LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mask ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

füsus

 • Nükte, maskaralık.

hüzüv

 • Maskaralık.

hüzzü'

 • Maskaralığa almak.

iftidah

 • (Fadâhat. den) Kırma, kırıp ufalama.
 • Maskara olma, rezil olma.

istihza

 • Alay etmek, birisi ile eğlenmek.
 • Birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek.

komediyen

 • İki yüzlü, riyakârlık gösteren.
 • Komedi oynayan tiyatro oyuncusu. Maskara.

madhek

 • Maskara. Gülünecek şey. Soytarı. Komik.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.
 • Maskara, soytarı.

mashara-i alem / mashara-i âlem

 • Âlemin maskarası. Kepaze, rezil.

mask

 • Muhkem, sağlam. (Müe: Maske)

maskaraalud / maskaraâlûd

 • Maskaralı.

mesakıt

 • (Tekili: Maskat ve Maskıt) Bir şeyin düştüğü yerler.
 • İnsanın doğduğu yerler.

meshara

 • (Çoğulu: Mesâhir) Maskara.

mudhik

 • Güldürücü, güldüren, maskaralık ederek halkı güldüren.

müseyleme

 • (Adı: Müseylemet-ül-kezzâb olan) Yalancı Müseyleme, Arabistan'da Asr-ı Saadette Yemame'li bir yalancı, peygamberlik iddia ederek maskara olmuş, Hicri onbirinci yılda öldürülmüştür.

müteberkı'

 • Peçelenen, maskelenen.

mütemeshir

 • Maskaralık eden, eğlenen.

mütemeshirane / mütemeshirâne

 • Maskaralıkla. (Farsça)

mütemeshirin / mütemeshirîn

 • (Tekili: Mütemeshir) Eğlenenler. Maskaralık yapanlar.

rezalet

 • Utanç verici şey. Utanılacak hal.
 • Alçaklık, rezillik.
 • Maskaralık.
 • Arsızlık.

rezil ve rüsvay olma / rezil ve rüsvây olma

 • Rezil ve maskara olma, ayıpları meydana çıkma.

rüsva

 • (Rüsvay) Rezil, kepaze, maskara, ayıpları meydana çıkarılmış. (Farsça)
 • Rezil, maskara.
 • Rezil, maskara, ayıpları ortaya çıkarılmış.

rüsvay

 • Rüsva. Rezil, maskara, ayıpları ortaya çıkarılmış.

sahir

 • Maskaralık eden, maskara eden.

suhre

 • Maskara, gülünç, eğlenceli.
 • Zoraki iş gören, ücretsiz zoraki çalışan kimse ve hayvan.

suhrekar / suhrekâr

 • Maskaralık yapan. Maskara. (Farsça)

suhriyye

 • Maskaralık.

tehezzü'

 • Maskaraya almak.

temeshur / تمسخر

 • (Çoğulu: Temeshurât) Maskaralık yapma.
 • Maskaralık. (Arapça)
 • Temeshur etmek: Maskaralık etmek. (Arapça)

tesahhur

 • (Çoğulu: Tesahhurât) Zevklenip alay etme.
 • Aleme gülünç olma. Maskara olma.

tesehhur

 • Alay etme, maskaraya alma.

tesehhurkar / tesehhurkâr

 • Maskara.