LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mücevher ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cevahir / cevâhir / جواهر

 • Mücevherler. (Arapça)
 • Mücevher. (Arapça)

cevher / جوهر

 • Mücevher. (Arapça)
 • Öz. (Arapça)
 • Elmas. (Arapça)

cevherbaha / cevherbahâ

 • Mücevher gibi değerli.

cevherfüruş / cevherfürûş / جوهرفروش

 • Mücevherci. (Arapça - Farsça)

cevheri / cevherî / جوهری

 • Mücevherle ilgili. (Arapça)
 • Mücevherli. (Arapça)
 • Öz ile ilgili. (Arapça)

dürc / درج

 • Kutu, kutucuk, küçük kutu.
 • Mücevherat kutusu.
 • Hokka gibi olan ağız, biçimli ağız.
 • Kutu. (Arapça)
 • Mücevher kutusu. (Arapça)
 • Sevgilinin küçük ağzı. (Arapça)

eşna

 • Yüzücü, yüzgeç. (Farsça)
 • Kıymeti büyük olan mücevher. (Farsça)

gevher / گوهر

 • Akıl ve edeb. (Farsça)
 • Asıl ve neseb. (Farsça)
 • Elmas, cevher, mücevher. İnci. (Farsça)
 • Bir şeyin künhü ve esası. Hakikat. (Farsça)
 • Noktalı olan harf. (Farsça)
 • Elmas. (Farsça)
 • Mücevher. (Farsça)
 • Öz. (Farsça)

gevher-paş

 • Mücevher saçan. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve düzgün konuşan. (Farsça)

gevher-tab

 • Altun ve mücevherlerle işlenmiş kadın eşarbı. (Farsça)

gevheri / gevherî / گوهری

 • Mücevherci. (Farsça)

gevherin / gevherîn

 • Mücevher gibi. (Farsça)
 • Mücevherli. (Farsça)

güher / گهر

 • Elmas. (Farsça)
 • Mücevher. (Farsça)

güher-füruş

 • Mücevher satan. (Farsça)

güher-pare

 • Mücevher parçası. (Farsça)

güherfuruş / güherfurûş / گهرفروش

 • Mücevheratçı. (Farsça)

guş-var

 • Küpe, kadınların kulaklarına taktıkları mücevher. (Farsça)

hazine / hazîne

 • Altın, para ve mücevher gibi kıymetli şeylerin saklandığı yer.

hizane

 • (Hizânet) Hazine, kıymetli mücevheratın saklandığı yer.
 • Hazinedarlık.
 • Mc: Kalb, gönül, hatır.

huliyy

 • (Çoğulu: Huliyyât) Altun, gümüş, elmas, zümrüt, vs. gibi süs eşyası. Mücevher.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

kurut

 • Küpeler. Kadınların kulaklarına taktıkları mücevherler.

mücevherat / mücevherât

 • (Tekili: Mücevher) Kıymetli taşlar. Mücevherler. Süs ve zinet için kullanılan kıymetli şeyler.
 • Mücevherler, kıymetli taşlar.

mücevherat-ı maneviye / mücevherat-ı mâneviye

 • Mânevî mücevherler.

mücevherat-ı mütenevvia ve müteaddide

 • Çeşit çeşit ve ve pek çok sayıda mücevherler.

murassa / murassâ

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.
 • Süslü, mücevherli.

murassaat / murassâât

 • Süsler, mücevherler.

raht-ı hümayun

 • Padişahın mücevherli eyer takımı.

sandukça-i cevahir

 • Mücevherler kutusu.

sandukça-i cevher

 • Mücevher kutusu.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

teattul

 • Kadının elinde ve ayağında kınası, saçında boyası, kolunda ve boynunda mücevherleri olmaması.

tersi' / tersî' / ترصيع

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer
 • Mücevher işleme, mücevher kakma. (Arapça)

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın