, menkıb.

aseli / aselî

 • Bal gibi sarı renkte olan.
 • Yahudilerin ayırdedilmek için, omuzbaşlarına taktıkları sarı kumaş parçası.
 • Eskiden kullanılan bir kumaş çeşidi.

atik

 • (Çoğulu: Avâtik) Sırtın üst kısmı. Omuz ile boyun arası.
 • Eski şarap.

azm-i kitf

 • Tıb: Kürek kemiği, omuz kemiği.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bazoka

 • (Bazuka) Tanklara karşı kullanılan bir çeşit silâhtır. Soba borusuna benzer, omuza konarak nişan alınıp ateşlenir.

bazu / bâzu

 • Kolun omuz ile dirsek arasında kalan kısmı, pazu. Adud. (Farsça)
 • Mc: Güç, kuvvet ve istidat. (Farsça)

be-duş

 • Omuza, omuzda. (Farsça)

ber-duş / ber-dûş

 • Omuzda, omuz üzerinde. (Farsça)

betkiş

 • Atılacak okların içine konulup omuza asılan mahfaza. Ok mahfazası, okluk. (Farsça)

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

bug

 • Elde omuzda, kucakta taşınmak üzere hazırlanmış eşya çıkını. (Farsça)

can-aver

 • Zihayat, canlı, yaşayan. Hayatdar.
 • Domuz, canavar, hınzır.
 • Zararlı hayvan.

cümmet

 • Suyun biriktiği yer.
 • Başta toplanan saç.
 • Omuzlara inen saç.

desi'

 • İki omuz arasında boyun battığı yer.

duş / dûş / دوش

 • Omuz.
 • Omuz.
 • Omuz. Ketif. (Farsça)
 • Dün gece. (Farsça)
 • Âlem-i menâm, rüya âlemi. (Farsça)
 • Mütesadif ve mütelâki olan. (Farsça)
 • Omuz. (Farsça)

duş-u himmet / dûş-u himmet

 • Himmet omuzu, güçlü himmet.

ebu zür'a

 • Domuz, hınzır.

efekk

 • Zayıflıktan dolayı omuzu mafsaldan ayrılmış olan kimse.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

ektaf / ektâf / اكتاف

 • (Tekili: Ketif) Omuzlar. Omuz kemikleri, kürek kemikleri.
 • Omuzlar. (Arapça)
 • Kürek kemikleri. (Arapça)

enkeb

 • Omuzunda yük olduğu için eğilip yürüyen.
 • Yanında oku ve yayı olmayan kişi.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.

girde

 • Yuvarlak, değirmi. (Farsça)
 • Evvelce yahudilerin, müslümanlardan ayırd edilebilmeleri için, omuzlarına diktikleri sarı renkte bir parça. (Farsça)
 • Açılmış yufka. (Farsça)
 • Yuvarlak yastık. (Farsça)
 • Gr: Bütün, hepsi, tamamı. (Farsça)

gisu / gîsu

 • Uzun saç, omuza dökülen saç. (Farsça)

güraz

 • Azgın erkek domuz. (Farsça)

hamele-i kur'an / hamele-i kur'ân

 • Kur'ân davasını omuzlayan, onu sonraki nesillere ulaştıran.

hanazir / hanazîr / hanâzir / خنازیر

 • (Tekili: Hınzır) Hınzırlar, domuzlar.
 • Domuzlar. (Arapça)

hane ber-duş

 • Evi omuzunda. Avare. Serseri.

harik

 • Omuz küreklerinin arası.

haykan

 • Büyük ve kalın olan.
 • Kısa boylu bir kimsenin yürümesi.
 • Omuzunu oynatmak.

hem-duş

 • Omuz omuza gelen, eşit olan, müsavi olan. (Farsça)

henazir / henazîr / henâzir / خنازیر

 • Hınzırlar, domuzlar.
 • Domuzlar. (Arapça)

hınzır

 • (Çoğulu: Hanâzır) Domuz. (Beğenilmeyen birisine hakaret için mecazen söylenir.)
 • Pis ve katı kalbli kimse.
 • Domuz.
 • Domuz
 • Pis ve katı yürekli kimse.
 • Domuz.

hınzir / hınzîr / خنزیر

 • Domuz. (Arapça)

hınzire / hınzîre

 • (Çoğulu: Hınzırât) Hileci ve fitnekâr kadın.
 • Dişi domuz.

huk / hûk / خوک

 • Domuz, hınzır. (Farsça)
 • Domuz. (Farsça)

huk-ban

 • Domuz çobanı. (Farsça)

hulb

 • Domuz kılı. Kalın kıl. Yele kılı.
 • Kıldan yapılmış kalem, kıl fırça.

ıbt

 • (Ibıt) Koltuk. Omuzun alt ve iç tarafı.

ıdtıba'

 • Hacıların ihramlarını sağ koltukları altından çıkarıp sol omuzlarına örtmeleri.

ıtf

 • Omuzbaşı.

iztiba / iztibâ

 • Hac ve ömre ibâdetlerinde erkeklerin giydikleri dikişsiz iki parçadan meydana gelen ihramın üst parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp diğer ucunu sol omuz üzerine atmak.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

ketd

 • Bir yıldız adı.
 • Omuzlar ile sırt arası.

ketf

 • Omuz. Omuz kemiği.
 • Parça parça kesmek ve bağlamak.
 • Omuz.
 • Omuz.

ketif / كتف

 • (Kitf-Ketef) (Çoğulu: Ektâf) Omuz.
 • Kürek kemiği, omuz küreği.
 • Omuz. (Arapça)
 • Kürek kemiği. (Arapça)

kiramen katibin / kirâmen kâtibîn

 • İnsanların iki omuzunda bulunup, onların sevâb ve günâhlarını yazan iki melek. Hafaza melekleridir diyen âlimler de olmuştur.

kitfeyn

 • İki omuz küreği.

kulunç

 • Özellikle omuzlarda olan şiddetli ağrı.
 • Tıb: Şiddetli bağırsak ağrısı. Omuzlarda ve vücutta bir ağrı.

matneb

 • (Çoğulu: Metânib) Omuz.
 • Omuzla boyun arası.

menakib

 • (Tekili: Menkeb) Yollar.
 • Omuzlar.

menkib

 • (Çoğulu: Menâkib) Omuzbaşı. Omuz ile kol kemiğinin birleştiği yer.

mühr-ü nübüvvet

 • Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti.

murdar / murdâr

 • Kendiliğinden ölmüş veya kasten besmelesiz kesilmiş olan hayvan, leş ve domuz eti gibi kendileri kat'î yâni kesin ve açık delîl ile haram olan şey.

müşaş

 • Omuz başı.
 • Yumuşak kemik başları. (Çiğnenmesi mümkündür).
 • Yumuşak yer.

müteadid

 • Birbirine kuvvet veren, omuz omuza veren.

müzmer

 • Omuz, boğaz ve bunların etrafı.

muztabi'

 • Ridâsını sağ koltuğu altından çıkarıp sol omuzuna atan kişi.

nekeb

 • Hastanın iyileşmesi.
 • Devenin omuzlarında olan bir hastalık.

rahyan

 • Kaburganın omuz kemiği ile bitişmesi.

reml

 • Hac ibâdeti yerine getirilirken, tavâfın (Kâbe'nin etrâfında dönmenin) ilk üçünde, erkeklerin kısa adımlarla, omuzları silkerek, çalımlı yürümeleri.

sayd

 • Av hayvanı yâni eti yenen hayvanların etleri için, eti yenmeyenlerin ise (domuz hâriç) deri ve diş gibi yerlerinden faydalanmak veya zararlarından emin olmak için avlanan hayvan.

sisa'

 • (Çoğulu: Seyâsi) Davar arkası.
 • Omuz başı.

tahtırevan

 • Deve, fil, at vb. hayvanlara yüklenerek veya omuzlarda taşınan üstü örtülü taşıma aracı.

tayalis

 • (Tekili: Taylasân) Başa ve boyna sarılan şallar.
 • Başa sarılan sarıkların omuzlar üzerine salıverilen uçları.

taylasan

 • (Çoğulu: Tayâlis-Tayâlise) Başa ve boyna sarılan şal.
 • Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıverilen ucu.

terbi' / terbî'

 • Dörtleme, yâni cenâzenin omuz üzerinde tabutun tahta kolundan el ile tutarak dört kişinin taşıması.
 • Mezârı düz yapmak.

zahm

 • Galebe etmek.
 • Omuz vurmak.
 • Sıkıştırmak.
 • Tazyik.