LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te muti ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

bende-i halka-beguş / bende-i halka-begûş

 • Kulağı halkalı olan köle, esir.
 • Mc: İtaatli, muti'.

dahdaha

 • Yorulmak, yorultmak.
 • Yavaşlamak.
 • Muti etmek, emre itaat ettirmek.
 • Hor etmek.

dara'

 • Zayıf. Zelil, hakir.
 • Muti, itâat eden, boyun eğen.

daraa

 • Tevazu etmek, alçak gönüllü olmak.
 • Emre uymak, muti olmak.
 • Zayıf ve zelil olmak.

darbeha

 • Başını aşağı eğmek.
 • Muti olmak, itaat etmek, söz dinlemek.

ecneb

 • Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan.
 • Garib, yabancı, ecnebi.
 • Sert başlı at.

ferman-ber

 • İtaatli ve muti olan. Hakkında emir çıkarılan. Fermanlı.

hiran

 • Yavuzluk etmek.
 • Muti olmamak, itaat etmemek.

hırran

 • Boyun eğen, itaat eden, muti.

hükmberdar

 • Hükme muti olan, itaat eden, boyun eğen. (Farsça)

idaha

 • Muti olmak, itaat etmek.

inkıyad / inkıyâd

 • Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal.
 • Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.

intıya'

 • İtaat etme, muti olma, söz dinleme.

metavi'

 • (Tekili: Mıtvâ) İtâat edenler. Mutiler.

mıtva'

 • Çok muti', çok itaatli.

mukannit

 • Yer altından kanalla su akıtan kişi.
 • Muti kimse, itaat eden, emre boyun eğen kişi.

münkad

 • (Kavd. dan) İnkiyad eden, boyun eğen, muti olan, itaat eden.

muntavi'

 • Söz dinler. Muti.

mutavi'

 • İtaat eden, muti, itaatli.

muti / mutî / مطيع

 • İtaat eden, boyun eğen. (Arapça)
 • Mutî olmak: İtaat etmek, boyun eğmek. (Arapça)

nermligam

 • (Nerm-ligâm) İtaatli, muti, söz dinler. (Farsça)
 • Başı sert olmayan at. (Farsça)

taa

 • Muti olmak. İtaat etmek.

tahyis

 • Zelil etmek, kepaze etmek.
 • Boyun eğdirmek. Muti etmek.

taktil

 • (Katl. den) Çok öldürmek, çok katletmek.
 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tatvi'

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tav'

 • İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak.
 • Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.

tedbih

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR