LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te merak ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

aşk u merak

 • Aşk ve merak.

bess

 • İçindekini açığa vurmak.
 • Neşretmek, yaymak.
 • Ayırmak.
 • Dert, keder.
 • Merak.

cesaset

 • Tecessüs, casusluk. Merak.

cessas

 • Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi.
 • Araştıran, meraklı.

elmah

 • Her gördüğü şeyi araştırmağa ve tedkik etmeğe meraklı olan kişi.

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

evham

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.

fecaat

 • (Fecâet) Merak edilecek hâl, kederlenecek kötü durum. Felâket.

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

hacise

 • (Çoğulu: Hevâcis) Merak, kalbe gelen endişe.

hadşe

 • (Çoğulu: Hadeşât) Vesvese, kuruntu, merak, ye's, üzüntü, hüzün.

hadşe-nisar

 • Merak veren, vesvese. (Farsça)

hobi

 • ing. Her zamanki çalışmaların haricinde yer alan dinlendirici bir merak veya işlem. Severek yapılan iş, vakit geçirme yolu.

hodnüma

 • Gösteriş meraklısı. Gösterişe meraklı olan kimse. (Farsça)

kemal-i merak / kemâl-i merak

 • Tam bir merak.

kemal-i merak ve dikkatle / kemâl-i merak ve dikkatle

 • Oldukça meraklı ve dikkatli bir şekilde.

maceraperest

 • Maceracı. Macera meraklısı. (Farsça)

medar-ı merak / medâr-ı merak

 • Merak kaynağı.

merak aver / merak âver

 • Meraklı, merak uyandıran.

merak-aver / merak-âver

 • Merak verici. Merak veren.
 • Merak verici, düşündürücü.

merakaver / merakâver

 • Merak uyandıran.
 • Merak verici. Düşündürücü. Meraklandırcı. (Farsça)
 • Merak verici.

merakib

 • (Merâkibe) (Araba, at, kayık, vapur gibi) binecek vasıtalar. Merkebler.

merkel

 • (Çoğulu: Merâkil) Yol.
 • Hayvan üstüne binen kimsenin iki tarafından ayağı dibindeki yer.

mirkam

 • (Çoğulu: Merâkım) Kalem.

mirken

 • (Çoğulu: Merâkin) Don yıkayacak kap.
 • Küçük leğen.

mucib-i merak / mûcib-i merak

 • Merakta bırakan.
 • Dikkati çeken, merak sebebi.

mürai / mürâî

 • Gösterişçi, gösteriş meraklısı.

mütecessis / متجسس

 • Meraklı, gizli şeyleri öğrenmeğe çalışan.
 • Casusluk eden, yoklayıp haber eriştiren.
 • Meraklı, merak eden. (Arapça)

mütecessisane / mütecessisâne / متجسسانه

 • Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışarak. Merakla. Mütecessis bir tarzda. (Farsça)
 • Merak ederek, meraklı. (Arapça - Farsça)

mütecessisin / mütecessisîn

 • (Tekili: Mütecessis) Meraklılar. Tecessüs edenler. Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışanlar.

pür-merak / pür-merâk / پُرْمَرَاقْ

 • Çok meraklı.
 • Çok meraklı.

pürmerak

 • Merak dolu.
 • Merakla dolu, pek meraklı.

riyakar / riyâkâr

 • İkiyüzlü, gösteriş meraklısı.

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

tecessüs / تجسس

 • İnsanların gizli hallerini, ayb ve kusûrunu merâk edip, iç yüzünü araştırıp öğrenmeye çalışmak.
 • Gizlice araştırmak. Gizlice bakmak.
 • İç yüzünü araştırmak.
 • İç yüzünü araştırma merakı.
 • Araştırma. (Arapça)
 • Merak. (Arapça)
 • Tecessüs etmek: Araştırmak. (Arapça)

tecessüskar / tecessüskâr / تجسسكار

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)
 • Meraklı, mütecessis. (Arapça - Farsça)

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın