LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te meraklı ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

cessas

 • Araştıran, meraklı.

elmah

 • Her gördüğü şeyi araştırmağa ve tedkik etmeğe meraklı olan kişi.

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

hodnüma

 • Gösteriş meraklısı. Gösterişe meraklı olan kimse. (Farsça)

kemal-i merak ve dikkatle / kemâl-i merak ve dikkatle

 • Oldukça meraklı ve dikkatli bir şekilde.

maceraperest

 • Maceracı. Macera meraklısı. (Farsça)

merak aver / merak âver

 • Meraklı, merak uyandıran.

mürai / mürâî

 • Gösterişçi, gösteriş meraklısı.

mütecessis / متجسس

 • Meraklı, gizli şeyleri öğrenmeğe çalışan.
 • Casusluk eden, yoklayıp haber eriştiren.
 • Meraklı, merak eden. (Arapça)

mütecessisane / mütecessisâne / متجسسانه

 • Merak ederek, meraklı. (Arapça - Farsça)

mütecessisin / mütecessisîn

 • (Tekili: Mütecessis) Meraklılar. Tecessüs edenler. Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışanlar.

pür-merak / pür-merâk / پُرْمَرَاقْ

 • Çok meraklı.
 • Çok meraklı.

pürmerak

 • Merakla dolu, pek meraklı.

riyakar / riyâkâr

 • İkiyüzlü, gösteriş meraklısı.

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

tecessüskar / tecessüskâr / تجسسكار

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)
 • Meraklı, mütecessis. (Arapça - Farsça)