LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mizac ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

alih / âlih

 • Deve kuşunun dişisi.
 • Hafif mizaçlı.

asabiyülmizac / عصبى المزاج

 • Asabî mizaçlı. (Arapça)

ateşmizac / âteşmizâc / آتش مزاج

 • Sert mizaçlı. (Farsça - Arapça)

ciriyya

 • Tabiat, mizac, fıtrat, yaradılış.
 • Huy, haslet.Adet, alışkanlık.

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

denaet

 • Alçaklık, çok fena hareket. Zillet, kötü mizac.
 • Asılsızlık, aslı olmamak.

efsürde-mizac

 • Kanı soğuk, soğuk kanlı, mizâcı soğuk adam. (Farsça)

emzice / امزجه

 • (Mezc. den) Mizaclar, tabiatlar, huylar, meşrebler.
 • Mizaçlar, tabiatlar, huylar.
 • Mizaçlar, huylar.
 • Mizaçlar, karakterler. (Arapça)

enir

 • Çirkin huy, fena tabiat, kötü mizac.

fena tabiatlı

 • Kötü özellikleri bulunan, mizac ve karakteri kötü olan.

fıtrat

 • Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.

fıtrat-ı zatiyelerimiz / fıtrat-ı zâtiyelerimiz

 • Kendimize ait asıl mizacımız, yaratılışımız.

gılzet-i mizac

 • Huy ve mizac sertliği.

giran-huy

 • Fena mizaçlı. Kötü huylu. (Farsça)

haşibe

 • Tabiat, mizaç, huy.

haslet

 • İnsanın yaratılışındaki huy, mîzâc, tabîat, karakter.

hay'ame

 • Yaramaz huylu, kötü mizaçlı.

hefhaf

 • Yeynicek, hafif mizaçlı kimse.

heft

 • Hafiflik sebebiyle uçup dağılmak.
 • Hafif mizaçlı olup, her dile geleni söylemek.
 • Vurmak.

him

 • Huy, mizac, tabiat.

himayet damarı

 • Koruma mizacı, huyu.

hısal / hısâl

 • Huylar, mizaçlar, karekterler.

hoppa

 • Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık.

huşunet-i mizac / huşunet-i mizâc

 • Mizâc sertliği, huy ve tabiat sertliği.

huy

 • Mizac, tabiat, ahlâk, âdet. (Farsça)
 • Ter. (Farsça)
 • Mîzâc, tabiat, ahlâk.

ibn-i vakt

 • Zamanın uyarına giden, vaktin icaplarına göre hareket eden kişi. Zamane adamı.
 • Mizaç ve tabiata göre söz söyleyen kimse.

inhiraf-ı mizac / inhirâf-ı mizac

 • Mizacın bozulması.

inhiraf-ı mizaç

 • Mizacın bozulması, karakter bozukluğu.

istimzac

 • Uyuşmak. Beraber karışmak.
 • Birisinin mizacını, huyunu öğrenmeğe çalışmak.
 • Yoklamak. Fikrini, re'yini sormak.

itidal-i mizac

 • Mizaçtaki denge ve ölçülü yapı.

karakter

 • yun. Huy. Mizac. Seciye. Bir şeyi benzerlerinden ayırdetmeğe yarayan temel hususiyet.

kecmizac

 • Mizaç ve tabiatı hoş olmıyan. Huysuz. (Farsça)

kectab'

 • Mizacı, tabiatı ters olan kimse, aksi. (Farsça)

keyf

 • Afiyet, sağlık, sıhhat.
 • Memnunluk, hoşlanma.
 • Neş'e, sevinç, sürur.
 • Mizaç, tabiat.
 • İstek, taleb, arzu, heves.
 • Gönül açıklığı.

kudek-meniş

 • Çocuk tabiatlı. Çocuk mizaclı. (Farsça)

letafet-i tab'

 • İnsan tabiatındaki, mizacındaki hoşluk, şirinlik.

meniş

 • Tabiat, huy, mizac. (Farsça)

meşarib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.

meşreb

 • Mizaç, huy, ahlâk.
 • İçecek yer.

mizac / mizâc / مزاج

 • Huy, tabiat, mizaç. (Arapça)

mizac-dan

 • Mizac bilen, mizaçtan anlıyan. (Farsça)

mizacgir

 • Mizâc ve keyiflere göre hareket eden. (Farsça)

muhtelifü'l-mizaç

 • Farklı mizaç ve huylar.

nabız-aşna / nabız-âşnâ

 • Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. (Farsça)

nabız-gir

 • Her mizaç ve tabiata göre davranıp muamele etmesini bilen. (Farsça)

nabz-aşna

 • Nabızdan anlayan, mizac bilen. (Farsça)

nabz-gir

 • Mizaca göre hareket etmesinden anlıyan, nabza göre davranmasını bilen. (Farsça)

nahile

 • Huy, tabiat, mizac.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nobran

 • Sert mizaçlı, inatçı, nâzik olmayan.

sabit-kadem

 • Mizacı oynak olmayıp işine ve sözünde kararlı olan, yerinde direnen. Sözünde duran.

şakile

 • Yol. Tarik. Meslek.
 • Yaradılış. Tıynet. Seciye. Mizac. Bir kimsenin yaratılışının temel hususiyeti.

sebükmizac

 • Hafif mizaçlı. (Farsça)

şema'

 • (Çoğulu: şümu') Mum. Meclise zevk veren, meclisi süsliyen mum.
 • Oyun.
 • Mizaç, huy.

tabayi / tabâyi

 • Mizaçlar, tabiatlar.

tabayı'

 • İnsanların tabiatları, mizaç ve karakterleri.

tabayi' / tabâyi'

 • Mizaçlar, tabiatlar, huylar. Yaratılışlar.
 • Mizaçlar, tabiatlar.

tabiat-ı arap

 • Arap milletinin kendine özel yapısı, mizacı, karakteri.

tabiat-ı belagat / tabiat-ı belâgat

 • Belâgat ilminin kendine mahsus şekil karakteri ve mizacı.

tadil-i mizaç / tâdil-i mizaç

 • Mizacın vasat, orta halli olması.

tebayi

 • Tabiatlar, mizaçlar, huy ve karakterler.

temayül-ü mizac / temayül-ü mîzac

 • Mizacın bir tarafa yönelmesi.

tıynet / طينت

 • Mizaç. (Arapça)

tugyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık.
 • Kan galebe etmesi hali.
 • Resmî devlet kuvvetlerine karşı durmak.
 • Su baskını.

tündmizac / tündmizâc / تندمزاج

 • Asabî mizaçlı. (Farsça - Arapça)

vez'

 • Hulku katı olan. Sert mizaçlı kimse.