LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te muhtasar ifadesini içeren 11 kelime bulundu...

hulasaten

 • Kısaca, özet olarak, hülâsa olarak, muhtasaran.

icaz

 • (İycâz) Edb: Az söyle çok şey anlatmak. Sözü muhtasar söylemek. Çok mânaya gelen kısa cümlenin hâli. Mâruf ve müteârif olan cümleden kısa bir cümle ile maksadı ifâde san'atı.Böyle sözlere mucez, veciz veya vecize denilir.

icmali / icmalî

 • Kısaca, toplu olarak, tafsilatsız. Muhtasaran.

ıhtisar

 • Elini böğrüne koymak.
 • Muhtasar yapmak.

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

mucez

 • (İcaz. dan) İcaz yoluyla. Muhtasar ve mücmel bir tarzda. Kısaca.

muciz

 • Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni.

mücmel

 • Kısa. Öz. Muhtasar. Sözü az, mânası çok olan. Hülâsa edilmiş. Müfesser olmayan söz.

mücmelen

 • Mücmel bir tarzda. Kısa olarak, muhtasaran, hülâsa olarak.

muhtasaran

 • Kısa olarak. Muhtasar olarak. Kısaltılmış tarzda.

veciz

 • Kısa, öz, derli toplu. Muhtasar olup mufassal olmayan.
 • Az sözle çok mâna ifâdesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın