LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te okmak ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

atan

 • (Çoğulu: Atân) Kovası el ile çekilen kuyu.
 • Kuyunun ve havuzun etrafında deve çekip duracak yer.
 • Su kenarı.
 • Kokmak.
 • Dibâgat etmek.

boykot

 • (Boykotaj) Bir şahıs veya devlete karşı alış-verişi, münasebetleri kesmek. Bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir şahsı zarara sokmak maksadıyla onunla her türlü ilgiyi kesme. (Fransızca)
 • Bir işten geçici olarak çekilme; işe, çalışmaya hep birlikte katılmama. (Fransızca)

çubek / çûbek / چوبك

 • Tokmak, tokaç. (Farsça)
 • Çomak. (Farsça)

dahs

 • Koyunun derisiyle eti arasına yüzmek için elini sokmak.
 • Fesad, ifsâd.

dav'

 • Hoş kokular kokmak. Depretmek.

defr

 • Kokmak.

fedh

 • Bir kimseyi borca sokmak.
 • Ağır işe giriftar etmek.

fevh

 • Kokmak.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

hanez

 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Kokmak.

hers

 • Tokmak ile dövmek.
 • Mersin ağacı.
 • Arslan.
 • Kedi.

hişne

 • Kin tutmak.
 • Çirkin ve pis kokmak.

hoşbuyi / hoşbuyî

 • İyi kokulu olmak, güzel kokmak. (Farsça)

idhal / idhâl / ادخال

 • Dâhil etmek. İçine almak. Sokmak.
 • İçeri alma, sokma. (Arapça)
 • Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. (Arapça)
 • İdhâl edilmek: (Arapça)
 • İçeri alınmak, sokulmak. (Arapça)
 • Dışalım yapılmak. (Arapça)
 • İdhâl etmek: (Arapça)
 • İçeri almak, sokmak. (Arapça)
 • Yurt dışın (Arapça)

ifrağ etmek

 • Bir şekil ve keyfiyete sokmak.

isam

 • Günaha sokmak, günaha sokulmak.

ızrar / ızrâr / اضرار

 • Zarar verme, zarara sokma. (Arapça)
 • Izrâr etmek: Zarar vermek, zarara sokmak. (Arapça)

lahan

 • Bozulup kokmak.

me's

 • İnsanların arasını bozmak, araya fesad sokmak.

metarık

 • (Tekili: Mıtrak ve Mıtraka) Mızraklar. Tokmaklar. Çekiçler. Değnekler, sopalar.

mifezza

 • Tokmak.

mirzebe

 • (Çoğulu: Merâzib) Tokmak.

mıtrak / مطرق

 • (Çoğulu: Metârık) Sopa, değnek.
 • Tokmak.
 • Mızrak.
 • Çekiç.
 • Değnek. (Arapça)
 • Tokmak. (Arapça)
 • Çekiç. (Arapça)

müşte

 • Yumruk, muşta. (Farsça)
 • Birine vurmak için ele veya parmaklara geçirilen demirden yapılmış âlet. (Farsça)
 • Kunduracıların deriyi vurarak inceltmekte kullandıkları maden tokmak. (Farsça)

nefh

 • Rüzgâr esmek.
 • Güzel kokunun yayılması. Kokmak.
 • Vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Vuruşmak, kat'etmek.

nehş

 • Yılan sokmak.
 • Almak, kabzetmek.
 • Ön dişiyle bir nesneyi ısırır gibi tutmak.
 • Et almak.

nekz

 • Vurmak.
 • Kovmak, def'etmek.
 • Yılan sokmak.
 • Azalmak.
 • Suyun, yer tarafından emilmesi.

nems

 • Süt ve yağın ekşimesi.
 • Ekşimek ve kokmak.
 • Sırrı ketmetmek, gizlemek.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

netane

 • Çirkin kokmak, pis kokmak.

netn

 • Fena kokmak. Kötü, kerih koku.

şahmerdan

 • (Şâh-ı merdan) Mertlerin şahı, Hazret-i Ali (R.A.). (Farsça)
 • Aşağı yukarı çıkan büyük demir tokmak. (Farsça)

samer

 • Bozulup fena kokmak.

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

seat

 • Kokmak.

selk

 • Çekmek veya çekilmek.
 • Gitmek.
 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şeym

 • Çok soğuk su.
 • Kılıç çıkarmak.
 • Kınına sokmak.

şezz

 • Çuval kulpuna ağaç sokmak. (O ağaca "şizâz" derler.)

sulul

 • Bozulup fena kokmak.

tadavvu'

 • Kokmak.

tagayyür

 • Değişmek. Başkalaşmak.
 • Bozulmak. Renk değiştirmek.
 • Kokmak.

takhim

 • İthal etmek, içeri sokmak, girdirmek.

teassüs

 • Kokmak.
 • Geceleyin ava gitmek.

tebahhur

 • (Buhar. dan) Buharlaşmak. Tütsülenmek. Buğulanmak.
 • Kokmak.

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m

vek'

 • Akrep sokmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın