LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nes kelimesini içeren 75 kelime bulundu...

al / âl / اٰلْ

 • Nesil.

başe-i felek / bâşe-i felek

 • Nesr-i Tâir ve Vâki adı verilen iki yıldız.

batnen ba'de batnin

 • Nesilden nesile, soydan soya.

cuş u huruş / cûş u huruş

 • Neşe ve âhenk.

decran

 • Neşeli, sevinçli, bahtiyar kimse.

dil-hurrem

 • Neş'eli, gönlü sevinçli. (Farsça)

ebter / اَبْتَرْ

 • Nesil ve hayırdan kesilmiş.
 • Nesli kesilen, adı, hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Nesli kesilmiş.

ecyal / ecyâl

 • Nesiller.

efran

 • Neş'eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.

ensab / ensâb / انساب

 • Nesepler, soylar. (Arapça)

ensal / ensâl / انسال

 • Nesiller.
 • Nesiller, kuşaklar.
 • Nesiller, kuşaklar. (Arapça)

eşya

 • Nesneler, şeyler.

ferah-nak

 • Neş'eli, sevinçli. (Farsça)

ferahnak / ferahnâk

 • Neş'eli, sevinçli.

feyz-i safa / feyz-i safâ

 • Neşenin feyzi, safânın bolluğu.

hibab

 • Neşat, sevinç, sürur.

hissiyat-ı mütevarise / hissiyat-ı mütevârise

 • Nesilden nesile miras kalan, geçmişten gelerek yeni nesle geçen duygular.

iftisad

 • Neşter ile kan aldırma.

intişa'

 • Neş'et etme, gelişme, yetişme, neşv ü nemâ bulma.

istıtrab

 • Neşe arama, eğlence isteme.

kelam-ı mensur / kelâm-ı mensur

 • Nesir söz.

kesret-i nesil

 • Neslin çokluğu.

kesret-i tenasül

 • Neslin çoğalması.

mazi-i şad / mazi-i şâd

 • Neş'eli, sevinçli mâzi.

menkulat

 • Nesilden nesile veya ağızdan ağıza yayılıp duyulan. Nakle dayanan bilgiler. Nakledilenler.

menşer

 • Neşredilip dağıtılan yer.

mensuh

 • Nesh edilmiş; hükmü kaldırılmış.

mensur

 • Nesir halindeki yazı, düzyazı.
 • Nesirli.

milked

 • Nesne dövecek âlet.

milt

 • Nesebi bilinmeyen.

mıtrab

 • Neşeli adam. Neşesi bol kimse.

nacil

 • Nesli kerim, şerefli olan, soyu temiz.

nasir / nâsir

 • Nesir yazarı.

naşir / nâşir

 • Neşreden, yayan.
 • Neşreden, yayan, yayıncı.

nazar-baz / nazar-bâz

 • Neşe ile bakan. (Farsça)

neş'e-nisar

 • Neşe dağıtan. (Farsça)

neşat-efza

 • Neşe ve sevinç artıran. (Farsça)

nesci / nescî

 • Nesc ile alâkalı.

nesebi / nesebî

 • Neseb ve soya âit. Sülâle ile alâkalı.

neşidehan / neşidehân

 • Neşide okuyan. (Farsça)

nesilce

 • Nesil bakımından.

neşit

 • Neş'eli, sevinçli, şenlikli. Faal.

nesl

 • Nesil, soy, kuşak.

neslen

 • Nesil olarak.
 • Nesil bakımından, soyca.

nesr

 • Nesir, düz yazı.

neşri / neşrî

 • Neşir ile alâkalı.

nessabe

 • Nesepleri iyi bilen kimse.

neşvedar / neşvedâr / نشوه دار

 • Neşeli. (Arapça - Farsça)

neşvegah / neşvegâh

 • Neşe ve keyif yeri. (Farsça)

neşverüba

 • Neş'e verici. (Farsça)

neşveyab

 • Neşeli, keyifli. (Farsça)

nüzhet

 • Neşe, eğlence, ferahlık.

objektif

 • Nesnel, tarafsız; hakikati olduğu gibi aksettirme.

pür-hande / pür-hânde

 • Neş'e dolu, çok gülme ve sevinç dolu. Sevinçli, neşeli.

şad / şâd

 • Neşeli, memnun.

şadeyleyen / şâdeyleyen

 • Neşelendiren, sevindiren.

sansür

 • Neşr olacak şeylerin (kitap, film veya mektubların) hükümetçe kontrol edilmesi işi. (Fransızca)

şatır / şâtır / شاطر

 • Neşeli. (Arapça)

sec'

 • Nesirde cümle sonlarının kâfiye şeklinde birbirine uygunluğu.

seci

 • Nesir kafiyesi.

şemak

 • Neşat, sevinç. Ferah.

şetaret / şetâret / شطارت

 • Neşe. (Arapça)

şevk-aver / şevk-âver

 • Neşe veren, neşe getiren, şevklendiren. (Farsça)

şevki / şevkî

 • Neşe ve şevk ile alâkalı.

şey

 • Nesne.

şey'i / şey'î / شيئى

 • Nesnel, objektif. (Arapça)

şey'iyet / شيئيت

 • Nesnellik, objektiflik. (Arapça)

şirat

 • Neşter.

sulbiye

 • Nesebi hâlis olan.

tarab-efsa / tarab-efsâ

 • Neşe ve ferahlığı artıran. (Farsça)

tarabengiz / tarabengîz / طرب انگيز

 • Neşe veren. (Arapça - Farsça)

tarabgah / tarabgâh / طربگاه

 • Neşelenme yeri, eğlence yeri. (Arapça - Farsça)

teneşşi

 • Neşvelenme, sarhoş olma.

tenşit / tenşît / تنشيط

 • Neşelendirme. (Arapça)

vasıta-i naşir

 • Neşretme, yayma aracı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın