LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te og kelimesini içeren 93 kelime bulundu...

amuhte

 • Öğrenmiş. (Farsça)

amuz

 • Öğretmek mastarının emir kökü. (Farsça)

amuzgar / âmûzgâr / آموزگار

 • Öğretmen. (Farsça)

beni / benî / بنى

 • Oğullar.
 • Oğullar, evlâtlar, çocuklar. (Aslı: Benûn-Benîn)
 • Oğullar. (Arapça)

benu / benû / بنو

 • Oğullar.
 • Oğullar. (Arapça)

bin / بن

 • Oğul, oğlu.
 • Oğul.
 • Bin Mehmed: Mehmed'in oğlu.
 • Oğul. (Arapça)

bünüvvet

 • Oğulluk, evlatlık.

büziçe

 • Oğlak. Küçük, yavru keçi. (Farsça)

cehuş / cehûş

 • Oğlan, sabi.

danişamuz / dânişâmûz / دانش آموز

 • Öğrenci. (Farsça)

danv

 • Oğul ve kız, veled.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

delk

 • Oğuşturmak. El sürtmek. Oğmak.
 • Oğmak.

dershan / dershân / درسخوان

 • Öğrenci. (Arapça - Farsça)

ebna / ebnâ / ابنا

 • Oğullar.
 • Oğullar. (Arapça)

fakıd

 • Oğlunu veya eşini kaybetmiş kadın.

gada

 • Öğle yemeği.

gulam / gulâm / غُلَامْ

 • Oğul.

guzz

 • Oğuz Türkleri.

halka-i tedris

 • Öğrenim, ders halkası.

hel'

 • Oğlak. (Müe: Hel'a)

heyet-i muallimin / heyet-i muallimîn / هيئت معلمين

 • Öğretmenler kurulu

hıred-amuz / hıred-âmuz

 • Öğreten, öğretici, muallim.

hired-amuz

 • Öğretmen, muallim. (Farsça)

hisse-i taallüm

 • Öğrenme payı.

i'tilam

 • Öğrenme, bilme.

ibn / ابن

 • Oğul, oğlu.
 • Oğul.
 • Oğul.
 • Oğul.
 • Oğul. (Arapça)

ifkah

 • Öğretme.

kabl-ez zeval

 • Öğleden önce.

kabl-ez zuhr

 • Öğleden evvel.

kaylule / kaylûle

 • Öğle uykusu.
 • Öğle uykusu.

mahdum / مخدوم / mahdûm / مَخْدُومْ

 • Oğul, kendisine hizmet edilen.
 • Oğul, evlat.
 • Oğul. (Arapça)
 • Oğul.

makil / makîl

 • Öğle uykusuna yatılacak yer. Kaylule yeri. Rahat edecek yer. Kuşluk uykusu.

merak

 • Öğrenme isteği.

meşk eden

 • Öğrenen, öğrenmek için çalışan.

mev'iza

 • Öğüt, nasihat, vaaz.

mev'ize / موعظه

 • Öğüt, nasihat.
 • Öğüt. (Arapça)

meviza / mevîza

 • Öğüt, nasihat.

meyl-i marifet / meyl-i mârifet

 • Öğrenme ve bilme eğilimi.

muallem

 • Öğrenim görmüş, eğitimli kişi.

muallim / معلم / مُعَلِّمْ

 • Öğretmen.
 • Öğreten, talim eden, öğretmen.
 • Öğretmen. (Arapça)
 • Öğretmen.

muallimat / muallimât

 • Öğretici kadınlar, kadın hocalar.

muallimin / muallimîn / معلمين

 • Öğretmenler. (Arapça)

müddet-i tahsiliye / مدت تحصيليه

 • Öğrenim süresi.

müteallim / متعلم

 • Öğrenci. (Arapça)

mütemerrin

 • Öğrenmek için çalışan, alışmak gayesiyle egsersiz yapan.

muttali'

 • Öğrenmiş, haber almış, bilgili.

muzahhir

 • Öğle vaktinde gelen.

nasaha

 • Öğüt vermek, nasihat etmek.

nasayih / nasâyih / نصایح

 • Öğütler. (Arapça)

nasih / nasîh

 • Öğütçü, nasihat eden.

nasihane / nasihâne

 • Öğüt vererek, nasihat ederek. (Farsça)

nasihat / نصيحت

 • Öğüt.
 • Öğüt.
 • Öğüt. (Arapça)

nasihatçi

 • Öğüt veren.

nush / نصح

 • Öğüt, nasihat. (Arapça)

pend / پند

 • Öğüt. (Farsça)

pendname / pendnâme / پندنامه

 • Öğüt kitabı. (Farsça)
 • Öğüt kitabı. (Farsça)

pur / pûr / پور

 • Oğul. (Farsça)

püser / پسر

 • Oğul. (Farsça)

revhat

 • Öğlen vaktinden akşama kadar gitmek.

rüşeym

 • Oğulcuk, embriyon.

salat-üz zuhr / salât-üz zuhr

 • Öğle namazı.

seyyah-ı talip

 • Öğrenmek için seyahat eden.

silsile-i tahsil

 • Öğretim kademeleri.

ta'lim / ta'lîm / تَعْل۪يمْ

 • Öğretmek. Yetiştirmek. Alıştırmak. Belli etmek. İdman.
 • Öğretmek, yetiştirmek, alıştırmak, belli etmek, idman.
 • Öğretme.
 • Öğretme.

ta'limat / ta'lîmât / تَعْل۪يمَاتْ

 • Öğretmeler.

ta'limhane

 • Öğrenme yeri. Ta'lim yeri. (Farsça)

ta'limi / ta'lîmî / تعليمى

 • Öğretici, didaktik. (Arapça)

taallüm / تَعَلُّمْ

 • Öğrenme.
 • Öğrenme.

taallüm etme

 • Öğrenme.

tabiha

 • Öğle sıcağı.

talebe

 • Öğrenci.

talim / tâlim / تعليم

 • Öğretme, alıştırma.
 • Öğretme.

talim eden / tâlim eden

 • Öğreten.

talim etme / tâlim etme

 • Öğretme, bildirme.

talim etmek / tâlim etmek

 • Öğretmek.

talimgah-ı dünya / talimgâh-ı dünya

 • Öğrenim yeri olan dünya.

talimhane / tâlimhâne

 • Öğrenme evi.

tedris

 • Öğretme, ders verme.

tedrisat / tedrîsât / تدریسات

 • Öğretim. (Arapça)

tefahür / tefâhür

 • Öğünme.

telamiz / telâmîz / تلاميذ

 • Öğrenciler. (Arapça)

telemmüz / تلمذ

 • Öğrencilik. (Arapça)
 • Telemmüz etmek: Öğrenci olmak, öğrencilik etmek. (Arapça)

telkin / telkîn / تلقين

 • Öğretme, kulağına anlatma. (Arapça)

tilmiz / tilmîz / تلميذ

 • Öğrenci, talebe.
 • Öğrenci.
 • Öğrenci. (Arapça)

tullab / tullâb / طلاب

 • Öğrenciler. (Arapça)

üstad-ı muallim

 • Öğretici üstad, öğretmen olan büyük âlim.

va'z

 • Öğüt, nasîhat; emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme.

vad

 • Oğul. (Farsça)

vaktü'z-zuhr

 • Öğle vakti.

veled

 • Oğul, yavru, çocuk.

veledim

 • Oğlum.

zade / zâde

 • Oğul, çocuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın