LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te oluşan ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

akademi heyeti muvacehesinde

 • Aydın, âlim ve bilginlerden oluşan ilmî kurul önünde, karşısında.

alay / آلَايْ

 • Genel olarak üç taburdan oluşan askerî birlik.
 • Beş bölük erden oluşan askerî topluluk.
 • Dört taburdan oluşan askerî birlik.

an'aneli sened

 • Hadîs aktarımında Peygamber Efendimize (a.s.m.) varıncaya kadar "filandan, o da filandan" şeklinde oluşan isim listesi.

aşır

 • On âyetten oluşan bölüm.

aşir

 • Kur'ân-ı Kerimden on âyetten oluşan bir bölüm.

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

aşvez

 • (Çoğulu: Aşâviz) Sağlam yer.
 • Sağlam ve geçirimsiz yerlerde oluşan göl.
 • Sağlam, kuvvetli deve.
 • Çok et.

beyit

 • İki mısradan oluşan manzume.

beyt-i kıymettari / beyt-i kıymettârî

 • Değerli beyit; şiirde iki mısradan oluşan bölüm.

bölük

 • Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur meydana getiren askerî birlik.

cumhur-u muhakkıkin / cumhûr-u muhakkıkîn

 • Hakikati araştırıp bulan kişilerden oluşan seçkin topluluk.

cüz'iyat tabakatı

 • Küçük varlıklardan oluşan varlık tabakaları.

entari

 • Tek parçadan oluşan uzun giysi.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

hasılıbilmasdar / hâsılıbilmasdar

 • Masdarla oluşan fiilin uygulanmasından çıkan sonuç.

hazine-i cevahir

 • Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.

hezme

 • Elle basıldığında veya sıkıldığında oluşan çukur.

hizb

 • Bazı duaların ve ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşan kitap.

hizbü'l-azam-ı kur'ani / hizbü'l-âzam-ı kur'ânî

 • Kur'ân'dan alınmış bazı âyetlerden oluşan dua kitabı.

humret

 • Utanma duygusundan dolayı yanaklarda oluşan kızarıklık; utanma.

ibaret / ibâret / عبارت

 • Meydana gelen, oluşan.
 • Oluşan.
 • Meydana gelen, oluşan. (Arapça)

ibaret olan

 • Meydana gelen, oluşan.

kaf-nun / kâf-nûn

 • Arap alfabesinde yer alan iki harften oluşan ve Allah'ın varlıkları dilediği şekilde yaratmasını ifade eden "kün", yani "ol" emri.

kangren

 • Hücrelerin ölmesiyle oluşan bir hastalık.

kanun-u emriye-i mu'ciznüma / kanun-u emriye-i mu'ciznümâ

 • Allah'ın emriyle oluşan mu'cizeli kanun.

kanun-u tevafuki / kanun-u tevafukî

 • Tevafuk ve denklik şeklinde oluşan kanun.

kaziye-i şartiye

 • İki cümleden oluşan ve bir cümledeki hükmün diğer bir cümledeki şarta bağlı olduğu önerme.

kaziye-i vahide / kaziye-i vâhide

 • Tek bir hükümden oluşan önerme.

kesret daireleri

 • Çokluk daireleri; sayısız varlıklardan oluşan daireler.

kesret tabakatı

 • Sayısız varlıklardan oluşan âlemler.

küçük sözler

 • Sözler kitabı içerisinden alınmış olan bazı bölümlerden oluşan kitapçık.

küll / كُلّ

 • Parçalardan oluşan bütün.

mani-i akli / mâni-i aklî

 • Aklen oluşan engel.

mevcudat-ı havaiye / mevcudât-ı havâiye

 • Havadan oluşan varlıklar.

muhassal-ı mazbut

 • Elde tutulacak şekilde var olan, oluşan.

muhit-i zamani ve mekani / muhît-i zamânî ve mekânî

 • Zaman ve mekân itibariyle oluşan şartlar, ortam, çevre.

mukaddime-i temsiliye

 • Temsilden oluşan giriş.

mürekkeb / مركب

 • Oluşan, bileşen. (Arapça)
 • Mürekkep. (Arapça)

müteşekkil / مُتَشَكِّلْ

 • Şekillenen, oluşan.

rekat / rekât

 • Namazda bir kıyam, bir rüku' ve iki secdeden oluşan bölüm.

şahs-ı manevi-i dalalet / şahs-ı mânevî-i dalâlet

 • İnkârcılığı yaymaya çalışan kişilerden oluşan manevî kişilik.

şeriat-ı iradiye

 • Allah'ın iradesiyle oluşan şeriat, tabiat kanunları.

sure / sûre

 • Kurânın âyetlerden oluşan her bir bölümü.

tabakat-ı kesret

 • Çokluk tabakaları; sayısız varlıklardan oluşan tabakalar.

tabur / طَابُورْ

 • Bölüklerden oluşan askerî birlik.
 • Dört bölükten oluşan askeri birlik.

taife-i beşeriye

 • İnsanlardan oluşan topluluk.

terekküp eden

 • Oluşan, meydana gelen.

terkib-i mezci / terkib-i mezcî

 • (Ar. gr.) İki kelimeden oluşan ve bir isme delalet eden lâfız, Çanakkale gibi.

vefk-i müselles

 • Üçlü vefk; bir âyet veya ibarenin ebced ve cifir değerleri esas alınarak, dağıtıldığı ve üç rakamının karesi biçiminde dokuz küçük kareden oluşan tılsımlı kare alan.

vücuda gelen

 • Oluşan, meydana gelen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın