LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te neci ifadesini içeren 71 kelime bulundu...

ahteran / ahterân

 • Yıldızlar. Necimler. (Farsça)

akzer

 • Necis ve murdar nesne.

ali

 • Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.

aliye / âliye

 • Yüksek, yüce. Şerif ve aziz olan.
 • Necid ve Hicaz ülkesi.
 • (Çoğulu: Avali) Süngü başı.

aliyy

 • Necip, büyük, yüksek, meşhur, namdar, ünlü.

an'aneviye

 • An'aneciler.
 • An'aneden gelen.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

ayb-gu / ayb-gû

 • Fitneci, fitnekâr, dedikoducu.

badefüruş / bâdefürûş / باده فروش

 • Meyhaneci. (Farsça)

bahanecu / bahânecû / بهانه جو

 • Bahaneci. (Farsça)

beyzade

 • Osmanlı Sultanlarının oğulları.
 • Bey oğlu. Babası reis veya âmir olan.
 • Soylu, asil, necib.

ca'mus

 • (Çoğulu: Ceâmis) Pis, necis.

ca's

 • Pis, necis.

cu'mus

 • Pis, necis.

dabuka

 • Pis. Necis.

daf'

 • Necis, pis.

ebbar

 • İğneci. İğne yapan veya satan kimse.

ecim

 • Bir şeye çok devam etmekten usanç gelme.
 • Suyun necis olup bozulması.
 • Birini istemediği hâle koymak.

ednas

 • (Tekili: Denes) Pislikler, necisler, kirler.
 • En aşağılar, âdi ve bayağı kişiler.

encas

 • (Tekili: Necis) Pisler. Necis şeyler.

fenik

 • (Çoğulu: Finak-Efnâk) Gayet kerim ve necip olan.

fettan / fettân / فَتَّانْ

 • Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran.
 • Hırsız.
 • Şeytan.
 • Altın eriten kuyumcu.
 • Çok fitneci.

fitne-kar / fitne-kâr

 • Ortalığı bozmağa çalışan. Fitneci. Fesâd verici. Fitne çıkarmak isteyen. (Farsça)

fitnekar / fitnekâr

 • Fitneci, ortalığı bozmaya çalışan.

gammaz

 • Birisine iftira ederek zarar veren. Münafık, fitneci.
 • Adamın ayıplarını arayıp gizli şikâyet eden.
 • Tersane kethüdalarına mahsus altı çifte kayık.

gammazane

 • Fitnecilikle, gammazlıkla, koğuculukla. (Farsça)

gammaziyyet

 • Koğuculuk, fitnecilik, gammazlık.

habes

 • (Tekili: Habis) Kötüler. Alçaklar. Pisler.
 • Necaset denilen ve maddeten pis şeyler (Necis veya necaset-i hakikiye de denir.)

hadan

 • Necid'de bir dağ.

hafız-ı kütüb / hâfız-ı kütüb / حافظ كتب

 • Kitabları hıfzeden, saklayan. Kütüphane me'muru, kütüphaneci.
 • Kütüphaneci.

hammar / hammâr / خمار

 • (Hamr. den) Şarap yapan veya satan kimse. Meyhaneci, şarapcı.
 • Tas: Mc: Mürşid, şeyh, kılavuz.
 • Meyhaneci. (Arapça)

heterojen

 • yun. Kim: Cinsi ayrı olan. Türlü özellikteki taneciklerden yapılan maddelerdir.

hubeyb

 • (Hubeybe) (Çoğulu: Hubeybât) Küçük tane, ufak tane, tanecik.

hubeybat

 • (Tekili: Hubeybe) Küçük tanecikler.

hur'

 • (Çoğulu: Hurü') Kuş tersi, necis.

ıky

 • Yemek yemezden evvel çocuğun karnından çıkan necisi.

incas

 • (Necis. den) Pisleme, necisleme.

istisare

 • Toz savurma, tozutmak, toz kaldırma.
 • Fesatçılık ve fitnecilik yapmak.

karen

 • (Çoğulu: Akrân) Ok mahfazası.
 • Kılıç.
 • Ok.
 • İki deveyi biribirine çattıkları ip. Başka deveye çatılmış deve.
 • Çatık kaşlı olmak.
 • "Yakınlık" mânâsına mastar.
 • Necid ahâlisinin mikâtı olan mevzi.

kevkebe

 • Necim, yıldız.
 • İnsan cemaatı. Süvari alayı.

mets

 • Necisle atmak.

mey-füruş

 • Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. (Farsça)

mincere

 • Soğuk suya harâret veren kızmış sıcak taş. (O suya "necire" derler.)

mugbeçe

 • (Çoğulu: Mugbeçegân) Meyhaneci çırağı. (Farsça)
 • Mecusi çocuğu. (Farsça)

münafık / münâfık

 • İki yüzlü, fitneci, görünüşte Müslüman gerçekte kâfir.

mürcif

 • Fitneci, yalancı.

nebalet

 • Zekâ, fazilet ve neciblik sâhibi olmak.
 • Büyüklük, azamet.
 • İyi olmak.
 • Cömertlik, elaçıklık.
 • Okçu, ok yapıp satan. Okçuluk.

necabet

 • Neciblik, temiz soyluluk. Huy temizliği.

necaib

 • (Tekili: Necib) Şerefli, necib, asil, temiz kimseler.

necil

 • (Necile) Soyu temiz. Soylu.
 • Ağaç yaprağından bir cins.

necm

 • (Necim) Yıldız, ahter, kevkeb. Ülker yıldızına da denir. Ülker, onbir yıldızdır. Altısı görünür, gözü kuvvetli olan yedinciyi de görebilir.
 • Belirli olan vakit. (Araplar, vakti yıldızlarla tahdit ederlerdi)
 • Kabak ve hıyar gibi yayvan nebat.
 • Belirli vakitte yapılan vazi

necv

 • (Çoğulu: Nicâ) Yüzmek.
 • İki kişi arasında olan sır.
 • Karından çıkan necis.

nemimekar / nemimekâr

 • Koğucu, fitneci, dedikoducu, münafık. (Farsça)

nüceba

 • (Tekili: Necib) Necib kimseler. Nesli, soyu sopu temiz ve pâk olan kişiler.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

pir-i moğan

 • (Pir-i muğan) Meyhaneci.
 • Mc: Mürşid.

reci'

 • Necis, pislik. Terslemek.

riks

 • Adam topluluğu.
 • Pis, necis.

rücz

 • Devenin mak'adında olan bir hastalık.
 • Pis, necis.
 • Azap.
 • Put, sanem.

sülah

 • Necis, pis.

sürm

 • (Çoğulu: Esrem) Necisin çıktığı yer.

suzenger

 • İğne yapan, iğneci. (Farsça)

suzer

 • (Çoğulu: Suzerât) Necis, pis, murdar.

ta'zir

 • Kusur ve özür etme.
 • Aslı olmayan özürler beyan etme.
 • Necis bulaştırmak.

tafes

 • Kir, necis.

talh

 • Necis bulaşmak, pislik bulaşmak.
 • Havuz dibinde kalan tortu.
 • Kene böceği.

tencis

 • Necis hale getirme, pisleme.

üffe

 • Necis, pis.

zag

 • (Çoğulu: Ziygan) Karga ve kuzgun. (Farsça)
 • Fitneci, gammaz. (Farsça)

zamyan

 • Palamut ağacına benzer bir ağaç. (Necid bölgesinde olur.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın