REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te no kelimesini içeren 74 kelime bulundu...

acaibat

 • Normale zıt şeyler. Acâib şeyler.

adi / âdi

 • Normal, sıradan.

ala-tarik-il münavebe / alâ-tarik-il münavebe

 • Nöbetleşe, münâvebe yoluyla.

anormal

 • Normal olmayan. İfrat veya tefrit hali.

avarız-ı naks / avârız-ı naks

 • Noksanlık arızaları.

ayb-nak / ayb-nâk

 • Noksan, kusurlu. (Farsça)

cebr-i noksan / cebr-i noksân

 • Noksanı tamamlama, eksiği ikmâl etme.

da'z

 • Noksanlaştırmak.

evsaf-ı adiye / evsâf-ı âdiye

 • Normal, sıradan vasıflar, nitelikler.

gayr-ı kamil / gayr-ı kâmil

 • Noksan, mükemmel olmayan.

hadd-i tabii / hadd-i tabiî / حد طبيعى

 • Normal hal.

hararet-i garize / hararet-i garîze

 • Normal vücut ateşi, ısısı.

harika / hârika

 • Normalin üstünde olup hayret uyandıran şey.

hary

 • Noksan etmek, noksanlaştırmak, eksiltmek.

hıss

 • Noksan, eksik.

hummus

 • Nohut.

hur

 • Noksan, eksik.

ihcaf

 • Noksanlık, eksiklik, kusurluluk.

ıhsar

 • Noksanlaştırmak, eksiltmek.

irtivah

 • Nöbetle çalışma.

ızazat

 • Noksanlık.

kamilen / kâmilen

 • Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.

kast

 • Noksan, eksik, kusur. (Farsça)

katib-i adl / kâtib-i adl

 • Noter.

kaziye-i tabiiye

 • Normal hüküm, doğal hüküm.

kemalat-ı kudsiye / kemâlât-ı kudsiye

 • Noksanlıklardan uzak mükemmellikler.

meberret

 • Nöbet şekeri.

meşmeşiye

 • Normal göze görünmeyen misalî bir âlem.

mübelliğ-i beliğ

 • Noksansız ve belâgatli bir şekilde tebliğ eden.

mücehhez

 • Noksanları tamamlanarak hazırlanmış, lüzumu olan silâh ve sair şeylerle donanmış. Cihazlanmış.

mühayee

 • Nöbetleşmek.

mukavelat muharriri

 • Noter. Kâtib-i adl.

mukrib

 • Nöbete tutulmuş at.

mümteniat-ı adiye / mümteniât-ı âdiye

 • Normalde imkânsız olan şeyler.

münasebet-i adiye / münasebet-i âdiye

 • Normal, sıradan ilişki.

münavebe / münâvebe / مُنَاوَبَه

 • Nöbetle iş görmek, nöbetleşmek.
 • Nöbetleşe iş görme.
 • Nöbetleşme.
 • Nöbetleşme.

münavebeten

 • Nöbetleşerek.
 • Nöbet ile, nöbetleşerek. Sırayla.
 • Nöbetleşe, sırayla.

müsacele

 • Nöbetleşmek.

mütenakıs / mütenâkıs

 • Noksanlaşan, azalan, miktarı azalmış olan.
 • Noksanlaşan.

nakais

 • Noksanlar, eksiklikler.

nakıs / nâkıs / ناقص

 • Noksan, eksik.
 • Noksan.

nakisa / nakîsa / نَق۪يصَه

 • Noksanlık.

nakise / nâkise

 • Noksanlık, eksiklik.

naks / نَقْصْ

 • Noksanlık, eksiklik.
 • Noksanlık.

nebat / نبات

 • Nöbet şekeri. (Farsça)

nehud

 • Nohut. (Farsça)

nekais

 • Noksanlıklar.

nevakıs

 • Noksanlar, eksikler.
 • Noksanlıklar, eksiklikler.

nevakis / nevâkis

 • Noksanlar.

nevbet

 • Nöbet, sıra. Sıra ile görülen iş.
 • Nöbet, sıra.
 • Nöbet, sıra.

niyabe

 • Nöbet.

nöbetdar / nöbetdâr

 • Nöbetçi.

nöbettar

 • Nöbetçi.

nohudi / nohudî / نخودی

 • Nohut rengi. (Farsça)

noksaniyet / noksâniyet

 • Noksanlık, eksiklik.
 • Noksanlık, eksiklik.

noksaniyetsiz

 • Noksansız, eksiksiz.

nukat / nukât / نقاط

 • Noktalar.
 • Noktalar, hususlar. (Arapça)

nümüvv-ü tabii / nümüvv-ü tabiî

 • Normal şartlar altında büyüyüp gelişme.

pasban

 • Nöbetçi, gece bekçisi, bekçi. (Farsça)

pusula / پُوصُولَه

 • Not yazılı küçük kağıt.

ra-i mühmele

 • Noktalı ze'den ayırmak için "rı" harfine verilen bir ad.

ta'cim

 • Noktalama, noktalatma.

tahşir

 • Noksan etmek, eksiltmek.

tecelli-i etemm / tecellî-i etemm

 • Noksansız tecelli, eksiksiz yansıma.

tefrit / tefrît / تَفْر۪يطْ

 • Normalin altı.
 • Normalin altında kalma.

tenakus

 • Noksanlaşmak. Azalmak. Eksilmek.

tenavüb

 • Nöbetleşme. Nöbet ile çalışma. Münâvebe.

tenayüb

 • Nöbetleşmek.

tenezzehe

 • Noksan sıfatlardan uzak (meâlinde Allah C.C. için söylenen duâdandır.)

tenkıs

 • Noksanlaştırma.

tenkis / tenkîs / تَنْق۪يصْ

 • Noksanlaştırmak. Azaltmak. İndirmek.
 • Noksan gösterme, değerini düşürme.
 • Noksânlıkla suçlama.

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

tevakun

 • Noksan etmek, eksiltmek.

veks

 • Noksan etmek, eksiltmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın