LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nitelikler ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

ekmel-i küll

 • Bütün fertlerin en mükemmeli; bütün niteliklerde en mükemmel.

evsaf ve şuunat-ı rabbaniye / evsâf ve şuûnât-ı rabbâniye

 • Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatları ve terbiye edicilikle ilgili nitelikleri.

evsaf-ı adiye / evsâf-ı âdiye

 • Normal, sıradan vasıflar, nitelikler.

evsaf-ı celal ve cemal / evsâf-ı celâl ve cemâl

 • Cemâl ve celâl sıfatları, güzel ve haşmetli nitelikler.

evsaf-ı cemaliye ve kemaliye / evsaf-ı cemâliye ve kemâliye

 • Cenab-ı Allah'ın güzelliğine ve mükemmelliğine ait vasıfları, nitelikleri.

evsaf-ı kemal / evsâf-ı kemâl

 • Mükemmel vasıflar, nitelikler, sıfatlar.

evsaf-ı rububiyet / evsâf-ı rububiyet

 • Rububiyetin vasıfları, nitelikleri.

faziletkar / faziletkâr

 • Erdemli, faziletli, üstün niteliklere sahip.

faziletmeab / fazîletmeab

 • Üstün nitelikleri olan.

faziletperver / fazîletperver

 • Üstün nitelikleri seven.

fezail / fezâil

 • Faziletler, üstün nitelikler.

hasail / hasâil

 • Hasletler, huylar, nitelikler.

hasais / hasâis / خصائص

 • Hasseler, nitelikler.
 • Nitelikler, özellikler. (Arapça)

havass / havâss / خواص

 • Seçkin kişiler. (Arapça)
 • Nitelikler. (Arapça)

hulefa-i mehdiyyin / hulefa-i mehdiyyîn

 • Mehdî olan halifeler; âhirzamanda gelen büyük mehdînin bazı niteliklerine sahip olan halifeler.

hususiyat / hususiyât

 • Hususî özellikler, nitelikler.

hususiyat-ı mütenevvia / hususiyât-ı mütenevvia

 • Çeşitli özel nitelikler.

kemal-i şuun / kemâl-i şuûn

 • Zâtî niteliklerin mükemmelliği; yaratıcılık ve rızık vericilik gibi Cenâb-ı Hakkın Zâtında bulunan kutsal özelliklerin mükemmelliği.

kemalat-ı sübhaniye / kemâlât-ı sübhâniye

 • Bütün eksikliklerden yüce olan Allah'ın sonsuz mükemmellikteki sıfatları, nitelikleri.

keyfiyat / keyfiyât

 • Özellikler, nitelikler, durumlar.

mahiyat / mâhiyât

 • Mahiyetler, nitelikler.

meziyyat / meziyyât

 • Meziyetler, üstün nitelikler ve özellikler.

sıfat-ı ezeliye alemi / sıfât-ı ezeliye âlemi

 • Ezelden beri Allah'ın zatında bulunan nitelikler âlemi.

sıfat-ı kemaliye / sıfât-ı kemâliye

 • Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan mükemmel sıfatları, nitelikleri.

sıfat-ı küfriye

 • Küfre ait özellikler, inkârâ ait nitelikler.

sıfat-ı mutlaka / sıfât-ı mutlaka

 • Sınırsız sıfatlar, vasıflar, nitelikler.

şuun ve kabiliyet-i zatiye / şuûn ve kabiliyet-i zâtiye

 • Zâti nitelikler; istidatlar ve kabiliyetler.

şuun-u zatiye / şuûn-u zâtiye

 • Zâtî nitelikler, özellikler.

şuunat-ı rabbaniye / şuûnât-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkların Rabbi olan Allah'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zât'a ait nitelikler.

şuunat-ı rububiyet / şuûnât-ı rububiyet

 • İdare ve terbiye edici Rabbimizin zâtına mahsus kutsal özellikler, temel nitelikler.

şuunat-ı sermediye / şuûnat-ı sermediye

 • Sonsuza kadar sürüp giden işler, haller ve nitelikler.

tavsifat-ı müthişe / tavsifât-ı müthişe

 • Dehşetli vasıflar, nitelikler.

umur-i izafiye

 • Biri birisiz olmayan ve birbirine nisbet ve kıyaslamayla anlaşılan nitelikler; karanlık-aydınlık, acı-tatlı gibi.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

zat-ı maal-i sıfat-ı ali / zât-ı maâl-i sıfat-ı âli

 • Yüksek vasıf ve niteliklerin sahibi olan şerefli, yüce zât.