LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te mâra ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

a'lal

 • (Tekili: İllet) Hastalıklar, marazlar, illetler.
 • Sebepler.

balıkhane kapısı

 • Topkapı Sarayı'nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi.

belul

 • Kurtulma. Hastalıkdan, marazdan kurtulma. Halâs olma.

beyrem

 • (Çoğulu: Beyârim) Marangoz rendesi.
 • Uzun ve sert taş.
 • Bir yeri kazmakta kullanılan kazma âleti.

bimar

 • (Çoğulu: Bimârân) Mariz, hasta, alil. (Farsça)

cerib

 • Uyuz hastalığına tutulan. Uyuz marazına tutulmuş olan. Uyuz.

cevi

 • Aşk galebesinden gelen şiddet ve hiddet, gam ve gussadan, müzahemeden gelen bir hastalık, maraz.
 • Kokmuş su.

da' / dâ'

 • (Çoğulu: Edvâ) Maraz, hastalık.
 • Meşakkat, zahmet.

dülger / دُولْگَرْ

 • Marangoz.
 • Marangoz.

ebcel

 • Cüssesi büyük olan iri yapılı adam.
 • Atta ve devede bulunan bir damar. (İnsanda o damara, "ırk-ı ekhal" derler.)

emraz / emrâz

 • (Tekili: Maraz) Hastalıklar. Marazlar.
 • Marazlar, hastalıklar.
 • Marazlar, hastalıklar.

emraz-ı efrenciye

 • Frengi hastalıkları, efrenci marazları.

gamara / gamârâ

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kitab saydıklarıTalmûd'un kısımlarından biri. Talmûd; Mişnâ ve Gamârâ olmak üzere iki kısımdır.

güverte

 • Geminin anbar veya kamaralarının üstü, gezilecek kısmı.

haste-gi / haste-gî

 • Rahatsızlık, hastalık, maraz, illet. (Farsça)

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

havb

 • (Hub - Havbet) Günah, ma'siyet.
 • Fakirlik.
 • Meşakkat.
 • Maraz, ağrı, dert.
 • Ana, baba.

hebt

 • (Hübut) İniş. Aşağı inme.
 • Aşağı indirme. Bir yere inip konmak.
 • Nüzul, illet, maraz.
 • Zayıflama.
 • Bir memlekete birisini dâhil ettirmek.
 • Eksiltmek.
 • Kötü bir hale uğratmak.

ıhlamur

 • Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç.
 • Ihlamur ağacından yapılmış.

ille

 • (İllet) Esas sebeb. Vesile.
 • Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.

ishan

 • Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: "Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti." mânâsına "İshanehül maraz evilcerh" denilir. Harbde düşmanın esaslı kuvvetlerini iyiden iyiye vurarak,

ispiralya

 • İtl. Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta.

kamarot

 • Vapurlarda kamaraların hizmetini gören adam.

kündekar / kündekâr

 • Sedefçi. Kıymetli ağaçları işleyen. Marangoz. (Farsça)

marazi / marazî

 • (Maraz. dan) Hastalıkla alâkalı. Hastalığa ait. Hastalıklı.

mariz

 • (Maraz. dan) Hasta. İlletli. Dertli.

massa

 • Maraz, hastalık.
 • Zahmet.

meral

 • (Aslı, marâl'dır) Ceylan, karaca, dişi geyik.

mi'mari / mi'marî

 • (Mi'mariyye) Mimarlıkla alâkalı. Mimarlığa âit.
 • Bir yapı için mimara verilen para.

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

murakkam

 • (Rakam. dan) Yazılı, yazılmış.
 • Numaralanmış, numara konulmuş, sayı konulmuş.

müsamahakarane / müsamahakârâne

 • Müsamaha gösterircesine, göz yumarak.

nahhat

 • Marangoz. Doğramacı. Ağaç oymacısı. Taş yontucusu.

neccar

 • Doğramacı. Marangoz.
 • Dülger.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

rende

 • Tahtaların yüzlerini pürüzlerden kurtarıp dümdüz etmek için marangozların kullandıkları âlet. (Farsça)
 • Mutfakta peynir, soğan, havuç gibi şeyleri ufalamak için kullanılan tenekeden veya ona benzer maddelerden yapılan âlet. (Farsça)

ricakarane / ricakârâne

 • Umarak, ümit edercesine.

şeka'

 • Maraz, hastalık.
 • Hiddet, kızgınlık, gadap.
 • İncelemek.

selukiyye

 • Kaptan kamarası.

sifanet

 • Marangozluk.

sukm

 • (Çoğulu: Eskâm) Zahmet, meşakkat. Hastalık, maraz.

talmud / talmûd

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap.

teberrüken

 • Bereket umarak.

temriz

 • (Maraz. dan) Zayıf gösterme.

zabzab

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Ayıp.
 • Zahmet. Maraz, hastalık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın