LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mecburiye ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

çar naçar

 • İster istemez, mecburiyetle. (Farsça)

çar-naçar / çar-nâçâr

 • İster istemez, mecburiyetle.

cünüb

 • Cenabetlik. Şer'an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli.
 • Irak, uzak, baid.

halal / halâl

 • Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet'in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

icabi / icabî

 • Zorunluluk, mecburiyet.

ikrah-ı nakıs / ikrah-ı nâkıs

 • Huk: Dayak ve hapis gibi keder ve elemi gerektiren şeylerden meydana gelen mecburiyet.

ilcaat / ilcâât

 • Mecburiyetler, zorlamalar.

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın getirdiği mecburiyetler, çaresiz durumda bırakmalar.
 • Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler.

illet-i ıztırari / illet-i ıztırarî

 • Mecburiyetten dolayı sebep gösterilen.

ıztırar

 • Zorunluluk, mecburiyet.
 • Çâresiz olmak. Mecburiyet. İhtiyaç.

ıztırari / ıztırarî / ıztırârî

 • Çaresizlik içinde oluş. Mecburiyet.
 • Mecburiyet altında olan.

ıztırariyat

 • (Tekili: Iztırarî) Mecburi olarak yapılan şeyler, mecburiyetler.

keffaret

 • (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.
 • Günahtan arınma.

lisan-ı ıztırar

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

lisan-ı ıztırari / lisan-ı ıztırarî

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

mahkum / mahkûm

 • Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Dâvayı kaybedip cezalanan.
 • Birisinin hükmü altında bulunan.
 • Zorunda ve mecburiyetinde olma. Katlanma.

mecburi / mecburî

 • Zor altında, ister istemez, yapma mecburiyetinde.

mülzim

 • İlzam eden, susturucu.
 • Lüzumlu gören. Gerektiren.
 • Verilen hükmün mutlak yerine getirilmesindeki mecburiyet.

nafile / nâfile / نَافِلَه

 • Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş.
 • Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan.
 • Torun.
 • Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye.
 • Mecburiyet altında olmayarak yapılan ibadet.

teberru'

 • Bağış. Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet olmadığı hâlde birisine bir malı vermek. Hayırlı işlerde yardım ve ihsanda bulunmak.

zarurat / zarûrât / ضرورات

 • Zorunluluklar, mecburiyetler.
 • Sıkıntılar, mecburiyetler. (Arapça)

zaruret / zarûret

 • Çaresizlik, yoksulluk, mecburiyet.

zaruret-i kat'iye

 • Kesin zorunluluk ve mecburiyet.

zaruri / zarûrî

 • Mecburiyetle, ister istemez.

zaruriyet / zarûrîyet

 • Mecburiyet, zorda kalma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın