LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mizra ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

alev

 • Ateşten çıkan parlak ve yanar hava.
 • Mızrak ucuna takılan küçük bayrak, flama.

bigal

 • Kargı, mızrak. (Farsça)

cirit

 • Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Sulh zamanlarında talim mahiyetinde yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. Türklerin makbul bir sporu idi.
 • Ucu temrenli bir çeşit mızrak.

ecemm

 • Mızraksız adam.
 • Boynuzsuz koyun.
 • Etli kemik.
 • Bacasız ev.

ermah

 • (Tekili: Remh) Remhler, darbeler, vuruşlar.
 • (Rumh) Rumhlar, süngüler, mızraklar.

flama

 • Mızrak ve süngü ucuna takılan, gemi direğine çekilen ince bayrak.

gaylule / gaylûle

 • Sabah, tan yerinin ağarmaya başlamasından, tâ güneşin bir mızrak boyu (yaklaşık 45 dk.) yükselmesine kadar geçen zaman dilimi.

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

hışt

 • Küçük mızrak şeklinde, ortasında ipten örtülü bir halka olan ve orta parmağa geçirilerek atılan eski bir savaş âleti.
 • Kerpiç.
 • Tuğla.

hişt

 • Eskiden kullanılan, kısa el mızrağına benzer bir savaş âleti. Daha ziyade Osmanlı ordularında bulunan bu silâh, özellikle hassa birliklerine verilirdi.

ıran

 • Evin uzak olması.
 • Mıh, çivi.
 • Mızrak. Süngü.

irsa'

 • Mızrak gibi sivri bir şeyle dürtme.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

işrak namazı / işrâk namazı

 • İşrâk vaktinde, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan namaz.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

kanat

 • (Çoğulu: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu.
 • Sopa, mızrak.

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

matain / mataîn

 • (Tekili: Mıt'ân) Mızrakla yaralamakta mâhir ve usta olan.

matarid

 • (Tekili: Mıtred) Mızraklar, zıpkınlar.

metarık

 • (Tekili: Mıtrak ve Mıtraka) Mızraklar. Tokmaklar. Çekiçler. Değnekler, sopalar.

mezarib

 • (Tekili: Mızrâb) Mızraplar. Kanun, ud gibi çalgı âletleri.

mezarik

 • (Tekili: Mızrâk) Mızraklar, kargılar.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

mıtrak

 • (Çoğulu: Metârık) Sopa, değnek.
 • Tokmak.
 • Mızrak.
 • Çekiç.

mızrab / mızrâb / مضرب

 • (Bak: MIZRAB)
 • Mızrap. (Arapça)

nize / nîze / نيزه

 • Mızrak.
 • Mızrak. (Farsça)
 • Süngü. (Farsça)

nizedar / nizedâr

 • Mızraklı. Kargılı. Süngülü. (Farsça)

nizek

 • Câriye. (Farsça)
 • Küçük mızrak, süngü. (Farsça)

nizezen

 • Mızrakla vuran. (Farsça)
 • Mızrakçı. (Farsça)

nusul

 • Huruç etmek, çıkmak.
 • Dühul etmek, girmek. (Ezdaddandır)
 • (Tekili: Nasl) Mızrakların uçlarındaki sivri demirler. Temrenler.

perçem

 • Kâkül. (Farsça)
 • Tepede bırakılan saç. (Farsça)
 • Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler. (Farsça)

ramih

 • Süngü batıran, mızrak saplayan.

remmah

 • Mızrakçı, süngücü.

rimah

 • (Tekili: Rumh) Mızraklar, kargılar, süngüler.

rimahat

 • Mızrakçılık sanatı.

rumh

 • (Çoğulu: Rimah-Ermâh) Süngü. Mızrak. Saban kolu. Mc: Fakirlik.

rümh

 • (Çoğulu: Rimâh) Mızrak, kargı, süngü.
 • Mc: Yoksulluk, fakirlik.

sinan / سنان

 • (Çoğulu: Esinne) Mızrak, süngü.
 • Mızrak. (Arapça)

tanbur

 • Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı.

tırad

 • Kısa mızrak.

zahme / زخمه

 • Vuruş. (Farsça)
 • Yara. (Farsça)
 • Tezene, mızrap. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın