LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mir kelimesini içeren 44 kelime bulundu...

arazi-i miriyye / arâzi-i mîriyye

 • Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac toprağı iken sâhibi ölüp, hiç mîrasçısı bulunmayan topraklar. Arâzi-i Memleket, Arâzi-i Emîriyye de denir.

ashab-ı feraiz / ashâb-ı ferâiz

 • Mirascılar. Ölen kimsenin malında hissesi olan akrabâları.

basamak-ı miraciye

 • Mirac basamağı.

dendene

 • Mırıltı, homurdanma. Ağır ağır, dudak kıpırtısıyla, yavaş yavaş söylenen söz. (Farsça)

deyn-i zaif / deyn-i zaîf

 • Mîrâs ve mehr malları.

hakikat-i mirac

 • Miracın aslı ve esası, gerçek mahiyeti.

hane-küş

 • Mirasyedi, sefih. (Farsça)

hikmet-i mirac

 • Miracın hikmeti, gayesi ve anlamı.

irs

 • Mîrâs. Vefât eden bir kimsenin geriye bıraktığı terekesinden (malından) evlât ve akrabâsından sağ kalanlara düşen hisse, pay.
 • Miras, kalıtım.

irsen

 • Miras olarak, anadan, babadan geçmek yolu ile.
 • Miras olarak, irsiyet yoluyla.

irsi / irsî

 • Miras ile alâkalı, irse âit ve müteallik.

irsiyet / اِرْثِيَتْ

 • Miras alma, mirasçılık.
 • Mîrâs olarak kalma.

irsiyet kalma

 • Miras olarak kalma.

işaret-i miraciye

 • Miracın işaret etmesi, haber vermesi.

leyle-i mi'rac

 • Mirac gecesi.

leyle-i mirac

 • Mirac gecesi.

mahlulat

 • Mirasçısı olmadığı için evkâfa veya hükümete kalan miraslar.

mal-i miri / mal-i mirî

 • Miri malı. Hükümete veya devlete ait mal.

mesele-i miraciye

 • Miraç konusu.

metrukat / metrukât / metrûkat / متروكات

 • Miraslar.
 • Miras olarak bırakılanlar, geride bırakılanlar. (Arapça)

mevaris / mevarîs

 • Miraslar. Verasetle nâil olunan mülk ve mallar.

mevrus / mevrûs

 • Mirasla gelen.

mevrusat

 • Mirastan gelenler.

meyve-i mirac

 • Mirac meyvesi.

mirac / mirâc / معراج

 • Miraç, göğe ağma. (Arapça)

miracvari / mîrâcvârî

 • Mîraç gibi.

mirashar / mirashâr / ميراث خوار

 • Mirasyedi. Kendine kalan mirası yiyen. Mirashor. (Farsça)
 • Mirasyedi. (Arapça - Farsça)

mirasyedi

 • Mirasa konan; çalışmadan hazıra konan ve hesapsızca harcayan.

mirzazade / mirzazâde

 • Mirza'nın oğlu.

mu'cize-i mirac

 • Mirac mu'cizesi, Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk mu'cizesi.

münteha-yı mirac / müntehâ-yı mirac

 • Miracın en son noktası.

muris / mûris

 • Mîrâs bırakan.
 • Miras bırakan, veren.

rise

 • Miras yemek.

sahib-i mirac

 • Miraca çıkan Peygamberimiz (a.s.m.).

semere-i mirac

 • Mirac meyvesi.

sırr-ı mirac

 • Miracın sırrı, özü.

tevarüs / tevârüs / توارث / تَوَارُثْ

 • Mirasa konmak, birisine diğerinden irsen geçmek. Miras yemek.
 • Miras yoluyla geçme.
 • Miras intikali.
 • Miras alma. (Arapça)
 • Tevârüs etmek: Miras almak. (Arapça)
 • Mîrâsçı olma.

tevarüs edilen

 • Miras kalan, geçen.

türas

 • Miras mal.

varis / vâris / وارث / وَارِثْ

 • Mirasçı.
 • Mirasa konan.
 • Mirasçı. (Arapça)
 • Mîrâsçı.

veraset / verâset

 • Mirasçılık, irsiyet.

verese

 • Mirasçılar. Miras alanlar.

virase

 • Mirasyedilik.

zahir-i mirac / zâhir-i mirac

 • Miracın açık ve aşikâr yönleri.