LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mene ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

ale-l-hadise

 • Gölge hâdise. (fr. epiphenomene)

ashab-ı yemin

 • Uğurlu, meymenetli kimseler.

benefş

 • Menekşe rengi, mor renk. (Farsça)

benefşe / بنفشه

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)
 • Menekşe. (Farsça)

benefşe-gun / benefşe-gûn

 • Menekşe renkli, mor renkli. Gökyüzü. (Farsça)

benefşe-zar / benefşe-zâr

 • Menekşe tarlası, menekşe bahçesi, menekşelik. (Farsça)

benefsec

 • Menekşe.

bereket

 • Bolluk. Çokluk. Feyiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet.

bevb

 • Menetmek.

bevvab

 • Kapıcı.
 • Menedici.

dafi'

 • Def'eden, menedici. Ortadan engeli kaldıran.
 • Cenâb-ı Hak. (C.C.)

esadd

 • Menedici.

eymen

 • En meymenetli. En uğurlu. Sağ taraf.

fahişe

 • Ahlâksız ve hayâsız kadın. Namusunu korumayan kadın.
 • Allah'ın menettiği şey.
 • Zâniye. Kahbe.

ferruh-fal / ferruh-fâl

 • Bahtı açık, şanslı, talihli, uğurlu.Ferruhî : f. Mübareklik, uğurluluk, meymenet. (Farsça)

firfir / firfîr

 • Menekşe.

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hacren

 • Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.

hared

 • Hışım etmek.
 • Menetmek, engel olmak.

hatv

 • Rengin değişmesi.
 • Engel olmak, menetmek.
 • İplik bükmek.

hercayi menekşe / hercâyî menekşe

 • Bir cins menekşe.

huceste

 • Saâdetli, mutlu. Hayırlı, uğurlu, meymenetli. (Farsça)

hurmat

 • (Huremât - Hurumât) Haramlar. Dinin, yapılmasını menettiği şeyler. İşlenmesi günah olan işler.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

hutut-u cevher

 • Kılıcın çelik kısmındaki dalgalı çizgiler, meneviş, hare, dalgır (Buradaki maksat; kalemle kılıcın güç birliğidir.).

ihkam / ihkâm

 • Manen tahkim etmek. Sağlamlaştırma. Muhafaza ile fesaddan menetmek.

ihram

 • Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise.
 • Yün yaygı. Büyük yün çarşaf.
 • Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini eda etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak.

incal

 • Davarı çimene salma, yeşilliğe bırakma.

infitam

 • Kesilme.
 • Sütten kesilme.
 • Menedilen bir şeyden uzaklaşma.

inzicar

 • Azarlanma, sakındırılma, menedilme.

kürur

 • Bir şeyin tekrarlanması.
 • Geri çekmek.
 • Menetmek, engel olmak.

memnu'

 • Yasak. Menedilmiş. Mâni olunmuş.

men-i muhakeme

 • Muhakemeyi durdurmak, muhakemeye lüzum görmeyip menetmek.

menahi

 • (Tekili: Nehi) Menedilmiş şeyler. Şer'an yasak edilmiş olan şeyler.

menemen hadisesi / menemen hâdisesi

 • Menemen Olayı.

meyamin

 • (Tekili: Meymenet) Bereketler, mutluluklar, uğurlar.

meymene

 • Sağ kol, sağ taraf.
 • Meymenet, yümn-ü bereket. Bereket. Kuvvetlilik. Uğurluluk. Kutluluk.

mümanea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.

münkerat / münkerât

 • (Tekili: Münker) Haram işler. Şeriatın menettiği, Allah'ın yasak kıldığı şeyler.

müteyemmen

 • (Yümn. den) Uğurlu, meymenetli, mübarek.

na-mübarek

 • Uğursuz, meymenetsiz. (Farsça)

neha

 • Pek akıllı adam.
 • İhtiyacı terkeylemek. (Güya kendi nefsi cihetinden menedilmiş demektir.)

nehiy

 • Yasak etmek. Menetmek.
 • Gr: Emrin menfi şekli.

nevahi

 • (Nehy. den) Yasak edilmiş şeyler.
 • Allah (C.C.)tarafından menedilmiş olanlar.

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

sar'

 • Düşmek.
 • Yıkıp yere çalmak.
 • Edb: Şiirin beytini iki mısra' veya iki kafiyeli yapmak.
 • Tıb: Bir hastalık ki, teneffüs cihâzını his ve hareketten meneder.

tahzir

 • (Çoğulu: Tahzirât) (Hazer. den) Menetme, sakındırma, önleme.

takriri sünnet / takrirî sünnet

 • Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, sahabelerinden birinin söylediğini veyahut işlediğini gördüğü halde, onu menetmiyerek sükût buyurmaları.

tenehnüh

 • Nefsini menetmek. Nefsinin isteklerine engel olmak.

uzuf

 • Nefsi kötülüklerden ve şüphelerden menedip uzaklaştırmak.

va'z

 • Öğüt, nasîhat; emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme.

zecr

 • Menetme, engel olma. Nehyetme.
 • Zorlama, zorla yaptırma.
 • Önleme. Sıkma.
 • Kovma. Eziyet etme.
 • Angarya olarak çalıştırma.
 • Köpek balığı.
 • Çağırma.
 • Sürme.

zecren

 • Zorlayarak, zorla.
 • Ceza olarak.
 • Engel olarak, menederek.

zevd

 • Ayırmak.
 • Uzaklaştırmka, ırak etmek.
 • Defetmek, menetmek.