LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ni kelimesini içeren 215 kelime bulundu...

a

 • Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi.

abu

 • Nilüfer çiçeği. (Farsça)

acz-i mutlak / عَجْزِ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz güçsüzlük.

adalet-i mutlaka / adâlet-i mutlaka / عَدَالَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz, kusursuz adâlet.

adem-i ni'met / عَدَمِ نِعْمَتْ

 • Ni'metin yokluğu.

adem-i nimet

 • Nimet yokluğu.

akıbet / âkıbet

 • Nihayet, sonuç.

akıbetü'l-akıbe / âkıbetü'l-âkıbe

 • Nihâî sonuç, neticenin sonu.

alem / عَلَمْ

 • Nişan, minare tepesindeki hilal.

amaç-gah / âmâç-gâh

 • Nişan atılan yer, nişan yeri. Hedef mahalli. (Farsça)

amacgah / âmâcgâh / آماجگاه

 • Nişan alınan yer. (Farsça)

amd

 • Niyet, arzu, istek.

amden

 • Niyet ederek ve isteyerek.

ayat-ı binihaye / âyât-ı bînihâye

 • Nihayetsiz âyetler, sonsuz deliller.

ben

 • Nişan.

benat-ür rüşde / benât-ür rüşde

 • Nikâhlı kadından doğan evlat.

berat / berât

 • Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.
 • Nişan, ayrıcalık fermanı.

besa / besâ / بسا

 • Nice. (Farsça)

bi-n-nisbe

 • Nisbetle, bir dereceye kadar.

binihaye / bînihâye

 • Nihâyetsiz, sonsuz.

binniyet / بِالنِّيَتْ

 • Niyet ederek.
 • Niyetle.
 • Niyetle.

binniyye / بِالنِّيَه

 • Niyetle.
 • Niyetle.

boşamak

 • Nikâh bağını çözmek, evliliğe son vermek.

cemal-i mutlak / cemâl-i mutlak / جَمَالِ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz güzellik.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl / جَم۪يلِ ذُوالْجَلَالْ

 • Nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

cenab-ı kadir-i mutlak / cenâb-ı kadir-i mutlak

 • Nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi, şeref ve azamet sahibi olan Cenâb-ı Allah.

cevazinc

 • Nilüfer çiçeği.

çigunegi / çigûnegî / چگونگى

 • Nitelik. (Farsça)

cihet-i nimet

 • Nimet yönü.

çire

 • Niçin? Çerâ? (Farsça)

dekaik-i nimet ve hikmet

 • Nimet ve hikmet incelikleri.

derece-i in'am

 • Nimetlendirme derecesi.

derece-i nimet

 • Nimet derecesi.

dest-suze

 • Nişanlı kız. (Farsça)

devam-ı tena'um

 • Nimetlenmenin devamı.

enva-ı niam / envâ-ı niam

 • Nimetlerin çeşitleri.

enva-ı nimet / envâ-ı nimet

 • Nimet çeşitleri.

envar-ı nimet

 • Nimet nurları.

eşrat

 • Nişanlar. Alâmetler. şartlar.

fenk

 • Nimetlenmek.

firdevs-i nimet

 • Nimet cenneti.

firuze

 • Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve kıymetli bir taş.

füyuzat-ı nimet / füyuzât-ı nimet

 • Nimetlerin bolluğu, bereketi.

ganiyy-i alel'ıtlak / ganiyy-i alel'ıtlâk / غَنِيِّ عَلَي الْاِطْلَاقْ

 • Nihayetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

ganiyy-i mutlak / غَنِيِّ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

gayetsiz / غَايَتْسِزْ

 • Nihayetsiz, sonsuz.
 • Nihayetsiz, pek çok.

gına-yı mutlak / غِنَايِ مُطْلَقْ

 • Nihayetsiz zenginlik.

hakaik-ı nisbiye

 • Nisbete, ölçüye göre olan hakikatlar.

hakem / حَكَمْ

 • Nihâyetsiz hikmet ve hüküm sâhibi (Allah).

hakim-i mutlak / hâkim-i mutlak / حاَكِمِ مُطْلَقْ / hakîm-i mutlak / حَك۪يمِ مُطْلَقْ

 • Nihayetsiz hüküm sâhibi (Allah).
 • Nihayetsiz hikmet sâhibi (Allah).

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

hamd-i binihaye / hamd-i bînihaye

 • Nihayetsiz hamd, sonsuz şükür.

hasais / hasâis / خصائص

 • Nitelikler, özellikler. (Arapça)

hidas

 • Nihayet, son, netice, bitim.

hulus-i niyet

 • Niyetin hâlis olması.

i'tibari / i'tibârî / اِعْتِبَار۪ي

 • Nisbi, göreceli.

idame-i nimet

 • Nimetin, ihsan ve lütfun devamı, sürdürülmesi.

ihtilal-i nizam

 • Nizamın bozukluğu.

ihtitab

 • Nikâhla kadın veya kız istemek.

imtinan / imtinân / اِمْتِنَانْ

 • Ni'meti hatırlatma.

in'am / in'âm / انعام / اِنْعَامْ

 • Nimetlendirme.
 • Nimet verme.
 • Ni'met verme.

in'am eden / in'âm eden

 • Nimeti veren.

in'am edici / in'âm edici

 • Nimetlendirici.

in'am edilen

 • Nimet olarak verilen.

in'am etmek

 • Nimet vermek.

in'am olunan / in'âm olunan

 • Nimet olarak verilen.

in'amat / in'âmât

 • Nimetlendirmeler.

in'amperver / in'âmperver

 • Nimetlerle bezeyen, çok nimet veren. Tehlikelerden sâlim kılan. (Farsça)
 • Nimetlendirmeyi seven.

inam / inâm

 • Nimetlendirme.

inamat / inâmât

 • Nimetlendirmeler.

inamperver / inâmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

irade-i nimet

 • Nimet verme isteği, iradesi.

ism-i kadir / ism-i kadîr / اِسْمِ قَدِيرْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah)'ın ismi.

istihfaf-ı nizam

 • Nizamı hafif görme; düzeni küçümseme.

it'am / it'âm

 • Nimet vermek, yedirip içirme.

izafi / izâfî

 • Nisbî, göreceli.

kādir / قَادِرْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir / kadîr / قَدِيرْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir-i hakim / kadîr-i hakîm / قَد۪يرِ حَك۪يمْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi ve her işi hikmetli olan (Allah).

kadir-i mutlak / kadîr-i mutlak / قَد۪يرِ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir-i rahim / kadîr-i rahîm / قَد۪يرِ رَح۪يمْ

 • Nihâyetsiz kudret ve rahmet sâhibi (Allah).

kadir-i zülcelal / kadîr-i zülcelâl / قَد۪يرِ ذُو الْجَلَالْ

 • Nihâyetsiz kudret ve haşmet sâhibi (Allah).

kasd

 • Niyet, istek.

kasden

 • Niyet ederek.

kemal-i nimet / kemâl-i nimet

 • Nimetin tam ve mükemmel olması.

kemiyet

 • Nicelik.

kemiyeten

 • Nicelik bakımından.

kemmiyet / كميت

 • Nicelik. (Arapça)
 • Nicelik. (Arapça)

kerim-i mutlak / kerîm-i mutlak / كَر۪يمِ مُطْلَقْ

 • Nihayetsiz ikrâm edici (Allah).

keyfen / كَيْفًا

 • Nitelikçe.
 • Nitelikçe.

keyfiyet / keyfîyet / كيفيت

 • Nitelik, özellik, durum.
 • Nitelik, içerik.
 • Nitelik (Arapça)

keyfiyeten / كَيْفِيَتًا

 • Nitelik ve özellik bakımından.
 • Nitelik bakımından.
 • Nitelikçe.

keyfiyyet / كيفيت

 • Nitelik. (Arapça)

kubh-u mutlak / قُبُحُ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz çirkinlik.

kudret-i mutlaka / قُدْرَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz kudret.

küfran-ı ni'met / küfrân-ı ni'met / كُفْرَانِ نِعْمَتْ

 • Ni'mete nankörlük etme.

küfran-ı nimet / küfrân-ı nimet / küfrân-ı nîmet

 • Nimete karşı nankörlük.
 • Nîmete nankörlük etmek. Nîmeti kullanırken, nîmetin sâhibini unutmak. Allahü teâlâya verdiği nîmet ile âsî olmak yâni nîmeti yerinde kullanmamak.

latenahi

 • Nihayetsiz. Sonsuz. Bitip tükenmeyen.

lezzet-i nimet

 • Nimetin lezzeti.

lime

 • Niçin?

limmiyet

 • Niçin sorusu, nedensellik, sebebiyet.

ma-i nisan / mâ-i nisan

 • Nisan yağmuru.

maden-i nimet

 • Nimet kaynağı.

mahiyetçe

 • Nitelikçe, özellikçe.

mahz

 • Nikâh.

mahz-ı nimet

 • Nimetin tâ kendisi.

maksad

 • Niyet, kasd.

maksar

 • Nihâyet, son, netice.

mehir

 • Nikâh bedeli; nikâh esnasında belirlenen ve erkek tarafından kadına verilmesi gereken mal, değerli eşya veya para.

mehr-i muaccel

 • Nikâhta erkek tarafından kız tarafına verilen ağırlık, para.

memhure

 • Nikâh bedeli verilmiş olan kadın.

menkuha / menkûha / منكوحه

 • Nikâhlı karı. Nikâhlanmış olan kadın.
 • Nikâhlı kadın.
 • Nikahlı hanım, eş. (Arapça)

mensub / mensûb / منصوب

 • Nispet edilen, ait, bağlı. (Arapça)

menvi / menvî

 • Niyetlenen.

meratib-i nimet / merâtib-i nimet

 • Nimet dereceleri, mertebeleri.

mevsuf / mevsûf

 • Nitelenen; imanla nitelenen mü'min kimseler.

mibzag

 • Nişter, kan alacak âlet.

mihver-i nizam

 • Nizam ve intizam ekseni.

muhtatib

 • Nikâhla isteyen.

mün'im / منعم

 • Nimet veren, yedirip içiren.
 • Nîmet veren. Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden.
 • Nimet veren.

mün'imane / mün'imâne

 • Nimet verene, ihsan edene yakışır bir şekilde.

müna'am

 • Nimete nâil olmuş kimse, nimetlenmiş olan.

münadi / münâdi

 • Nidâ eden, seslenen, çağıran. Müezzin.
 • Nida eden, müezzin, tellal.
 • Nida eden, seslenen, çağıran.

münazaa / münâzaa

 • Niza etme, çekişme, kavga.

münazaünfih / münâzaünfih

 • Niza sebebi, çekişme vesilesi.

münevvil

 • Nimet veren. İhsan eden.
 • Nimet veren.

münim / münîm

 • Nimet veren, nimetlendiren, Allah.

münimane / münîmane

 • Nimet vererek.

müstehlik evliya / müstehlik evliyâ

 • Nihâyete erdikten, maksada kavuştuktan sonra sebepler âlemine indirilmeyen, geri döndürülmeyen evliyâ. Kalbi hep Allahü teâlâya dönük olup, O'ndan başkası ile meşgul olmayan zâtlar.

mütena'im

 • Nimetlenen.

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

mütenahi

 • Nihayete eren, biten, sonu gelen.

mütenaim / mütenaîm

 • Nimetlenen.

mütenakih

 • Nikâhlanan.

mütrık

 • Nimet veren, nimetlendiren.

nak

 • Nisbet edatı olarak kelimelere eklenir, sıfat meydana getirilir. Meselâ: Gam-nâk : Gamlı, kederli. (Farsça)

nakihe

 • Nikâhlı kadın eş.

nakır

 • Nişana isabet eden ok.

nanü

 • Ninni. (Farsça)

nazaran / نَظَرًا

 • Nisbetle.

nazım

 • Nizamlayan, nazmeden. Manzume yazan, düzenleyen.

neşa

 • Nişasta.

neşastec

 • Nişasta.

nevfer

 • Nilüfer çiçeği.

neynüfer

 • Nilüfer çiçeği.

nezzam

 • Nizâm veren, düzenleyen, tertipleyen.

niam / niâm / نعم / نِعَمْ

 • Nimetler.
 • Nimetler.
 • Nimetler. (Arapça)
 • Nimetler.

niamat / niamât / niâmât

 • Nimetler.
 • Nimetler.

nifaki / nifakî

 • Nifakla alâkalı.

nihavendi / nihavendî

 • Nihavend şehrine ait. Nihavendli. (Farsça)

nihayat / nihâyât

 • Nihayetler; sonlar.
 • Nihayetler, sonlar.

nilu-berg

 • Nilüfer. (Farsça)

nimet-dide / nimet-dîde

 • Nimete kavuşan.

nimetdide / nîmetdîde

 • Nimet gören.

nimetiyet / nîmetiyet

 • Nimetlilik.
 • Nimet oluş, nimetlik.

nimetperverane / nimetperverâne / nîmetperverâne

 • Nimetle besleyerek.
 • Nimet vermeyi severcesine.

nişa

 • Nişasta. (Farsça)

nişangah / nişangâh / نشانگاه

 • Nişan tahtası. (Farsça)

nisbeten

 • Nisbetle, oranla, göre.
 • Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

niseb / نِسَبْ

 • Nisbetler, oranlar, ölçüler.
 • Nisbetler, kıyaslamalar ve ölçüler.
 • Nisbetler, bağlar, alakalar.

nisvi / nisvî

 • Nisa taifesine mensub. Kadınlarla alâkalı.

niyeten

 • Niyetçe.
 • Niyet ederek.

niyyet / نيت

 • Niyet. (Arapça)

nizal

 • Nişan, işaret, alâmet.

nizamat / nizamât

 • Nizamlar, düzenler, sistemler.

nizamen

 • Nizam dairesinde. Nizama ve kanuna tabi olarak.

nuşadur

 • Nişadır. (Farsça)

rafit

 • Nikâh. Cima. Fuhşiyyat.

rahim-i mutlak / rahîm-i mutlak / رَح۪يمِ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz rahmet edici (Allah).

revabıt-ı nizam / revâbıt-ı nizam

 • Nizamın, düzenin bağları.

sefsefe

 • Nişasta, un gibi şeyleri eleme.

semerat-ı niam / semerât-ı niam

 • Nimet meyveleri.

şikak

 • Nifak, ikilik, ittifaksızlık.

simya

 • Nişan, işâret, alâmet.

sofra-i nimet

 • Nimet sofrası.

sofra-yı nimet

 • Nimet sofrası.

suhulet-i mutlaka / suhûlet-i mutlaka / سُهُولَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz kolaylık.

şükretme

 • Nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah'a teşekkür etme.

sure-i nisa / sûre-i nisâ

 • Nisâ Sûresi; Kur'ân-ı Kerimin 4. sûresi.

tabla-i nimet

 • Nimet tablası.

talak / talâk

 • Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer'î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu kişiyi boşaması.

tan'im

 • Nimet vermek, nimetlendirmek.

tavsif

 • Niteleme, özelliklerini söyleme.

tavsifat / tavsifât

 • Nitelemeler.

tecdid-i nikah / tecdid-i nikâh / tecdîd-i nikâh

 • Nikâh tazeleme. Nikâh yenileme.
 • Nikâhı yenileme, tâzeleme.

tefrika

 • Nifak, ayrılık, çözülme, dağılma.

tekeyyüf

 • Nitelik kazanma.

tena'um

 • Nimetlenme, bolluk içinde yaşama.
 • Nimetlenme.

tenakkub

 • Nikab örtünmek, yüze peçe örtmek.

tenaküh

 • Nikâhlanmak.

tenassuk

 • Nizâmına koyma, tertib etme, düzenleme.

tenasuk

 • Nizam üzere dizilme.

tenaum / tenâum

 • Nimetlenme.

tenazu / tenâzu

 • Niza etme, çekişme.

tenekkub

 • Nikab örtmek. Nikablanmak, peçelenmek.

tenkih / tenkîh / تنقيح

 • Nikâh etmek, nikâhlanmak.
 • Nikahlama. (Arapça)

tenvit

 • Niyet etmek.

tenviye

 • Niyet etmek.

teznim

 • Nişan ettirmek, işaretlendirmek.

tezvic

 • Nikâhla bir kadını aldırmak. Birbirine eş yapmak. Evlendirmek.

tıyye

 • Niyet, kast.

vasf

 • Nitelik, özellik.

vasfeylemek

 • Nitelemek, özelliğini ifade etmek.

vasıflandırılma

 • Nitelendirilme.

vasıflandırma

 • Nitelendirme.

veled-i zina / veled-i zinâ

 • Nikâhsız evlenmeden meydana gelen çocuk.

veli-ni'met

 • Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden.

velini'met / velîni'met / وَل۪ي نِعْمَتْ

 • Ni'met sâhibi, ni'meti veren.

velinimet / velînimet / velînîmet

 • Nimeti veren, nimetin sahibi.
 • Nimet veren.

vüs'at mutlaka / وُسْعَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz genişlik.

zeval-i nimet

 • Nimetin yok olması, sona ermesi.

zevc / زَوْجْ

 • Nikahlı erkek, eş.

zevcat / zevcât / زوجات

 • Nikahlı kadınlar, karılar. (Arapça)

zevce / زوجه / زَوْجَه

 • Nikahlı kadın, karı. (Arapça)
 • Nikahlı hanım, eş.

zıdd-ı niyet

 • Niyetin aksi, zıttı.