LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mub kelimesini içeren 85 kelime bulundu...

aded-i mübarek

 • Mübarek sayı.

arazi-i mübareke / arâzi-i mübâreke

 • Mübarek yer olan Hicaz.

ayat-ı mübareke / âyât-ı mübareke

 • Mübarek, değerli âyetler.

bayezid cami-i mübareki

 • Mübarek Bayezid Cami.

bilamübalağa / bilâmübalâğa

 • Mübalağasız, abartmasız.

bill

 • Mübah olan şey.

cemaat-i mübareke

 • Mübarek topluluk.

cesed-i mübarek

 • Mübarek beden, vücud.

dest ve damen-i mübarek / dest ve dâmen-i mübarek

 • Mübarek el ve etek.

dua-i mübarek

 • Mübarek dua.

elfaz-ı mübareke / elfâz-ı mübareke

 • Mübarek lâfızlar, hayırlı ifadeler.

eser-i mübarek

 • Mübarek eser.

eyyam-ı mübareke / eyyâm-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli günler.

fem-i mübareki

 • Mübarek ağzı.

ferruh

 • Mübarek, kutlu, uğurlu. (Farsça)

hak-i pa-yi alileriniz / hak-i pâ-yi âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zatınızın ayağının tozu, toprağı.

hak-i pa-yi ekremi / hâk-i pâ-yi ekremî

 • Mübarek, değerli ayağın tozu.

hak-i pa-yi zat-ı alileriniz / hâk-i pâ-yi zât-ı âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zâtınızın ayağının tozu, toprağı.

hayvanat-ı mübareke / hayvânât-ı mübâreke

 • Mübârek hayvanlar.

hushus

 • Mübâlağa ile kandırmak.

ism-i mübarek

 • Mübarek, hayırlı isim.

ism-i şerif

 • Mübârek ve şerefli isim.

kadem-i mübarek

 • Mübarek ayak.

kalb-i mübarek

 • Mübarek kalp, yumuşak kalp.

kaside-i mübarek

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kaside-i mübareke

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kelimat-ı mübareke / kelimât-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli kelimeler.

kelime-i mübareke

 • Mübarek kelime.

kitab-ı mübarek

 • Mübarek kitap.

kuds

 • Mübareklik. Kudsilik. Nezafet. Pâk olmak. Noksanlardan uzak olmak.

kur'an lafz-ı mübarekesi / kur'ân lâfz-ı mübarekesi

 • Mübarek Kur'ân kelimesi, sözü.

levha-i mübareke

 • Mübarek, değerli levha.

leyali-i mübareke / leyâli-i mübareke

 • Mübarek geceler.

leyali-i ramazan-ı mübareke / leyâli-i ramazan-ı mübareke

 • Mübarek Ramazan geceleri.

leyali-i şerife / leyâlî-i şerife

 • Mübarek, mukaddes geceler.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Mübârek gecelerden, Şâban ayının on beşinci gecesi.

leyle-i isra / leyle-i isrâ

 • Mübârek gecelerden Mi'râc gecesi.

leyle-i mi'rac / leyle-i mi'râc

 • Mübârek gecelerden, Resûlullah efendimizin Mîrâca çıktığı Receb ayının yirmi yedinci gecesi.

leyle-i miraç

 • Mübârek Mi'rac gecesi.

leyle-i mübareke

 • Mübarek gece.

leyle-i regaib / leyle-i regâib

 • Mübârek gecelerden, Receb ayının ilk Cumâ gecesi.

mernusa

 • Mübârek.

mevaki-i mübareke / mevâki-i mübareke

 • Mübarek yerler.

mevki-i mübarek

 • Mübarek mevki.

mevki-i mübareke

 • Mübarek yer, mevki.

mübadil

 • Mübâdele olunmuş. Başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmuş.

mübalagat / mübalâgat

 • Mübalâğalar, abartılar.

mübarekat / mübârekât

 • Mübarekler.

mübarekiyet / mübârekiyet

 • Mübareklik.

mübtediyane

 • Mübtedice.

mukaddes

 • Mübârek, kutsal. Ayb, çirkin ve kötü şeylerden uzak; temiz.

mukbil

 • Mübârek. İkbali kutlu, mutlu. Mes'ud. Bahtiyar.

müteberriken

 • Mübarek sayarak, uğur bilerek.

nam-ı şerif

 • Mübarek isim, şerefli ad.

nekre-i tamme / nekre-i tâmme

 • Mübhem mânâ ifade eden kelime.

nesl-i mübarek

 • Mübârek nesil.

nur-i mübin

 • Mübin olan nur. Aşikâr ve açıklayıcı olan ve hak ile batılı ayıran nur. Bilhassa iman ve Kur'an ilminin mânevi nuru.

rahmut

 • Mübalağa ile esirgemeklik.

ramazan

 • Mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusu. Kur'an-ı Kerim'in nâzil olmağa başladığı oruç ayı. Arabî ve Kamerî olan takvime göre 9. ay. Oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir.

ramazan-ı mübarek

 • Mübarek Ramazan ayı; hicrî ayların dokuzuncusu.

ramazan-ı mübareke

 • Mübarek Ramazan ayı.

ramazan-ı şerif / ramazan-ı şerîf

 • Mübarek Ramazan ayı.

ravda-i mübareke / ravda-i mübâreke

 • Mübârek, bereketli bahçe. Medîne-i münevverede, Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan mübârek mekan, yer.

re's-i mübarek

 • Mübarek baş.

regaib gecesi / regâib gecesi

 • Mübârek gecelerden. Receb ayının ilk Cumâ gecesi. Regâib, ragîbetin çoğuludur. Ragîbet; ihsân, ikrâm demektir.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

sanih

 • Mübarek fiil, iyi iş.

şecere-i mübareke

 • Mübarek ağaç.

şehr-i mübarek

 • Mübarek, bereketli ay.

senih

 • Mübarek fiil, iyi ve güzel hareket.

siga-i mübalağa / sîga-i mübalâğa

 • Mübalağa sigası; birşeyin pek mühim veya çok fazla olduğunu ifade eden kelime hâli.

şuhur-u mübareke / şuhur-u mübâreke / şuhûr-u mübareke

 • Mübarek, bereketli aylar.
 • Mübarek, bereketli, sevaplı aylar.

şuhur-u selase-i mübareke / şuhur-u selâse-i mübareke

 • Mübarek üç aylar.

ta'did

 • Mübâlağa ile ısırmak.

tebarek / tebârek

 • Mübarek etsin (mealinde dua.) Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. (Suyun havuzda yükselmesi halinden alınmıştır.)
 • Mübarek etsin!

teberrük / تبرک

 • Mübarek görme, kutlu sayma. (Arapça)

teberrüken / تبركا

 • Mübarek görerek,uğur sayarak. (Arapça)

tebrik / tebrîk / تَبْرِيكْ

 • Mübârek kılma, kutlama.
 • Mübarek olsun diye dua etme, kutlama.

tebrikat / tebrikât

 • Mübârek kılmalar, kutlamalar.

tenkil

 • Mübâlağa ile nakletmek.

tentif

 • Mübâlağa ile yolmak.

üstad-ı mübarek

 • Mübarek üstad.

veçh-i mübarek

 • Mübarek yüz; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek yüzü.

zat-ı mübarek / zât-ı mübârek

 • Mübarek, hayırlı, zât; Hz. Muhammed.

zevat-ı mübareke / zevât-ı mübareke

 • Mübarek zâtlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın