LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te nîmeti ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

akika / akîka

 • Çocuk nîmetine karşılık, Allahü teâlâya şükr niyeti ile kesilen hayvan.

ayn-ı nimet ve rahmet

 • Rahmetin ve nimetin ta kendisi.

cemal / cemâl

 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

devlet-i medeniyet

 • Medeniyet devleti; medeniyet nimeti.

elhamdü lillahi ala ni'meti'l-iman / elhamdü lillâhi alâ ni'meti'l-iman

 • İman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun.

fazl-ı tevfik

 • İhsan ettiği başarı nimeti.

firdevs-i manevi / firdevs-i mânevî

 • Mânevî cennet, cennet nimeti gibi.

hased

 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.

hayrhahlık

 • Başkasının iyiliğini istemek. Allahü teâlânın nîmetinin bir kimsenin elinde devamlı kalmasını veya onun böyle bir nîmete kavuşmasını dilemek. Hasedin, kıskançlık ve çekememezliğin zıddı.

ibtizal

 • Çokluğu sebebiyle bir nimetin kıymetini bilmeyip, hor kullanmak.
 • Devamlı şeklide bir şeyi kullanmak.
 • Edb: Herkesin bildiği bir sözü tekrar etmek. (Mümtâziyetin zıddıdır.)

idame-i nimet

 • Nimetin, ihsan ve lütfun devamı, sürdürülmesi.

iktiran

 • Ulaşmak. Mukarin olmak. Yaklaşmak. Yetişmek.
 • İki şeyin bir arada gelmesi. İki nimetin aynı anda bulunması gibi...

in'am eden / in'âm eden

 • Nimeti veren.

in'am-ı hak / in'âm-ı hak

 • Allah'ın nimeti, lütuf ve ihsanı.

kafir-i ni'met / kâfir-i ni'met

 • Nankör. Nimeti inkâr eden.

kemal-i nimet / kemâl-i nimet

 • Nimetin tam ve mükemmel olması.

kend

 • Kesmek, kat'etmek.
 • Bir kimsenin nimetini ve iyiliğini bilmeyip inkâr etmek.

kerim-i pürneval / kerîm-i pürneval

 • Her türlü nimeti bolca ikram eden, sonsuz kerem sahibi olan Allah.

kıskanç

 • Allahü teâlânın başkasına ihsân ettiği nîmetin ondan alınmasını, onun elinden çıkmasını ve yalnız kendinde olmasını isteyen kimse.

küfran-ı nimet / küfrân-ı nîmet

 • Nîmete nankörlük etmek. Nîmeti kullanırken, nîmetin sâhibini unutmak. Allahü teâlâya verdiği nîmet ile âsî olmak yâni nîmeti yerinde kullanmamak.

künud

 • Nankörlük. Nimeti inkâr etmeklik.

lezzet-i nimet

 • Nimetin lezzeti.

lutf-u irşad / lûtf-u irşad

 • Doğru yolu gösterme lütfu, nimeti.

mahz-ı nimet

 • Nimetin tâ kendisi.

makam-ı imtinan ve in'am / makam-ı imtinan ve in'âm

 • Minnet ve nimeti hatırlatma yeri.

menba'

 • Kaynak. Nimetin veya herhangi bir şeyin çıktığı yer. Suyun çıktığı yer. Pınar.

mennan / mennân

 • İhsan, bağış, nimeti çok olan ve çok veren, Allah.

nankör

 • Gördüğü iyiliği unutan, nimeti inkâr eden. Nimetin şükrünü eda etmeyen, gafil. (Farsça)

netice-i nimet-i sabıka

 • Geçmişte verilmiş nimetin sonucu.

ni'met-i ilahiye / ni'met-i ilâhiye

 • Allah'ın nimeti. Allah'ın verdiği nimet.

nimet-i basariye

 • Görme nimeti.

nimet-i ifade

 • İfade etme, söyleyebilme nimeti.

nimet-i iman

 • İman nimeti.

nimet-i istifade

 • Bir şeyden yararlanabilme nimeti.

nimet-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet nimeti.

nimet-i vücud

 • Varlık nimeti.

rızıksızlık

 • Rızkın olmayışı, nimetin olmama hâli.

su-i istimal / su-i istimâl

 • Kötüye kullanma. Eldeki nimeti veya fırsatı boşuna yahut kendi menfaatine kullanma.

tahdis-i nimet

 • Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek.

tahdisinimet / tahdîsinîmet

 • Şükür için kendine verilen nimeti söyleme.

tecemmül

 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak, şükr etmek ve nîmeti göstermek için zînetlenmek, süslenmek.

veli-ni'met

 • Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden.

velinimet / velînimet

 • Nimeti veren, nimetin sahibi.

zaman-ı isyan ve tuğyan ve küfran

 • İtaatsizlik, zulüm ve küfürde çok ileri gitme ve Allah'ın varlığına, birliğine inanmama, nimetini inkar etme devri.

zeval-i nimet

 • Nimetin yok olması, sona ermesi.