LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te liman ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

an / ân

 • Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O. (Farsça)
 • Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik. (Farsça)
 • Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. (Farsça)

benadir / benâdir / بنادر

 • (Tekili: Bender) Ticaret yerleri. Ticareti işlek limanlar.
 • Limanlar. (Arapça - Farsça)

bender / بندر

 • Liman. (Farsça)

benderek

 • Küçük iskele. (Farsça)
 • Boğaz ve liman ağızlarında yapılan küçük kale. Mendirek. (Farsça)

bendergah / bendergâh

 • İşlek iskele, liman, şehir. (Farsça)

dalgakıran

 • Bir limandaki tekneleri dalgaların te'sirinden muhafaza etmek için denizde yapılan set. (Türkçe)

derya-bend

 • Liman. (Farsça)
 • Tersane. (Farsça)

fürza

 • Irmak kenarından başka yere su gitmesi için açılan gedik. Deniz kenarında gemilerin durmasına mahsus yer. Liman.

halic / halîc

 • Liman. Boğaz. Kanal. Körfez. Koy. Denizin kara içine nehir gibi uzanmış kısmı.
 • Irmak.
 • Büyük çanak.
 • İp.
 • Deve ağzı.
 • Liman, koy.

hayzerane

 • Gemi durak yeri, iskele, liman.

kabotaj

 • Bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme işi. (Fransızca)

keştigah / keştîgâh

 • Liman. Gemilerin barındığı yer. (Farsça)

mahfuz liman

 • Bütün rüzgarlara kapalı olan ve her türlü hâllerde emniyet ile barınmağa müsâit bulunan limanlar.

mavna

 • Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne.

merasi / merasî

 • (Tekili: Mersâ) Limanlar. Gemilerin sığınıp barındıkları yerler.

mersa

 • (Çoğulu: Merâsi) Liman. Gemilerin demir atıp barındığı yer.

mersa-yı kostantiniyye

 • İstanbul limanı.

mina'

 • (Çoğulu: Miyâni) Liman.

miyani / miyanî

 • (Tekili: Minâ) Limanlar.

müslüman

 • (Bak. MÜSLİMAN)

mutedil / معتدل

 • Ylıman. (Arapça)
 • Mülayim, hoşgörülü. (Arapça)

tadil / tâdil

 • Yumuşatma, düzeltme, ılımanlaştırma.

tarik-i müteassife

 • Doğru yoldan sapanların yolu; çorak dengesiz ve zalimane yol.

vladivostok

 • Rusya'nın doğusunda bulunan ve Pasifik Okyanusuna açılan bir liman şehri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın