LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nasr ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

carud

 • Nasrani rüesasından olup Şam'ın da reislerindendi. Kitablarında Hz. Peygamber'in (A.S.M.) vasıflarını görüp imân edenlerdendir. Asr-ı Saâdetten önce yaşamıştır.

caslik

 • (Cesâlik) Nasrâniler hakîmi.
 • Çokluk, kesret.

isevi / isevî

 • Hz. İsa'nın (A.S.) dininden olan. Nasrani. Hristiyan.

isevilik / îsevîlik

 • Îsâ aleyhisselâmın bildirdiği hak din, nasrânîlik.

istinsar

 • (Nasr. dan) Yardım isteme.

me'haz-ı iştikak

 • Bir kelimenin türetildiği asıl kök ve kaynak (Yahudiyet, Nasraniyet gibi).

mensur

 • (Nasr. dan) Yardım görmüş.
 • Muzaffer. Zafer bulmuş.
 • Cenab-ı Hak tarafından her işinde nusrete mazhar olduğundan Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir ismi de Mensur'dur.

mütenassır

 • (Nasr. dan) Hristiyan olan. Hristiyanlığı kabul eden.

nasara

 • Hristiyanlar. Nasraniler. Hz. İsa'ya (A.S.) ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahali yardım ettiklerinden, onlara "Nasara" ismi verilmiştir.

nasrani / nasrânî

 • Îsâ aleyhisselâma inanan. Çoğulu, nasârâdır. Hazret-i Îsâ'nın bildirdiği dîne nasrâniyyet (nasrânîlik) adı verilir.

nasreddin

 • (Nasr-üd din) Dine yardımı dokunan.

rahib

 • Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
 • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
 • Aslan.

sure-i nasr / sûre-i nasr

 • Nasr Sûresi.

suretü'n-nasr / sûretü'n-nasr

 • Nasr Sûresi; Kur'ân'ın 110. sûresi.

tenassur

 • Nasrânileşme. Hıristiyan dinine girme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın