LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te lane ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

adem-i kabul

 • İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak.

alaniyeten / alâniyeten

 • Herkesin önünde, açıkça, alânen.

aleyhi'l-lane / aleyhi'l-lâne

 • Lânet onun üzerine olsun.

bed-fercam

 • Sonu kötü. Sonu korkulu ve lânetlenmiş olan. Akibeti fena. (Farsça)

behl

 • Az şey; az su.
 • Lânet, nefret, istememe.

bevh

 • Lânet etme, beddua etme, söğme.
 • Haberli olma.
 • Düşünme.

büsul

 • Beddua, lânet.

inkisar

 • Kırılma. Gücenme.
 • Beddua ve lânet okuma.
 • Şikeste olma.

kafir-i mel'un / kâfir-i mel'un

 • Allah'ı veya Allah'ın bildirdiği kesin birşeyi inkâr eden lânetlenmiş kimse.

kus'ul

 • Yaramaz, leim, lânet edilen kimse.
 • Kurt eniği.

la'n

 • Lânet etme. Lânetleme.

la'netullah

 • "Allah lânet eylesin" mânâsında beddua.

la'netullahi aleyh

 • Allah'ın lâneti onun üzerine olsun.

laanallah

 • Allah lânet etsin.

laane

 • Lânet etti. (mânâsına fiil.)

lain / laîn / lâin / لعين

 • Lânetlenmiş, kovulmuş, merdud. Allahın rahmetinden mahrum.
 • Lânet edilmiş, kovulmuş. Allahü teâlânın rahmetinden mahrum olan şeytân.
 • Lânetli.
 • Lânetlenmiş.
 • Lânet eden.
 • Lânetlenmiş, lânetli.
 • Lânet eden.
 • Lânet eden. Lânetleyen.
 • Herkesin kınadığı.
 • Lanetlenmiş. (Arapça)

lanet / لعنت

 • Lanet, beddua. (Arapça)

leimane

 • Alçakça. Zelilane bir tarzda.

lian / liân

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.
 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) kar şılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mu
 • Lânetleşme.

lüane

 • Halka çok lânet eden kişi.

mel'anet

 • (La'n. dan) Lânete sebeb olan. Lânete müstehak iş.
 • Yol ayrımı ve insan menzili.

mel'anetkarane / mel'anetkârane

 • Lânete müstehak surette. (Farsça)

mel'un / mel'ûn

 • Lânetlenmiş. Lânete lâyık.
 • Kovulmuş, tard olunmuş.
 • Lanetlenmiş.
 • Lânetlenmiş, tard olunmuş, kovulmuş.

mel'unane / mel'unâne

 • Lanetlenmiş olarak.

melain

 • (Tekili: Mel'ane) Lânet edilecek iş ve hareketler.

melane / melâne

 • Lânete lâyık olan.

melun / melûn / ملعون

 • Lânetli.
 • Lanet olası. (Arapça)

merdut

 • Reddolunmuş, lânetlenmiş, kabul edilmeyen.

mübahele / mübâhele

 • Birbirinden nefret etme.
 • Birbirine lanet okuma. Beddua etme.
 • Lânetleşme. Dar anlamda hazret-i Îsâ'nın ilâh ve Allahü teâlânın oğlu olduğunu söylemekte ısrâr eden ve bu inanışlarının yanlış olduğunu kabûl etmeyen hıristiyanlara, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem); "... Gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, bizleri ve

mülaane / mülâane

 • Lânet edişmek. Erkek ile kadının birbirlerini lânetlemeleri.
 • Karşılıklı beddua etme, ilenme, lânet etme.
 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

mülaene / mülâene

 • Birbirine bedduâ etme. Lânetleşme.
 • Lânetleşme.

mütelain

 • Lânetleşen, uğursuzlaşan.

nefrin / نفرین

 • Lânet.
 • Lânet, beddua.
 • Söğüp saymak.
 • Lanet, ilenç. (Farsça)

nefrin-künan / nefrin-künân

 • Lânet okuyan, sövüp sayan. (Farsça)

recim

 • (Recm. den) Taşlanmış, taşa tutulmuş.
 • Lânetlenmiş, mel'un.

sakare

 • Kâfir.
 • Koğucu, dedikoducu, nemmam.
 • Müstehak olmayana lânet eden.
 • Pekmezci.

şecere-i mel'un

 • Lânet edilmiş ağaç.

sekkar

 • Lânet eden kişi.

şeytan-ı lain / şeytan-ı lâîn

 • Kovulmuş, lanetlenmiş şeytan.

şeytan-ı racim / şeytan-ı racîm

 • Kovulmuş, lânetlenmiş şeytan.

tavk-ı lanet / tavk-ı lânet

 • Lânet halkası.

teheyyül

 • Lânet etmek.

tel'in / tel'în / تلعين

 • Lânetlemek. Lânet etmek.
 • Lânetleme, kınama.
 • Lânetleme, lânet etme. Bir kimsenin Allahü teâlânın rahmetinden uzak olmasını dileme.
 • Lanetleme. (Arapça)
 • Tel'în edilmek: Lanetlenmek. (Arapça)
 • Tel'în etmek: Lanetlemek. (Arapça)

telaun

 • Birbirine karşılıklı lânet okuma.

telin / telîn

 • Lânetleme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın