LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te leyl ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

ailevi / ailevî

 • Aileyle ilgili.

aşr

 • Kur'ân-ı Kerimden bir vesileyle okunan on âyet miktarı kısım.

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

bilvesile

 • Bu vesileyle.

eflatuni / eflatunî

 • Leylakî ile ergüvanî arasında, hafif mor karışık renk.

fetva / fetvâ

 • Bir meseleyle ilgili dinî hüküm.

icaleten / icâleten / عجالة

 • Aceleyle, acele olarak. (Arapça)

kadir gecesi

 • (Bak: Leyle-i Kadir)

katı'

 • (Kat'. dan) Kesen, Kat' eden. Durduran, mâni olan.
 • Keskin ve iyi bileylenmiş kılıç.

kays

 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı.
 • Süngü miktarı.
 • Leylâ'ya âşık olan Mecnun'un adı.

laklak / laklâk / لقلاق

 • (Çoğulu: Lekâlik) Leylek.
 • Leylek. (Arapça)

laklaka

 • Leylek sesi.
 • Hareketten ve ıztıraptan dolayı çıkan ses.
 • Şiddetli ses ve galebe ile çağrışmak.
 • Boş ve mânasız söz.

lazıme-i zaruriye-i beyyine / lâzıme-i zaruriye-i beyyine

 • Bir meseleyle beraber düşünülmesi ister istemez zaruri olan diğer bir şey ("Allah" denilince Onun ezelî olduğu da zorunlu olarak bilinir).

lekalik

 • (Tekili: Laklak) Leylekler.

leyail

 • (Tekili: Leyl) Geceler.

leyal

 • (Tekili: Leyâli-Leyâil) (Leyl) Geceler.

leyla / leylâ

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı.

leyla-yı zaman / leylâ-yı zaman

 • Zamanın Leylâ'sı, çağın Leylâ'sı.

leylaki / leylakî

 • Leylak renginde olan. Mor renk. (Farsça)

maa aile / maa âile

 • Âileyle beraber, ailece.

mecnun / mecnûn / مجنون

 • Delice seven. (Arapça)
 • Cinli. (Arapça)
 • Leyla'nın aşığı. (Arapça)

mi'rac gecesi

 • Leyle-i Mi'rac da denir. Arabî aylardan Receb-i şeri'fin yirmiyedinci gecesidir.

mücahidane / mücâhidâne

 • Cihad ederek, mücadeleyle.

şev

 • Gece. Leyl. (Farsça)

sülfe

 • Kişinin aceleyle hazırladığı yemek.

vuslat-ı leyla / vuslat-ı leylâ

 • Leyla'ya (sevgiliye) kavuşma.