REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te okullar ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

i'dadiye

 • Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus.
 • Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden sonra gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

medaris-i diniye / medâris-i diniye

 • Dinî medreseler, okullar.

mekatib / mekâtib / مكاتب

 • (Tekili: Mekteb) Mektebler, okullar.
 • Okullar.
 • Okullar. (Arapça)

mekatib-i aliye / mekâtib-i âliye / مكاتب عاليه

 • Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler.
 • Yüksekokullar.

mekatib-i aliye-i resmiye / mekâtib-i âliye-i resmiye

 • Resmî yüksek okullar.

mekatib-i askeriye / mekâtib-i askeriye / مكاتب عسكریه

 • Askerî okullar.

mekatib-i hususiye / mekâtib-i hususiye

 • Hususi mektebler. Özel okullar.

mekatib-i ibtidaiyye / mekâtib-i ibtidâiyye

 • İlk mektebler, ilk okullar.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

teneffüs

 • (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme.
 • Tan yeri ağarma.
 • Deniz suyunun sahile vurması.
 • Üfürmek.
 • Okullarda ders araları verilen dinlenme.

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın