LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nefret ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

ahza

 • Çok alçak, menfur kişi. Nefret edilmiş olan kimse.

ajig

 • Nefret, kin ve düşmanlık. (Farsça)

arig

 • Kırılma, gücenme. (Farsça)
 • Kıskançlık, kin, nefret, adavet, düşmanlık. (Farsça)

avaz

 • Nefret. İkrah. Bir şeyi kerahetle yapma. Kerahet.

azig

 • Nefret, kin, garaz. (Farsça)
 • İğrenme, tiksinme. (Farsça)

bagda'

 • Şiddetli nefret, hiç sevmemek.

bagiz

 • (Bugz. dan) Herkese nefret eden, buğzeden. Hiç kimseyi sevmeyen. Tiksinen.

bagza

 • Şiddetli nefret, hiç sevmeme.

basbasa

 • Dalkavukların nefret edilecek hâlleri, tabasbusları, yaltaklanması.
 • Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması.

behl

 • Az şey; az su.
 • Lânet, nefret, istememe.

bıgza

 • Şiddetli nefret. Hiç sevmeyiş.

buğz

 • Sevmeme, nefret.
 • Sevmeme, nefret etme, düşmanlık.
 • Kin, nefret.
 • Düşmanlık duyma, nefret, kin.

ebgaz

 • Çok fazla buğzedilen, hiç sevilmeyen, nefret edilen.

edfer

 • İğrenilen, tiksinilen, nefret edilen şey.

el-buğzu fillah

 • Allah için nefret ve düşmanlık beslemek.

enker

 • (Neker. den) Çok kötü, çok nefret edilen. Menfur. Müstekreh.

erzal

 • (Tekili: Rezil) Reziller. Kepâzeler. Herkesten hakaret ve nefret görenler.

evhaş

 • Nefret veren şey.

hayesan

 • Doğru yoldan dönmek, udul etmek.
 • Nefret etmek.

hayş

 • Nefret etmek.

hıkd

 • Başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemek.

ibgaz

 • (Buğz. dan) Buğzetme, nefret etme, hoşlanmama, sevmeme.

istifham

 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

istikrah

 • Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek.

istikzar

 • Kir ve pisliklerden nefret etme, tiksinme.

kemal-i nefret / kemâl-i nefret

 • Tam nefret.

keraih

 • (Tekili: Kerihe) Nefret edilecek ve iğrenç şeyler.

kerihe

 • (Çoğulu: Kerâih) Nefret edilecek, iğrenç şey.

la'net

 • Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.

lanet / lânet

 • Nefret, öfke.

mabguz

 • (Bugz. dan) Nefret ve buğzedilmiş. Sevilmemiş.

makit / makît

 • Buğz edilmiş. Mebğuz. Nefret edilmiş, sevilmemiş, menfur.

mebguz

 • Sevilmemiş. Buğzedilmiş. Nefret edilmiş.

mejeng

 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Hoşa gitmeyen, beğenilmeyen, nefret edilen, iğrenilen. (Farsça)

melain

 • (Tekili: Mel'un) Herkesin nefretini kazanmış olanlar. La'netlenmiş olanlar.

menfer

 • Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer.

menfur / menfûr / منفور / مَنْفُورْ

 • Kendisinden nefret edilen, sevilmeyen. İğrenç.
 • Mebguz.
 • Nefret edilen.
 • Nefret edilen.
 • Kendisinden nefret edilen, sevilmeyen.
 • Nefret edilen. (Arapça)
 • Nefret edilen.

menfur etme

 • Nefret edilen birşey hâline getirme.

menfur-u umumi / menfur-u umumî

 • Genelin nefretini kazanan.

meyl-i nefret

 • Nefret etme eğilimi.

muakara

 • Nefret etmek.

mübaadet

 • (Bu'd. dan) Birbirini sevmeyip uzak ve soğuk durma. Nefret etme.
 • İki kişi birbirinden uzaklaşma.

mübahele

 • Birbirinden nefret etme.
 • Birbirine lanet okuma. Beddua etme.
 • Birine beddua etme, ilenme, birinden nefret etme.

mucib-i istikrah

 • Nefrete, sevmemeye sebeb olan.

mucib-i nefret

 • Nefret sebebi.

münaferat

 • (Tekili: Nefret) Nefret etmeler, tiksinmeler. Arada olan soğukluklar.
 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

münaferet / münâferet

 • Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk.
 • Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek.
 • Birbiri ile müfahere eylemek.
 • Karşılıklı nefret.

müşmeiz

 • (İşmi'zaz. dan) Nefret eden, tiksinen, tiksinerek sıkılan.

müstekrih

 • (Kerâhet. den) İğrenen, tiksinen, istikrah eden, kerih gören, nefret eden.

müteafir

 • Birbirinden nefret eden.

mütenafir / mütenâfir

 • Birbirinden nefret eden, ürken. Birbirini görmek istemeyen.
 • Edb: Yanyana gelişleri ile söylemede zorluk çıkaran kelime veya harf.
 • Birbirinden nefret eden.

müteneffir

 • Nefret eden, tiksinen, sevmeyen. Aslâ hazmetmeyip çekinip kaçınan.

müteneffir etme

 • Nefret ettirme.

müteneffirane / müteneffirâne

 • Nefret edercesine.

mütenneffir

 • Nefret eden, tiksinen.

müteva'ir

 • Hakir, zelil. Nefret edip kimse yanına gelmeyen.

nafir

 • Nefret eden. Ürken, korkan. Sevmeyen.
 • Galip olan.
 • Öksürüp burnundan sümüğü saçılan koyun.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nefret-i amme / nefret-i âmme / نَفْرَتِ عَامَّه

 • Umumun, genelin nefreti.
 • Umûmî nefret.

nefret-i umumi / nefret-i umumî

 • Herkesin nefreti.

nefret-i umumiye

 • Genel nefret, kamunun nefreti.

nefretbahş

 • İnsana nefret veren, iğrendiren, tiksindiren. (Farsça)

nefretkarane / nefretkârâne

 • Nefret ederek, tiksintiyle.

nefrin

 • Nefretler, beddua.

nifar

 • İntikal etmek, göçmek.
 • Dağılıp kaçmak.
 • Ürkme, korkma, çekinme.
 • Nefret gösterme.

nüşus

 • Yüksek olmak, yücelmek.
 • Nefret etmek.

nüşuz

 • Yüksek olmak, yücelmek.
 • Kadının, erkeğinden kaçıp nefret etmesi.

nüşuze

 • Kadının, kocasından nefret edip kaçması.
 • Fık: Kocasına karşı üstünlük iddia eden kadın.

şiddet-i nefret

 • Şiddetli nefret.

tekrih

 • Nefret ettirmek. Çirkin göstermek.

tenafür / tenâfür / تنافر

 • Birbirini itme, birbirinden nefret etme.
 • Karşılıklı nefret.
 • Birbirinden nefret etme. (Arapça)
 • Kulağa hoş gelmeyen sözcükleri sık sık kullanma. (Arapça)

tenafur-u kulub / tenafur-u kulûb

 • Kalplerin birbirinden nefret etmesi.

tenafür-ü kulub / tenafür-ü kulûb

 • Kalblerin birbirinden nefret etmesi.

teneffür / تنفر

 • Çekinme. Kaçınma. Nefret etme. İğrenme.
 • Nefret etme.
 • Nefret etme.
 • Nefret etme, iğrenme. (Arapça)
 • Teneffür etmek: Nefret etmek, iğrenmek. (Arapça)

tenfir

 • (Nefret. den) Ürkütme, korkutma.
 • Nefret ettirme.
 • Mekruh ve müstehcen isim takma.
 • Galibiyetle hükmetme.
 • (Nefir. den) Asker toplama.
 • Nefret ettirme.
 • Nefret ettirme.

tenfir etme

 • Nefret ettirme.

zagain

 • (Tekili: Zagine) Kinler, nefretler.

zagine

 • (Çoğulu: Zagain) Kin, nefret.

ze'r

 • Kerih görmek. İğrenmek. Nefret etmek.

zıd

 • Aksi, muhâlif, zıt.
 • Nefret edilen, kerih şey.

zıddiyet

 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın