LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te olumsuz ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

baki / bâkî / باقى

 • Kalıcı, ölümsüz. (Arapça)
 • Artan, geri kalan. (Arapça)

bakileştirmek / bâkileştirmek

 • Ölümsüzleştirmek, devamlı hale getirmek.

bekà-i ervah / bekà-i ervâh

 • Ruhların devamlılığı, ölümsüzlüğü.

bekà-i ruh

 • Ruhun ölümsüzlüğü ve devamlılığı.

beka-yı ruh

 • Ruhun bâkiliği, ölümsüzlüğü.

ervah-ı bakiye / ervâh-ı bâkiye / اَرْوَاحِ بَاقِيَه

 • Varlığı devamlı olan, ölümsüz ruhlar.
 • Ölümsüz ruhlar.

hayat-ı bakiye / hayat-ı bâkiye

 • Ölümsüz hayat.

hayy-ı layemut / hayy-ı lâyemut / حَيِّ لاَيَمُوتْ

 • Ölümsüz olup dâimâ hayat sâhibi olan (Allah).

istifham-ı inkari / istifham-ı inkârî

 • Olumsuzu pekiştiren soru şekli. "Hiç yapar mı?" ifadesindeki gibi.

kavmi / kavmî

 • Kavme ait; olumsuz mânâda milliyetçilikle ilgili.

kavmiyetçilik

 • Irkçılık, olumsuz milliyetçilik.

layemut / lâyemut / lâyemût / لایموت / لَايَمُوتْ

 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz. (Arapça)
 • Ölümsüz.

layemutane / lâyemûtâne

 • Ölümsüzcesine.
 • Ölümsüz gibi.

lazeval / lâzevâl / لازوال

 • Yok olmaz, ölümsüz. (Arapça)

menfi / menfî / منفى / منفي / مَنْف۪ي

 • Sürgün edilmiş, sürgün.
 • Bir şeyin tersini ileri süren.
 • Olumsuz.
 • Olumsuz, negatif.
 • Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan.
 • Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün.
 • Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen.
 • Hakikatın aksini iddia eden.
 • Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle.
 • Nâkıs. Negatif, olumsuz.
 • Olumsuz, sürgün.
 • Olumsuz. (Arapça)
 • Hep olumsuz düşünen, her şeye olumsuz yaklaşan. (Arapça)
 • Sürgüne gönderilmiş. (Arapça)
 • Olumsuz.
 • Olumsuz.

menfi cereyan

 • Olumsuz, yıkıcı akım.

menfi hareket / menfî hareket

 • Yıkmak, yakmak, saptırmak, inkâr etmek vs. gibi olumsuz ve yıkıcı hareket, davranış.

menfi siyaset

 • Olumsuz siyaset; aşırı taraftarlık veya rakipleri yok etmek şeklinde uygulanan siyaset.

menfice / menfîce

 • Olumsuzca.

menfilik / menfîlik

 • Olumsuzluk, negatiflik.

na / nâ / نا

 • Olumsuz yapan ön ek.
 • Olumsuzluk eki. (Farsça)

nefi / nefî

 • Giderici, yok eden, olumsuz yapan.

nefiy

 • Olumsuzluk, yok sayma, sürme, sürgün.

nefy

 • Sürgün etmek. Birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek, sürmek.
 • Gr: Bir şeyin olmadığını ifade eden (olumsuzluk) edatı. Müsbetin zıddı, menfi olan. Bir şeyin yokluğunu veya olmadığını iddia.
 • Olumsuzluk; burada cümleye olumsuzluk mânâsını veren "mâ" edatı kastediliyor.

nefy edatı / nefy edâtı

 • Arabçada "Lâ", Farsçada "Nâ" gibi olumsuzluk bildiren edât.

nehiy / نهى

 • Olumsuzluk. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)

nehy / نهى

 • Olumsuzluk. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)
 • Nehy etmek: Yasaklamak. (Arapça)

salibe / sâlibe

 • Negatif, olumsuz.

salibe-i külliye / sâlibe-i külliye

 • Olumsuz tümel önerme "Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir." gibi.

şecere-i bakiye / şecere-i bâkiye / شَجَرَۀِ بَاقِيَه

 • Ölümsüz ağaç.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

seyyiat / seyyiât / سيئات

 • Günahlar. (Arapça)
 • Kötülükler. (Arapça)
 • Olumsuzluklar. (Arapça)

sofestai / sofestâî

 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.
 • Olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan kuşkucu felsefeci.

umumi harpler / umumî harpler

 • Bütün dünyayı olumsuz olarak etkileyen savaşlar; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları.

unsurculuk

 • Irkçılık; olumsuz ve zararlı biçimde kullanılan ırkçılık, milliyetçilik.

vücud-u daimi / vücud-u daimî

 • Ölümsüz, devamlı vücut.

yar-ı baki / yâr-ı bâkî / يَارِ بَاقِي

 • Ölümsüz dost.

 

LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR
LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR
LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

Luggat hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarınız Luggat.com Facebook sayfasında otomatik olarak yayınlanır. Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayın:

TAKİP ET