LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te muz kelimesini içeren 30 kelime bulundu...

bilade

 • Müzevvir, fâsid, fesatçı, ispiyon eden. (Farsça)

çalgı

 • Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

duhul-i muzafferane / duhul-i muzafferâne

 • Muzafferce giriş.

falic

 • Muzaffer, galib. Muvaffak. (Farsça)

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

harf-i nasıb / harf-i nâsıb

 • Muzari fiilinin sonunu üstün (e, a diye) okutan harf.

hüzzam

 • Müzikte bir makam ismidir.

lede-l-müzakere

 • Müzakere anında, konuşma sırasında.

lehvel-hadis / lehvel-hadîs

 • Müzik, her türlü boş oyun, eğlence.

meş'ar-i haram

 • Müzdelife'de şimdi üzerinde mescit bulunan yer.

methaf

 • Müze.

mevz

 • Muz ağacı.

mezl

 • Muztarib olmak, acı ve ıztırab çekmek.

musıki

 • Müzik.

musiki / musikî

 • Müzik. Ses ölçülerinden, ölçülü ses ve san'atkârlığından bahseden ilim.

musikişinas / mûsikîşinas / موسيقى شناس

 • Müzisyen. (Arapça - Farsça)

muzafferane

 • Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

muzafferen

 • Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak.

muzafün ileyh

 • Muzafın bağlı bulunduğu isim.

müzehane / müzehâne

 • Müze gibi antika ev.

ra'de

 • Muztarib oluş, azablı ve sıkıntılı hâl. (Rı'de şeklinde de okunur)

sahibkıran / sâhibkıran / صاحب قران

 • Muzaffer hükümdar. (Arapça - Farsça)

saz

 • Müzik âleti, musiki sesi.

şura

 • Müzakere, konuşma yeri, meclis, divan.

talh

 • Muza benzer meyve. Akasya ağacı.

teba'sus

 • Muztarib olmak, ıztırab çekmek. Acı çekmek.

teberrüm

 • Muztarib olmak, ıztırab ve acı çekmek.

tinave

 • Müzakereyi terketmek. Görüşmeyi bırakmak.

ullef

 • Muz.

zafer-yab

 • Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın