LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mata ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

debbe

 • (Çoğulu: Debbât) Matara dedikleri su kabı.
 • Yağ. Bal ve macun koyacak kaplar.

emtar

 • (Tekili: Matar) Yağmurlar.

gulgul

 • Bağrışıp çağrışma. Şamata, gürültü. Velvele.
 • Ağız tarafı dar olan bir kabdan akan suyun çıkardığı ses.

halaluş

 • Kavga, döğüş, şamata, gürültü. (Farsça)

hengame / hengâme

 • Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata. (Farsça)

hilaş

 • Gürültü, kavga, patırtı, şamata. (Farsça)

huruş

 • Coşma. Gürültü. şamata. Telâş. (Farsça)

huruşan / hurûşân

 • Coşmalar, şamatalar.

idave

 • (Çoğulu: Edâvâ) Deriden yapılmış su kabı. Asker matarası.

kebbah

 • Gönden bardak ve matara diken kimse.

kırba

 • Bir tür su kabı, matara.

mat'am

 • (Çoğulu: Matâim) Yemek yenilecek yer. Yemek odası.

mataf

 • (Çoğulu: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer.

matahir

 • (Tekili: Mathare) Mataralar, su kapları.
 • Gusülhâneler. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yerler.

mataif

 • (Tekili: Matâf) (Tavaf. dan) Tavaf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yerler.

matbuh

 • (Çoğulu: Matâbih) (Tabh. dan) Kaynatılmış veya haşlanmış (ilâç).
 • Pişirilmiş yemek.

mathare

 • (Çoğulu: Matâhir) Gusülhâne. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yer.
 • Su kabı, matara.

matır

 • (Matar. dan) Yağan, yağıcı.

matlul

 • (Çoğulu: Matâlil) Yaş, ıslâk.
 • Islanmış, nemlenmiş.

matrah

 • (Çoğulu: Matârih) (Tarh. dan) Mahal, yer.
 • Tarh olunacak şey, tarh edilecek nesne.
 • Bir şey atılan yer.

mendeb

 • Tehlike. Ölüm.
 • Gürültü ve şamata ile ağlama.

midae

 • Kırba. Deriden su kabı. İbrik. Matara.
 • Çeşme lülesi.
 • Abdest alınan yer.

mit'am

 • (Çoğulu: Matâim) Çok yemek yiyen. Yemeği bol olan.

mithara / مطهره

 • (Tahâret. den) Matara.
 • Matara. (Arapça)

mıthere

 • Su kabı. Matara.

mumatele

 • (Bak: Mümatala)

mütevelvil

 • İşi velveleye boğan. Gürültü ve şamata yapan.

şemate / şemâte / شماطه

 • Şamata. (Arapça)

şematet / şemâtet

 • Kuru gürültü. şamata.
 • Kuru gürültü, şamata.

şur

 • Tuzlu, kekremsi. (Farsça)
 • şamata, gürültü. (Farsça)

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

taaccüc

 • Şamata, gürültü, patırtı.

temattur

 • (Matar. dan) Yağmur yağma.
 • Hız. Sür'at.

velvele

 • Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.
 • Gürültü, patırtı, şamata.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın