REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mev kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

ayin-han / âyin-han

 • Mevlevihâne ve semâhânelerde sema edilirken, yüksek bir yerde bulunan ve mutribhâne adı verilen mahfilde âyin okuyan kimse. (Farsça)

diktatör

 • Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid. (Fransızca)

epik

 • Mevzuu kahramanca olan yazıların frenkçe ismi. (Fransızca)

fasıl

 • Mevsim, bölüm.

fasl

 • Mevsim.

hakikat-i hariciye / hakîkat-i hâriciye / حَق۪يقَتِ خَارِجِيَه

 • Mevcûd bir hakîkat.

haris-i cah / harîs-i câh

 • Mevki, makam ve rütbe düşkünü.

hüsn-ü ibtida

 • Mevzuya münasib bir ifade ile söze başlama.

ihvan-ı basafa / ihvan-ı bâsafa

 • Mevlevi tabirlerindendir. Saf, yani kalbinde gıll u gış bulunmayan kardeşler mânâsınadır.

kadd-i mevzun

 • Mevzun boy, biçimli boy.

ma'dum

 • Mevcut olmayan. Yok olan. Yok.

mansıb

 • Mevki, konum, rütbe.

melzum

 • Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış.

menbic

 • Mevzi ismi. (Oraya nisbetle "menbicâni" derler.)

mesnevi-i şerif / mesnevî-i şerif

 • Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin meşhur farsça olan eserinin ismi.

mevahib

 • Mevhibeler. İhsanlar, bahşişler.

mevaki

 • Mevkiler, yerler, konumlar.

mevaki'

 • Mevkiler. Duracak yerler.

mevalid / mevâlid

 • Mevcudlar. Doğmuşlar. Vücud bulmuşlar. Mevludlar.
 • Mevlidler, doğmalar.

mevasik

 • Mevsuk şeyler. Misaklar. Ahd ü peymanlar. Yeminler. Sözleşmeler.

mevasim / mevâsim

 • Mevsimler.

mevcud / mevcûd

 • Mevcut, var olan.

mevcudiyet

 • Mevcudluk, varlık, mevcud ve var olma.

mevhumat / mevhumât

 • Mevhumlar. Asılsız olduğu hâlde zihinde meydana gelen şeyler.

mevkufen

 • Mevkuf olarak.

mevlevi / mevlevî

 • Mevlevîlik tarikatına mensup kimse.
 • Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin tarikatından olan müslüman.
 • Mevlânanın tarikatından olan.

mevlevi-misal / mevlevî-misâl

 • Mevlevîlik tarîkatına mensup olan ve Allah aşkıyla kendi etraflarında dönenler gibi.

mevlevi-vari / mevlevi-vâri / mevlevî-vâri

 • Mevlevî tarikatı mensuplarının cezbe halinde, Allah aşkıyla kendinden geçerek dönmeleri gibi.
 • Mevlevîlik tarikatına mensup kimselerin döndüğü gibi.

mevleviler / mevlevîler

 • Mevlevî tarikatına bağlı olanlar.

mevlevivari / mevlevîvâri

 • Mevlânâ'nın dönerek zikreden müridleri gibi; Mevlevîler gibi dönerek.

mevlid-han / mevlid-hân

 • Mevlid okuyan.

miraciye / mîrâciye

 • Mevlidin mîraçla ilgili bölümü.

muhallasa

 • Mevruz otu denilen bir nevi ot.

mükafat-ı hazıra / mükâfat-ı hâzıra

 • Mevcut olan mükâfat, şu anki mükâfat.

nakd-i mevcud

 • Mevcud olan para, elde bulunan para.

peyda

 • Mevcud, var olan, açık, âşikâr, meydanda olan. (Farsça)

semahane / semâhâne / سماع خانه

 • Mevlevî dervişlerinin semâ ettikleri özel mekan. (Arapça - Farsça)

siyer-i nebi

 • Mevzuu Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O'nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.

tennure / tennûre / تنوره

 • Mevlevî dervişlerinin sema giysisi. (Arapça)

turfanda

 • Mevsiminden önce yetiştirilen meyve veya sebze.

valacah / vâlâcâh

 • Mevkii yüce, rütbesi yüksek olan. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın