LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te minnet ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

abd-i aziz

 • İzzetli kul, Allah'tan başkasına müracaat etmeyen ve minnet duymayan kul.

arz-ı minnet

 • Minnet gösterme.

arz-ı minnetdari / arz-ı minnetdarî

 • Minnettarlığını bildirme.

ayn-ı şükran / ayn-ı şükrân / عَيْنِ شُكْرَانْ

 • İyilik bilmenin, minnetdârlığın ta kendisi.

behişt-i gına / behişt-i gınâ

 • Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimseye minnet etmeden hâsıl olan saadet, cennet. Gına ve istiğnânın cenneti.

bihamdihi ve'l-minne / bihamdihî ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

el-minnetü lillah / el-minnetü lillâh

 • Minnet ancak Allah'ındır. "Ancak Allah'a minnet edilir."
 • "Minnet Allah'adır".

elhamdü lillah / elhamdü lillâh

 • "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur".

elhamdü lillahi / elhamdü lillâhi

 • "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur".

elhamdülillah / elhamdülillâh

 • Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

eşşükrü lillahi teala / eşşükrü lillâhi teâlâ

 • Şükür, teşekkür ve minnet yalnızca yüce olan Allah'a aittir.

felillahi'l-hamdü ve'l-minnetü / felillâhi'l-hamdü ve'l-minnetü

 • "Hamd ve minnet sadece Allah'a aittir".

gamt

 • Minnetsiz ve şükürsüz olmak.
 • Horlamak, hakir görmek.

gayr-ı memnun

 • Devamlı. Kesiksiz.
 • Minnetsiz, sürekli.

hamd etmek

 • Minnet, teşekkür ve övgülerini sunmak.

hamd ü şükran

 • Allah'ı minnet ve şükranla övme.

hamd ve şükür

 • Minnet ve övgü.

hangah

 • Allah rızası için ve misafirleri minnet altında bırakmamak ihlâsı ile fakir ve dervişlere ve talebe-i uluma yemek verilen ve misafir edilen yer. (Farsça)

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

ihsan-didegan / ihsan-didegân

 • (Tekili: İhsandide) İyilik görmüş olanlar, bahşiş almış kimseler, minnettar bulunanlar.

ihsandide

 • (Çoğulu: İhsandidegân) İhsan görmüş, bağış almış. Birinin lütfunu görmüş, minnettar. (Farsça)

imtinan / imtinân

 • Minnet. Kendine minnet etmek. Birisine yaptığı ihsan ve iyiliği başına kakmak.
 • Memnun olmak.
 • Birisinin çok iftiharla sevdiği ve mâlik olduğu şeye nâil olmak.
 • Minnet etme.

istigna

 • Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin minneti altına girmemek.
 • Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak.
 • Nazlanmak.
 • Azamet ve tekebbür etmek.

istiğna-yı istiklaliyet / istiğnâ-yı istiklâliyet

 • Minnetsiz ve tam bağımsızlık.

lehü'l-hamd ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

lehü'l-hamdü ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

lehul hamdu ve'l-minnetu

 • Tüm hamd ve minnetler Allah'a mahsustur.

lillahi'l-hamdü ve'l-minne / lillâhi'l-hamdü ve'l-minne

 • Tüm hamd ve minnetler Allah'a mahsustur, O'na aittir.

makam-ı imtinan ve in'am / makam-ı imtinan ve in'âm

 • Minnet ve nimeti hatırlatma yeri.

memnun

 • (Minnet. den) Hoşnud. Razı. Minnet altında bulunan. İyiliğe nâil kılınmış. Çok muteber olan şey. Çok beğenilen. Ölçülü ve hesaplı olan.
 • Kesilmiş.

menn

 • Nimet vermek. İyilik etmek.
 • Minnet.
 • Rıza.
 • Esiri fidye almadan, ücretsiz salıvermek.
 • Kesmek.
 • Zayıf etmek.
 • Ettiği iyiliği başa kakmak.
 • İki batman ağırlık.
 • Kudret helvası.

minen / منن

 • (Tekili: Minnet) Minnetler.
 • Minnetler. (Arapça)

minnet

 • Yapılan bir iyiliği, verilen bir şeyi başa kakma. Minnetin bu kısmı İslâmiyet'te yasaklanmıştır.
 • Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.
 • Allahü teâlâya hamd ve senâ etmek, şükretmek.
 • Nîmete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânı o

minnetdar / minnetdâr / منتدار

 • Bir iyiliğe karşı minnet duyan. Yük altında kalır gibi birisinin iyiliğine karşı mahcubiyet. (Farsça)
 • Minnet eden.
 • Minnet altında kalan. (Arapça - Farsça)

minnetdarane / minnetdârâne

 • Minnetli olarak. Minnet eder surette. (Farsça)
 • Minnet duyarak.

minnetdari / minnetdarî

 • Minnetdarlık. (Farsça)

minnetdarlık / minnetdârlık

 • Minnet hissetme.

minnetdide

 • Minnet ve iyilik görmüş. (Farsça)

minnetkeş

 • (Çoğulu: Minnetkeşân) Minnet altında bulunan. Minnet çeken. (Farsça)

minnetkeşan / minnetkeşân

 • (Tekili: Minnetkeş) Minnet altında bulunanlar, minnet çekenler.

minnetşinas / minnetşinâs

 • (Çoğulu: Minnetşinâsân) İyilik tanıyan. Minnet bilir.

minnetşinasi / minnetşinâsî

 • İyilik tanıyıcılık, minnet bilirlik. (Farsça)

minnettar olmak

 • Minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

müstağni / müstağnî

 • Zengin, minnetsiz, tok gönüllü.

na'ma

 • Rahatlık, nimet. Minnet, ihsan ve atiyye. İyi halde bulunmak.

şayan-ı menn ü şükran / şâyân-ı menn ü şükrân

 • Minnet ve şükre lâyık.

secde-i şükran

 • Minnettarlık, teşekkür secdesi.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

sübhanallahi ve bihamdihi / sübhanallahi ve bihamdihî

 • Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah'a mahsustur.

şükr-ü mutlak

 • Allah'a karşı sınırsız minnet duyma, teşekkür etme.

şükran / şükrân / شُكْرَان

 • Minnettarlık, teşekkür.
 • İyilik bilmek. Minnettarlık. Şükretme hâli.
 • İyilik bilme, minnetdârlık.

şükür

 • Allah'a karşı minnet duyma, teşekkür etme.

şükür etmek

 • Allah'a karşı minnet duymak, teşekkür etmek.

tahmil-i minnet

 • Birini minnet altında bırakma.

temenna

 • Eli alnına götürerek selâmlama işareti yapma.
 • Minnettar olma.

teşekkür

 • Yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi.
 • Şükür etmek.
 • Birisine karşı "Sağ ol, var ol, ömrüne bereket" gibi söylenen minnet sözleri.

zemzeme-i şükran / زَمْزَمَۀِ شُكْرَانْ

 • Minnetdarlığın nağmeli sesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın