LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te muga ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

dıdd

 • (Çoğulu: Ezdad) Mugâyir, aykırı.
 • Düşman.
 • Nazir, misil, benzer.

gaylem

 • Kul, cariye.
 • Kablumbağanın erkeği.
 • Mevzi ismi.
 • Mugaylân ağacı.

havyar

 • Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde.

hümanizm

 • Lât. Edb: İslâmiyete mugayir ve aykırı eski Yunan ve Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi.
 • Fls: İnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine tâbi olmayan, insana aşırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz, imansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl

katade

 • (Çoğulu: Kutad) Dikenli ot. Mugaylan dikeni.

magavir

 • (Tekili: Mugâvir) Kıtal eden, harbeden, çarpışan.

maglata

 • Mugalata. Boş ve mânasız söz. Zihin yanıltmak için söylenen saçma sapan söz.

mefatih-ül gayb

 • (Bak: Mugayyebat-ı hamse) İmam-ı Razi'nin bir tefsiri.

mug

 • (Çoğulu: Mugan) Mecusi. Ateşperest. Ateşe tapan. Zerdüşt dininde olan.

mugaddi / mugaddî

 • (Mugazzi) Gıdalı, besleyici, gıdası çok, faydalı.

mugadere

 • (Mugaderet) Bırakmak, salıvermek.

mugalatat

 • (Tekili: Mugalata) Safsatalar. Demagojiler. Mugalâtalar.

mugallata

 • (Bak: MUGALLAT)

mugayyeb

 • (Çoğulu: Mugayyebât) (Gayb. dan) Kayıp. Kaybedilmiş.

münafat

 • Birbirinin aksine olan. Birbirine aykırı olmak. Aykırılık, mugayeret, münafi, muhalefet.

münafi / münafî

 • Zıt, uymaz, aksi, aykırı. Mugayir ve muhalif olan.

müştakk

 • (Müştak) (Şakk. dan) Gr: Başka kelimeden ayrılmış, başka kelimeden çıkmış, türemiş.
 • İştikak etmiş, aralarında mâna ve terkib ciheti ile münâsebet; siga ciheti ile mugayeret olmak üzere diğer kelimeden ihraç olunmuş kelime.

mutabakat

 • Uygunluk. Muhalif ve mugayir olmayıp, uygun ve muvafık olmak.
 • Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânânın tamamına delâleti.

mütegayir

 • Mügayir olan. Birbirine zıt olan.

pir-i moğan

 • (Pir-i muğan) Meyhaneci.
 • Mc: Mürşid.

tetavül

 • Uzun olma, uzama.
 • Zulüm etme.
 • Birbirine muhalefet, kibir ve taazzum etme.
 • Musallat olma.
 • Mugayeret eylemek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın