LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te meydani ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

amel defteri

 • İnsanların dünyâda iken yaptığı bütün işlerinin yazıldığı ve Arasât meydanında herkese verilecek olan defter.

arasat

 • Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.
 • (Aresât) Mahşer yeri. Haşir ve neşir meydanı.

arsa-i alem / arsa-i âlem

 • Alem arsası, dünya meydanı.

arsa-i kar-zar / arsa-i kâr-zâr

 • Muharebe alanı, savaş meydanı.

averd-gah / averd-gâh

 • Muharebe meydanı, savaş alanı. (Farsça)

bais / bâis

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Öldükten sonra, kabirlerinde çürümüş ve dağılmış olan cesedleri diriltip mahşere, (arasât meydanına) sevkeden, gönderen.

cevelangah / cevelângâh

 • Gezip dolaşılan yer. Cevelân yeri. Tâlim meydanı.

ehval-i haşir

 • Haşir meydanının verdiği korkular, korkulu hâller.

engame

 • Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. (Farsça)
 • Muharebe yeri, ceng meydanı. (Farsça)
 • Oyuncular derneği. (Farsça)

esbriz

 • (Esb-riz) At koşusu. (Farsça)
 • Savaş meydanı. (Farsça)

harb-gah / harb-gâh

 • Harp meydanı, savaş alanı, muharebe yeri. (Farsça)

haşir / hâşir

 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

haşirdeki mizan

 • Haşir meydanındaki amelleri tartan terazi; insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanmasının ardından günah ve sevapların tartılacağı İlâhî terazi.

haşr günü

 • Mahlukların kabirlerinden kalkıp Arasat meydanında toplandıkları kıyâmet günü.

heycagah / heycagâh

 • Muharebe meydanı, savaş yeri. (Farsça)

istila

 • (Vely. den) Kaplamak, yayılmak.
 • Ele geçirmek. İşgal etmek.
 • Meydanın sonuna erişmek.
 • Basmak. Galebe etmek.

kar-zargah / kâr-zârgâh

 • Savaş meydanı. Harp alanı. Muharebe sahası. (Farsça)

kazan kaldırmak

 • Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı'na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar hakkında kullanılırdı. (Türkçe)

kinegah / kinegâh

 • Savaş meydanı, muharebe alanı, harp sahası. (Farsça)

kıyamet

 • Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman.
 • Mc: Büyük belâ.
 • Fazla sıkıntı.

liva-i hamd / livâ-i hamd

 • Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ihsân edilecek olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

ma'reke

 • Muhârebe meydanı, çarpışma yeri.
 • Çarpışma. Kıtal. Cenk.

mahşer / محشر

 • Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
 • Çok kalabalık.
 • Haşir meydanı.
 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.
 • Haşir meydanı.

mahşer-i azim / mahşer-i azîm

 • Bütün varlıkların yeniden diriltilip hesaba çekileceği büyük toplanma yeri; mahşer meydanı.

mahşer-i ekber

 • En büyük toplanma yeri; haşir meydanı.

masra'

 • Çarpışma, ölme.
 • Güreş meydanı.

me'zem

 • (Çoğulu: Meâzim) Dağ içinde olan dar yol. Cenk yeri, dövüş meydanı.

mecma-i kebir

 • Büyük toplanma yeri; haşir meydanı.

mekerr

 • Cenk edecek yer, savaş meydanı.

meşher-i a'zam

 • Büyük teşhir yeri. Ahiret meydanı. Haşir meydanı.

mevkıf

 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.

meydan-ı galebe

 • Galibiyet meydanı; üstün gelinen alan.

meydan-ı gaza

 • Savaş meydanı.

meydan-ı harb

 • Harp meydanı, savaş alanı.
 • Savaş meydanı, muhârebe alanı, harp meydanı.

meydan-ı harp

 • Savaş meydanı.

meydan-ı harp ve imtihan

 • Savaş ve imtihan meydanı.

meydan-ı haşir / meydân-ı haşir / مَيْدَانِ حَشْرْ

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.
 • Haşir meydanı. Haşrin yeri.
 • Ölüleri dirilterek toplama meydanı.

meydan-ı haşr

 • Haşir meydanı.

meydan-ı haşr-i ekber

 • Büyük haşir meydanı.

meydan-ı hayat

 • Hayat meydanı.

meydan-ı imtihan

 • İmtihan meydanı.

meydan-ı imtihan-ı ins ü can / meydan-ı imtihan-ı ins ü cân

 • İnsan ve cinlerin imtihan meydanı, yani dünya.

meydan-ı iptila / meydan-ı iptilâ

 • İmtihan meydanı.

meydan-ı iptila ve imtihan / meydan-ı iptilâ ve imtihan

 • Tecrübe ve imtihan meydanı.

meydan-ı kıyamet

 • Kıyamet meydanı.

meydan-ı mahşer

 • Mahşer meydanı.

meydan-ı maişet

 • Geçimi temin etme meydanı.

meydan-ı medeniyet

 • Medeniyet meydanı; uygarlık alanı.

meydan-ı muaraza

 • Sözle mücadele meydanı.

meydan-ı mübareze

 • Savaş meydanı.

meydan-ı mücadele ve imtihan

 • Mücadele ve imtihan meydanı.

meydan-ı mücahede-i maneviye / meydan-ı mücahede-i mâneviye

 • Mânevî mücadele, cihad meydanı.

meydan-ı müdafaa / meydân-ı müdâfaa / مَيْدَانِ مُدَافَعَه

 • Savunma meydanı.
 • Savunma meydânı.

meydan-ı müsabaka

 • Yarış meydanı.

meydan-ı tecrübe ve imtihan

 • Deneme ve imtihan meydanı.

miyansera

 • (Miyânserây) Avlu. Ev meydanı.

mizan-ı haşir

 • Haşir terazisi, büyük hesap günü olan haşir meydanında amelleri tartan terazi.

mızmar

 • (Çoğulu: Mezâmir) Koşu meydanı. Yarışma sahası.

mu'terek

 • Cenk ve kıtal yeri. Savaş meydanı.

müferrec

 • Meydanı olan. Geniş.

mürtes

 • Muharebede yaralanıp, savaş meydanı dışına nakledildikten hemen sonra vefat eden İslâm mücâhidi.

naverdgah / naverdgâh

 • Savaş alanı, harb sahası, muharebe meydanı. (Farsça)

pervazgah / pervazgâh

 • Uçulacak yer. Tayyâre meydanı. Hava alanı. (Farsça)

rezmgah / rezmgâh

 • Savaş meydanı, muhârebe sahası. (Farsça)

saha-i zuhur

 • Görünme meydanı.

sahire

 • Yer yüzü, arz.
 • Kıyamet günü, Cenab-ı Hakk'ın haşir meydanı için tecrid edeceği Arz-ı Beyza.
 • Aslâ insan ve hayvan ayak basmadık yer yüzü. Çöl.
 • Cehennem.

şecaat-i akliye-i medeniyet meydanı

 • Medeniyetin aklî kahramanlık meydanı; akıl kahramanlarının meydan okuduğu medeniyet meydanı.

tecrübe-i meydan-ı imtihan

 • İmtihan meydanındaki tecrübe, sınav.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın