LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mesrur ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

behc

 • Her zaman neşeli olma. Birisini şâd ve mesrur etme, sevindirme.
 • Güzellik, hüsn.

dabs

 • Mesrur ve mütekebbir olmak. Sevinçli ve kibirli olma hâli.

efran

 • Neş'eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.

eşir

 • Pek sevinçli, çok mesrur.
 • Kibirli, mütekebbir kimse.

ferhan

 • (Çoğulu: Ferâhî) Ferahlı. Sevinçli. Şâdan. Mesrur.

handan / handân

 • Gülen, gülücü, mesrur. (Farsça)
 • Mesrur, mutlu, gülen, huzurlu.

hurrem

 • Sevinçli. Mesrur. Şen. Ferahlık veren. Taze ve hoş. Güler yüzlü. (Farsça)

hurremi / hurremî

 • Mesruriyet, sevinç, sürurlu ve sevinçli olma. (Farsça)

ictizal

 • Sevinme, mesrur olma.

iczal

 • Birini sevindirme, mesrur etme, gönlünü hoş etme.

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

inşirah

 • Ferahlanmak, mesrur olmak.

iran

 • Tabut.
 • Neşeli ve mesrur olma.

istibhac

 • (Behcet. den) Yüzü gülme, sevinme, mesrur olma.

karir

 • Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.

karir-ül ayn

 • Memnun, mesrur, gözü aydın.

memnuniyyet

 • Mesrur oluş. Şâdlık. Mesruriyet.

mez'uk

 • Mesrur, neşeli, sürurlu.
 • Tuzlu.

mirrih

 • Şâd, neşeli ve mesrur kimse.

mübtehic

 • (Behcet. den) Sevinmiş, sevinen, mesrur, memnun.

mübtehic-ül kalb

 • Kalbi mesrur olan. Sevinçli, memnun.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

nuşe

 • Şâd ve sevinçli. Mesrur olan. (Farsça)

şad

 • Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. (Farsça)

şadi

 • Sevinçlilik, memnunluk, mesruriyet, gönül ferahlığı. (Farsça)

şadnak

 • Gönlü memnun, mesrur. (Farsça)

şadüman

 • (şâd-mân) Mesruriyet, sevinçlilik. (Farsça)
 • Mesrur, bahtiyar. (Farsça)

tesrir

 • Mesrur etme, sevindirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın