LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mas kelimesini içeren 64 kelime bulundu...

ab-vend

 • Maşrapa, bardak, su kabı. (Farsça)

amal-i ma'sumane / âmâl-i ma'sumâne

 • Masumcasına emeller, arzular.

daire-i ismet

 • Masumluk dairesi.

dev

 • Masallarda geçen korkutucu varlık.

efsane

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Masal, destan, mitoloji.

efsane-cuyi / efsane-cuyî

 • Masal, efsane arayıcılık. (Farsça)

efsane-guy

 • Masal söyleyen, efsane anlatan.

eğlence-i masumane / eğlence-i mâsumâne

 • Mâsumca, günahsız eğlence.

evsaf-ı masume / evsaf-ı mâsume

 • Mâsum sıfatlar.

farmason

 • Mason. Dinsiz, imansız. (Fransızca)
 • Mason, islâm düşmanı.

gulyabani / gûlyabânî

 • Masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.

hasılıbilmasdar / hâsılıbilmasdar

 • Masdarla oluşan fiilin uygulanmasından çıkan sonuç.

hediye-i masumane / hediye-i mâsumâne

 • Masumca verilmiş hediye.

hüzn-ü masumane ve mazlumane / hüzn-ü mâsumâne ve mazlumâne

 • Masum ve mazlumca duyulan hüzün, acı.

hüzüv

 • Maskaralık.

hüzzü'

 • Maskaralığa almak.

ismet

 • Masumluk, temizlik.

ismetsiz

 • Masum olmayan.

istimna' / istimnâ' / استمناء

 • Mastürbasyon. (Arapça)

ka'be-i ismet

 • Masumluk Kâbesi (Efendimiz (a.s.m.) masumiyeti itibariyle Kâbe'ye benzetilmiştir.).

kazuze

 • Maşrapa.

li-maslahatin

 • Maslahat için. İş icâbı.

ma'rifetullah

 • Masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur'âni hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-i İlâhi ile kalbi inkişâf ve basirete sâhib olmak. Esmâ-i İlâhiyyeyi tanımak. İlâhi hakikatlara vukufiyet. Her işte Allah rızâsına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek.

madhek

 • Maskara. Gülünecek şey. Soytarı. Komik.

mana-yı masdari / mânâ-yı masdarî

 • Masdar mânâsı.

masarıf / masârıf

 • Masraflar, harcamalar.

masarif / masârif

 • Masraflar, harcamalar.
 • Masraflar, giderler.

masarifat / masârifât

 • Masraflar.

masdariyet

 • Masdarlık.

maşe / mâşe / ماشه

 • Maşa. (Farsça)
 • Maşa. (Farsça)

mashara

 • Maskara, soytarı.

maskaraalud / maskaraâlûd

 • Maskaralı.

maslahatkarane / maslahatkârâne

 • Maslahata, işe ve maksada uygun surette. (Farsça)

maslahattar

 • Maslahatlı, faydalı.

masumane / mâsumâne / معصومانه

 • Masumca.
 • Masumca.
 • Masumca. (Arapça - Farsça)

masume / mâsûme

 • Masum ve günahsız olan.

masumen / mâsumen

 • Mâsum, günahsız bir şekilde.

masumiyet / mâsumiyet / معصوميت

 • Masumluk.
 • Masumluk, suçsuzluk. (Arapça)

mecma-ı evsaf-ı masume / mecma-ı evsaf-ı mâsume

 • Mâsum nitelik ve özelliklerin toplandığı yer.

mecma-i evsaf-ı masume

 • Masum sıfatların bir araya toplandığı yer.

mesalih / mesâlih

 • Maslahatlar, işler.
 • Maslahatlar, faydalar.
 • Maslahatlar, işler.

meşrebe / مشربه

 • Maşrapa. (Arapça)

mülzime

 • Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet.

mümaşaat

 • Maslahat namına hoş geçinme, anlaşma yolunu seçme.

mümaşat / mümâşât

 • Maslahat yolunu, anlaşma tarzını seçme.

mütemeshir

 • Maskaralık eden, eğlenen.

mütemeshirane / mütemeshirâne

 • Maskaralıkla. (Farsça)

riayet-i mesalih ve hikem

 • Maslahat ve hikmetlerin gözetilmesi, onlara riayet edilmesi.

şaheser-i ismet ve istikamet

 • Masumluk ve doğruluk şaheseri.

sahir

 • Maskaralık eden, maskara eden.

sahr

 • Masharaya almak.

sarfiyat / sarfiyât

 • Masraflar, giderler.

sarfiyyat

 • Masraflar, giderler.

sıfat-ı masume / sıfat-ı mâsume

 • Masum nitelik, temiz özellik.

suhrekar / suhrekâr

 • Maskaralık yapan. Maskara. (Farsça)

suhriyye

 • Maskaralık.

sultan-ı mazlum

 • Mâsum, zulme uğramış sultan. (Bundan kinaye II. Abdulhamid Han'dır.)

taklil-i masarif / taklil-i masârif

 • Masrafların azaltılması.

tehezzü'

 • Maskaraya almak.

temeshur / تمسخر

 • Maskaralık. (Arapça)
 • Temeshur etmek: Maskaralık etmek. (Arapça)

tesehhurkar / tesehhurkâr

 • Maskara.

tevhid-i şuhudi / tevhîd-i şuhûdî

 • Mâsivâyı (Allahü teâlâdan başka her şeyi) görmemek ve düşünmemek.

tevhid-i vücudi / tevhîd-i vücûdî

 • Mâsivâyı (Allahü teâlâdan başka her şeyi) yok bilmektir.

üstibah

 • Masura.