LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te meyil ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

a'taf

 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

arzu

 • İstek. Dilek. Meyil. Emel. Hahiş. (Farsça)

aşk-ı kimyevi / aşk-ı kimyevî

 • Fıtrî meyil ve alâka. Kimyevî unsurlar arasında birbirlerine karşı olan cazibe ve birleşme meyelanları ki; birer İlâhi emir ve kanunlardır.Fransızcası: Affinite (afinite) dir.

cünuh

 • Yöneliş, meyil.

dünyadar / dünyadâr

 • Dünya işleriyle uğraşan, mal ve mülk sahibi olan. Dünya hayatına fazla meyilli olan. (Farsça)

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

huni / hunî

 • Kanlı, kan dökmeye meyilli. (Farsça)

ictinah

 • Bir yana eğilme, meyletme.
 • Secde etme.
 • (Hayvan) bir tarafa meyilli koşma.

ihtizaz

 • Hafif titremek. Deprenmek.
 • Şevk ile meyil ve hareket. Harekete geçme.
 • Sallanma, sıçrayıp oynama.

isti'dad

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.

iştiha

 • Meyil. Haz. Fazla istek. Arzu.
 • Açlıktan gelen yemeğe karşı fazla isteklilik.

kàbil-i sukut

 • Düşebilir, düşmeye meyilli, eğreti olan.

kompleks

 • Karmaşık, şuur dışı meyillerin tümü.

lahd

 • (Çoğulu: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar.
 • Eğilmek.
 • Bir tarafına meyilli olan çukur.

mail / mâil / مائل

 • Eğik. Bir tarafa eğilmiş. Eğri.
 • Meyilli. Hevesli. İstekli.
 • Düşkün.
 • Benzer.
 • Eğilmiş, meyilli, istekli, andırır, yörünge.
 • Eğilimli, istekli. (Arapça)
 • Eğimli, meyilli. (Arapça)
 • Çalan. (Arapça)
 • Mâil olmak: Eğilim göstermek. (Arapça)

mail-i inhidam / mâil-i inhidam

 • Yıkılmaya meyilli, yıkılmaya uygun, müsait.

mailiyyet / mâiliyyet

 • Eğiklik. Meyillik.

meyelan

 • Bir tarafa eğilmiş olma. Ziyâde meyil gösterme. İltizam.

meyelan-ı fıtriye / meyelân-ı fıtriye

 • Bir şeyde yaradılıştan var olan meyiller, eğilimler.

meyelan-ı muhabbet / meyelân-ı muhabbet

 • Sevgiyi ortaya çıkaracak meyil ve eğilimler.

meyil / ميل

 • İstek, eğilim. (Arapça)
 • Meyil vermek: Eğilim göstermek. (Arapça)

meyl-i fıtri / meyl-i fıtrî

 • Yaratılıştan gelen meyil, arzu.

meyl-i inbisat

 • Genişleme arzusu, meyil.

meyl-i şedid

 • Şiddetli meyil, arzu.

meyl-i sefahet

 • Sefahate duyulan arzu, meyil.

meyl-i tabii / meyl-i tabiî

 • Yaratılışta olan meyil, tabiî.

meyl-üt tefevvuk

 • Üstünlük elde etmek meyil ve arzusu.

meylürrahat

 • Rahatlığa meyilli olma.

meyyal / meyyâl

 • Meyilli, eğilimli.
 • Meyilli, istekli.

meyyal-i i'tila / meyyal-i i'tilâ

 • Yükselmeğe çok meyilli ve istekli.

müctenih

 • (Cenah. dan) Meyillenen, bir tarafa eğilen.
 • Secdede usulüne göre ellerini yere koyup dirseklerini açarak kollarını kanat şeklinde tutan.

mün'atıf

 • Bir tarafa doğru teveccüh etmiş. Meyillenen, bir tarafa yönelen. Mütemâyil, meyledici.

müreccih

 • Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören.
 • Tercih ettiren sebep.
 • Meyilli ve sakil, ağır şey.

mütemayil

 • Taraftar görünen, temayül eden, meyillenen.
 • Meyili, taraftar.

müyul / müyûl

 • Meyiller, yönelmeler.
 • Meyiller, eğilimler.
 • Meyiller, yönelmeler.
 • Eğilimler, meyiller.

müyul-ü müteşa'ibe

 • Çeşitli şubeleri olan meyiller. Çeşitli arzular, meyiller.

müyul-ü müteşaibe

 • Birçok dallara ayrılmış meyiller, arzular.

müyul-ü müteşaibeye / müyûl-ü müteşâibeye

 • Çeşitli dallara ayrılmış arzular, çeşitli meyiller.

müyulat / müyulât / müyûlât

 • (Tekili: Meyl) Meyiller, arzular.
 • Meyiller, eğilimler.
 • Meyiller, eğilimler, istekler.

müyülat / müyülât

 • Meyiller, eğilimler.

müyülat-ı aliye-i milliye / müyülât-ı âliye-i milliye

 • Millî yüce meyiller, eğilimler.

nefs

 • (Nefis) Can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zatı olan, kendisi.
 • Göz.
 • Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsaniye. Fıtri meyil, bedenin hissi istekleri.
 • Ruh, hayat, asıl.
 • Maya.
 • Hamiyet.

rükun

 • Bir şeye samimi olarak meyletme. Can ve gönülden meyil.

sagat

 • Aslı "sagavet" olup, bir cihete meyil demek olan "sagav" masdarından fiil-i mâzi müfred müennesdir. Muzarisi : "tasgi" gelir. " Velitasgi ileyh"; söz dinlemek veya dikkat edip kulak vermek, imâle-i guş etmek demek olan ısga da, bundan müştaktır.

sevk-i fıtri / sevk-i fıtrî

 • Allah'ın yaratılışta koyduğu fitrî meyil ve sevk, yönlendirme.

sevk-i insani / sevk-i insanî

 • İnsanda bulunan meyil.

süful

 • Alçaklık.
 • Alçaklığa meyil ve teveccüh etmek. Alçaklığa yönelmek.

temayülat / temayülât / temâyülât

 • (Tekili: Temayül) Meyiller, sevgiler, muhabbetler.
 • Temayüller, eğilimler meyiller.

temayülat-ı kalbiye / temâyülât-ı kalbiye

 • Kalbin meyilleri, eğilimleri.

temayülat-ı şerriye / temâyülât-ı şerriye

 • Kötülüğe duyulan eğilimler, meyiller.

zali'

 • (Çoğulu: Zulu') Eğri, meyilli.
 • Müttehem kimse. Töhmetli.
 • Aksak hayvan.

zevg

 • Bir şeyi bir tarafa eğme, bir yana meyillendirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın