LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ni'met ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

adem-i ni'met / عَدَمِ نِعْمَتْ

 • Ni'metin yokluğu.

el-ala / el-âlâ

 • Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanları. Ni'metler.

en'üm

 • (Tekili: Ni'met) Nimetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.
 • Medine-i Münevverede bir mevki ismi.

felah / felâh

 • Selâmet. Saadet. Kurtuluş. Hayır ve ni'metlerde refah, rahatta dâim olmak. Fevz ve zafer. Necat ve beka.
 • Sahur yemeği.
 • Şakketmek.

hayye-alel-felah

 • Felaha gelin. Toplanın hayır ve ni'metlere, ebedi selâmete... Allah huzuruna gel. Refah ve itmi'nana mucib olacak namaza yetiş.

hibr

 • (Çoğulu: Ahbâr - Hubur) Yahudi âlimi.
 • Salih âlim.
 • Sürur.
 • Ni'met.
 • Mürekkeb.
 • Eser, nişâne.

imtinan / imtinân / اِمْتِنَانْ

 • Ni'meti hatırlatma.

in'am / in'âm / اِنْعَامْ

 • Ni'met verme.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

küfran-ı ni'met / küfrân-ı ni'met / كُفْرَانِ نِعْمَتْ

 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ettiği ni'metleri bilmemek ve hürmetsizlikte bulunmak.
 • Ni'mete nankörlük etme.

lebbeyk

 • Hac, umre veya her ikisini yapmak üzere niyyet ederken yâni ihrâma girerken başlayıp, Mina'da Cemre-i akabede (büyük cemrede) şeytan taşlanırken atılan ilk taşla söylemesi son bulan mübârek sözler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk innelhamde venni'mete leke vel-mülke

mahz-ı ni'met / مَحْضِ نِعْمَتْ

 • Tam bir ni'met.

müdehharat / müdehharât

 • İstif edilmiş, yığılmış ni'metler. Biriktirilmiş mallar.

mütena'im

 • (Ni'met. den) Nimetler içinde, nazlı büyüyen.

netice-i ni'met-i sabıka / netice-i ni'met-i sâbıka / نَتِيجَۀِ نِعْمَتِ سَابِقَه

 • Geçmiş ni'metin neticesi.

niam

 • (Tekili: Ni'met) İyilikler. Yiyecekler. Nimetler.
 • Hidayetler.

nimet / nîmet

 • (Bak. Nİ'MET)

telbiye

 • "Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ven-ni'mete vel-mülke lâ şerîke leke" sözlerini söylemek.

velini'met / velîni'met / وَل۪ي نِعْمَتْ

 • Ni'met sâhibi, ni'meti veren.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR