LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mez kelimesini içeren 55 kelime bulundu...

bün

 • Meziyyet, üstünlük.

cenen

 • Mezar, kabir.

elcezire

 • Mezopotamya. Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan yerin adı. Bugün Irak'ın toprakları arasındadır.

esas-ı mezhep

 • Mezhebin temeli.

fazilet / فضيلت

 • Meziyet.

ferman-ı mezuniyet / fermân-ı mezuniyet

 • Mezuniyet belgesi, bitirme belgesi.

fıkarat-ı anife / fıkarât-ı anife

 • Mezkur cümleler, yukarıda geçmiş olan cümleler.

gur-ken

 • Mezarcı, mezar kazan. (Farsça)

guristan / gûristân / گورستان

 • Mezarlık, türbe. Kabristan. (Farsça)
 • Mezarlık. (Farsça)

gurken / gûrken / گوركن

 • Mezarcı. (Farsça)

hafir-i kabr / hâfir-i kabr

 • Mezar kazan, mezarcı.

hak-i mezar / hâk-i mezar

 • Mezar toprağı.

hiss-i mezhebi / hiss-i mezhebî

 • Mezhebî his, metot ve öğretiye ait duygu.

kabir / قبر

 • Mezar.
 • Mezar, ölünün gömüldüğü yer.
 • Mezar.
 • Mezar. (Arapça)

kabr / قبر

 • Mezar kabir. (Arapça)

kabristan / kabristân / قبرستان

 • Mezarlık.
 • Mezarlık. (Farsça)
 • Mezarlık.
 • Mezarlık, ölülerin gömüldüğü yer.
 • Mezarlık. (Arapça - Farsça)

kınnare

 • Mezbaha.

kitabe-i seng-i mezar

 • Mezar taşı yazısı.

kubur / kubûr / قبور

 • Mezarlar, kabirler.
 • Mezarlar. (Arapça)

lahd / لحد

 • Mezar.
 • Mezar, lahit. (Arapça)

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

maden-i meziyet / mâden-i meziyet

 • Meziyet, ahlâk, huy mâdeni, kaynağı.

makabir / makâbir / مقابر

 • Mezarlar.
 • Mezarlar, kabirler. (Arapça)

makber / مقبر

 • Mezar.
 • Mezar.
 • Mezar. (Arapça)

makbere / مقبره

 • Mezar. (Arapça)

makberistan / makberistân

 • Mezarlık.
 • Mezarlık.

medafin / medâfin / مدافن

 • Mezarlar. (Arapça)

medfen / مدفن

 • Mezar. Defnedilen, gömülen yer.
 • Mezar.
 • Mezar, defin yeri. (Arapça)

megak

 • Mezar, kabir, çukur.

merkad / مرقد

 • Mezar. (Arapça)

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

meslah / مسلخ

 • Mezbaha. Davar kesilen yer.
 • Mezbaha. (Arapça)

mezabih

 • Mezbahalar. Hayvan kesilen yerler.

mezad / mezâd

 • Mezat, artırmalı satış.

mezahib / mezâhib / مذاهب

 • Mezhebler. İslâm itikadı ve amel hususunda esas ittihaz olunan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler.
 • Mezhepler. (Arapça)

mezargah / mezargâh / مزارگاه

 • Mezar yeri. (Arapça - Farsça)

mezaristan / mezâristân

 • Mezarlık. (Farsça)
 • Mezarlık.
 • Mezarlık, ölüler ülkesi.

mezaristan ehli

 • Mezardakiler.

mezaya / mezâyâ / مزایا

 • Meziyyetler. İyilikler. Hasletler.
 • Meziyetler, üstün özellikler.
 • Meziyetler.
 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

mezhebde müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delîllerden (kaynaklardan) yeni hükümler çıkarabilen İslâm âlimi. Buna müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de denir.

mezheben

 • Mezhep olarak.

meziyat / meziyât

 • Meziyetler, güzel özellikler.

meziyy

 • Mezi, idrardan önce gelen beyazımsı sıvı.

meziyyat / meziyyât / مزیات

 • Meziyetler, üstün nitelikler ve özellikler.
 • Meziyetler.
 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

minu-yu hak / minu-yu hâk

 • Mezar, kabir.

müctehid fil-mes'ele

 • Mezheb reîsinin (imâmının) bildirmediği mes'eleler için mezhebin usûl ve kâidelerine göre hüküm çıkaran İslâm âlimi.

müctehid fil-mezheb

 • Mezhebde müctehid; mezheb reisinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dört delîlden (Kitâb, yâni Kur'ân-ı kerîm, sünnet, icmâ', kıyâs,hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de den ir.

müctehid-i mukayyed

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid.

müctehid-i müntesib

 • Mezheb reîsinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, edille-i şer'iyyeden (dört ana delîlden) hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid fil-mezheb (mezhebde müctehid) de denir.

mukayyed müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.

nebbaş

 • Mezar soyucu, kefen soyucu.

pehle

 • Mezar sandukalarının yan taşlarına verilen ad. (Farsça)

reşehat-ı meziyat / reşehât-ı meziyât

 • Meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansımaları.

salhane / salhâne

 • Mezbaha.

türbe

 • Mezar üzerine yapılan yapı. Mezar. Ölmüş büyük zâta mahsus mezar.
 • Mezar.