LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nasm ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

aborda

 • İtl. Deniz teknelerinin rıhtıma, iskeleye veya başka bir tekneye yanlamasına yanaşması.

adem-i kabul

 • Kabule yanaşmama, bir hükme varmama.

adem-i tasdik

 • Tasdik etmeye yanaşmama; tasdiksizlik.

bünyan-ı mersus

 • Kaynaşmış sağlam bina. Birbirine kurşunla kenetlenmiş sağlam yapı.

cemş

 • Saçı yolmak veya traş etmek.
 • Gizli ses.
 • Parmaklarının uçları ile çekmek.
 • Gazel söylemek.
 • Oynaşmak.

gulgule / غلغله

 • Kaynaşma. (Farsça)

ihtilat / ihtilât / اختلاط / اِخْتِلَاطْ

 • Karışma. (Arapça)
 • Görüşme, kaynaşma. (Arapça)
 • İhtilât etmek: Karışmak. (Arapça)
 • Kaynaşma, karışma.

iktirab

 • (Kurb. dan) Yanaşma, yaklaşma, takarrüb.

iltiham / iltihâm

 • Kaynaşma.

iltiyam / iltiyâm

 • Kaynaşma.

imtina / imtinâ

 • Çekinme, yanaşmama, imkânsız olma.

imtizac / imtizâc

 • Birleşme, kaynaşma.
 • Uyuşma, kaynaşma.

imtizaç

 • Birbiriyle karışma, kaynaşma.

imtizac etmek

 • Kaynaşmak, uyum sağlamak.

imtizac-ı kimyevi / imtizâc-ı kimyevî / اِمتِزَاجِ كِمْيَوِي

 • Kimyasal kaynaşma, karışım.

imtizacat / imtizâcât

 • Kaynaşmalar.
 • Kaynaşmalar, uyuşmalar.

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

iskele

 • Binada yüksek yerleri yapabilmek için kurulan geçici sal.
 • Deniz nakil vasıtalarının yanaşabilmeleri için deniz kıyısında yapılan yer.
 • Deniz kenarında ve deniz vasıtalarının yanaşmasına elverişli kasaba.
 • Bir memleketin deniz yolu ile yapılan ticaretine vasıta olan lima

istimzac / istimzâc

 • Kaynaşma, karışma.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

istimzaç etmek

 • Kaynaşmak, kaynaştırmak.

kademkeş

 • Ayağını çeken. Yanaşmayan, gitmeyen. (Farsça)

lett

 • Bağlama.
 • Karıştırma.
 • Vurma, dövme, dayak atma.
 • Yanaşma, yaklaşma.

memzuc

 • Kaynaşmış, birbiri içine girmiş, karışmış.

mübaale

 • Cilveleşme, oynaşma (karı-koca arasında).

mülaabe

 • (La'b. dan) Oynayıp eğlenme. Oynaşma.

mülaebe / mülâebe

 • (La'b. dan) Oynaşıp eğlenme. Oynaşma.
 • Oynaşma.

mülasaka

 • Ulaşma, yanaşma.
 • Bitişme, yapışma, iltisâk etme.

mümtezic / مُمْتَزِجْ

 • Kaynaşmış.

mümtezicen

 • Kaynaşmış olarak.

müttehid

 • Birleşmiş, kaynaşmış.

rıhtım

 • Gemilerin yanaşmalarına müsait şekle getirilmiş kıyı. (Farsça)

ruhi imtizac / ruhî imtizac

 • Ruhen kaynaşma, uyuşma, geçinme.

tekarün

 • (Karn. dan) Birbirinin yanına gelme. Birbirine yanaşma. Mukarenet.

telaub

 • (La'b. dan) Oynama. Oynaşma.

temazüc

 • Kaynaşma.

temazüç

 • Kaynaşma; iç içe geçme.

til'abe

 • Oynaşmak.

ülfet / الفت

 • Bir topluluğun din ve dünyâ düşüncelerinde inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk, yakınlık kurmak, kaynaşmak.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın