LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kust ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

abra

 • Bir değiş-tokuşta üste verilen şey.
 • Teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefesine konulan ağırlık.

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

büh

 • Baykuşa benzer bir kuştur, ondan küçüktür. Dişisine büvâhâ derler; ahmak, akılsız kimseyi ona benzetirler.
 • Puhu.

büstah

 • Edebsiz, küstah, utanmaz. (Farsça)

deste

 • Tutam, bağ, demet, kabza. (Farsça)
 • Muin, mededkâr. (Farsça)
 • Süpürge. (Farsça)
 • Küstah. (Farsça)

gürz

 • Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. Gürz, yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir nevi topuzdur. Gürzün Türkçesi "bozdoğan" dır. Bozdoğan bir cins yırtıcı kuştur. Gürz, bozdoğanın kafasına benzediği için bu adla anılmıştır. Gürzün baş kısmı

güstah / güstâh / گستاخ

 • Arsız, edepsiz, küstah, saygısız. (Farsça)
 • Küstah. (Farsça)
 • Cesur. (Farsça)

hevadar

 • Hevalı. Nefsine uymuş. Küstah. (Farsça)
 • Etrafı açık, havalı yer. (Farsça)

ikae

 • Kusturma, istifra ettirme. Kusturulma.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kıstar / kıstâr

 • (Bak: KUSTAR)

küşte

 • (Çoğulu: Küştegân) Öldürülmüş, maktul. (Farsça)

küştegan / küştegân

 • (Tekili: Küşte) Öldürülmüşler, öldürülmüş olanlar.

laglaga

 • (Çoğulu: Laglag) Ördekten küçük bir güzel kuştur, başında az miktar beyaz tüyü vardır. Türk diyârında yavrusunu çıkarıp kış günlerinde Mısır'a gider.

mukayyi / مقيىء

 • Kay ettiren, kusturan.
 • Kusturucu. (Arapça)

mukayyiat

 • (Tekili: Mukayyi) Kusturucu ilâçlar.

müstefrig

 • (Ferag. dan) Kusan, istifrağ eden.
 • Kusturan.

mütecasir

 • (Çoğulu: Mütecasirîn) (Cesaret. den.) Küstah, cür'et gösteren, tecasür eden.

mütecasirane / mütecasirâne

 • Cür'et göstererek, küstahçasına. (Farsça)

mütecasirin / mütecasirîn

 • (Tekili: Mütecasir) Cür'et edenler, cesaretlenenler, küstahlar.

müzemmem

 • Aşağılık, bayağı ve küstah adam.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

tehvi'

 • Kusturma veya kusturulma.

vakahat

 • Arsızlık, utanmazlık, küstahlık.

veyle

 • Küstahlık, rezillik.