LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te muhen ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

ab-endaz

 • Su mühendisi.

ab-rane

 • Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. (Farsça)

fenn-i hendese

 • Mühendislik ilmi.

fenn-i makine

 • Makine bilimi, mühendisliği.

hendese / هَنْدَسَه

 • Geometri, mühendislik.
 • Ölçü ve şekil ilmi, mühendislik.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

hendesehane

 • Eskiden mühendis mektebi, teknik üniversitesi. (Farsça)
 • Bayındırlık ve belediye gibi dairelerin mühendislere mahsus şubesi. (Farsça)

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

messah

 • Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis.
 • (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk.

mi'mar

 • İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san'atkâr. Binâ inşa eden mühendis.

mühendis

 • (Çoğulu: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden.

mühendis-i mahir / mühendis-i mâhir

 • Alanında maharet sahibi, becerikli olan mühendis.

mühendisin / mühendisîn

 • (Tekili: Mühendis) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler.

mühendiz

 • Mühendis mânâsına ise de "zel" ile kullanılmaz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın