REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nobet ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

ala-tarik-il münavebe / alâ-tarik-il münavebe

 • Nöbetleşe, münâvebe yoluyla.

bil-münavebe

 • Değişerek, nöbetleşe.

buhran

 • Sıkıntı. Darlık. Nöbet. Kriz. Hastalığın ağır zamanı.
 • Bir işin tehlikeli ve karışık hâl alması.

dide-ban / dide-bân

 • Gözcü, bekçi, nöbetçi.

fursa

 • (Çoğulu: Furus) İçmek, şirb.
 • Nöbet.

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

gardiyan

 • Kolcu, nöbetçi, muhafız. (Fransızca)

humma / hummâ

 • Yüsek ateşli hastalık, nöbet.

hümma

 • (Çoğulu: Hümmeyât) Hastalıktan dolayı vücudda meydana gelen harâret.
 • Nöbetli hastalık.
 • Sıtma.

humma / hummâ / حما

 • Nöbet, ateş nöbeti. (Arapça)
 • Sıtma. (Arapça)

hümmeyat

 • (Tekili: Hümmâ) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler.
 • Sıtmalar.
 • Nöbetli hastalıklar.

hurras

 • (Tekili: Hâris) Muhafızlar, bekçiler, nöbetçiler.

ihtilac

 • Seğirtme.
 • Çarpıntı, çarpma.
 • Etler gevşeyip büzülme.
 • Havale nöbeti.

irtivah

 • Nöbetle çalışma.

meberret

 • Nöbet şekeri.

muhaya

 • Bölünemiyen bir şeyi nöbetleşe ve sıra ile kullanma.

muhayee

 • Pay edilmesi ve bölünmesi mümkün olmayan bir şeyi sıra ile nöbetleşe kullanma.

mühayee

 • Nöbetleşmek.

mukrib

 • Nöbete tutulmuş at.

münavebe / münâvebe / مُنَاوَبَه

 • Nöbetle iş görmek, nöbetleşmek.
 • Nöbetleşe iş görme.
 • Nöbetleşme.
 • Nöbetleşme.

münavebeten

 • Nöbetleşerek.
 • Nöbet ile, nöbetleşerek. Sırayla.
 • Nöbetleşe, sırayla.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

müsacele

 • Nöbetleşmek.

mütebadil

 • (Bedel. den) Birbirinin yerine geçen, tebâdül eden.
 • Nöbetle değişen.

mütenavib

 • (Nevbet. den) Nöbetleşe tekrarlanıp giden.

naib

 • (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen.
 • Şeriat hâkimi olan kadı vekili.
 • Nöbet bekleyen.

nebat / نبات

 • Nöbet şekeri. (Farsça)

nevbe

 • (Çoğulu: Nüveb) Nöbet.

nevbet / نوبت

 • Nöbet, sıra. Sıra ile görülen iş.
 • Nöbet, sıra.
 • Nöbet, sıra.
 • Sıra, nöbet. (Arapça)

nevbet-zen

 • Belirli vaktin geldiğini bildiren, nöbet çalan. (Farsça)

niyabe

 • Nöbet.

nöbetdar / nöbetdâr

 • Nöbetçi.

nöbettar

 • Nöbetçi.

nokta

 • (Nukta) Benek.
 • Durak, mevki. Mahâl.
 • Göze ârız olan leke.
 • Durak işareti.
 • Tek karakol, tek nöbetçi.
 • Yazıdaki durak işâreti.
 • Mat: Hiçbir uzunluğu olmayan şekil.

pasban

 • Nöbetçi, gece bekçisi, bekçi. (Farsça)

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

ribat / ribât

 • Sınır karakolu; İslâm dînini üstün kılmak, müslümanlardan kâfirlerin şerrini, zararını def etmek için düşman sınırında nöbet beklemek.

rufse

 • Su nöbeti.

şirb

 • (Şürb) İçme veya içirme nöbeti. İçmek.

teblerze / تب لرزه

 • Sıtma nöbeti. (Farsça)

tekattu'

 • Tıb: Sıtma nöbetinin muntazam vakitlere ayrılması.

tenavüb

 • Nöbetleşme. Nöbet ile çalışma. Münâvebe.

tenayüb

 • Nöbetleşmek.

türbedar-ı nebevi / türbedâr-ı nebevî

 • Peygamberimizin türbesinde nöbet tutan, hizmet eden kişi.

ukbe

 • Nöbet.
 • Çorba bakiyyesi.

vardiya

 • İtl. Gemilerde beklenen nöbet.
 • Nöbet yeri. Nöbet beklenilen yer.

zer

 • Sarı.
 • Altın, akçe.
 • Nöbet.
 • Oruç.
 • Çile.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın