LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kurün ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

bavehim / bâvehim

 • Vehimle, kuruntuyla.

belbele

 • (Çoğulu: Belâbil) Vesvese vermek, gamkin etmek, kuruntu vermek.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

ebediyet-i mevhume

 • Sonsuzluk kuruntusu.

efra'

 • İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.
 • Kuruntulu, vesveseli adam.
 • Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für'â)

emel-i vehmi / emel-i vehmî

 • Temelsiz ümit, kuruntuya dayalı beklenti.

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

evham / evhâm / اوهام / اَوْهَامْ

 • Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.
 • Vehimler ve hayaller. Kuruntular ve gerçek dışı şeyler.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular.
 • Vehimler, kuruntular. (Arapça)
 • Kuruntular.

evham etmek

 • Olmayan bir şeyi var zannederek şüphelenmek, kuruntuya kapılmak.

evham-alud / evham-âlûd

 • Vehimler ve kuruntular karışmış.

evham-ı batıla / evham-ı bâtıla

 • İnsanları haktan uzaklaştıran bâtıl vehimler ve kuruntular.

evham-ı faside / evhâm-ı fâside

 • Asılsız, boş kuruntular.

evham-ı seyyie / evhâm-ı seyyie / اَوْهَامِ سَيِّئَه

 • Akla gelen kötü vehim ve kuruntular.
 • Kötü kuruntular.

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

evham-saz / evham-sâz

 • Vehimli, kuruntu saçan.

evhamın müdafaası

 • Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

evhamlandırmak

 • Kuruntulandırmak, şüphelendirmek.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

gavr

 • Çukurun dibi.

gavr-ı in'idam

 • Yokluk çukurunun dibi.

gururiyet

 • Böbürlenme, kuruntuya kapılarak kendini yüksek görme.

hadşe

 • (Çoğulu: Hadeşât) Vesvese, kuruntu, merak, ye's, üzüntü, hüzün.

hemezat

 • (Tekili: Hemeze) Kuruntular, vesveseler, şüpheler, tereddütler.

hemeze

 • Vesvese. Şeytanın desisesi. Kuruntu.

hevacis

 • (Tekili: Hâcise) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler.

hulya / hulyâ

 • Kuruntu. Hayal. Vehim. Olmıyan bir şeyi düşünerek yaşamak. Akıldan geçen ve matmah-ı nazar olan husus. (Farsça)
 • Hülya, kuruntu, hayâl.

hülya / hülyâ

 • Hayâl, kuruntu.

kuvve-i vahime / kuvve-i vâhime / قُوَّۀِ وَاهِمَه

 • Vehim ve hayâl duygusu. Kuruntu hâssesi.
 • Kuruntu hissi.

kuvvet-i vehim

 • Vehim kuvveti, kuruntu gücü.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

lümme-i şeytani / lümme-i şeytanî

 • Şeytanın verdiği kalpteki kuruntu, vesvese yeri.

lümme-i şeytaniye / lümme-i şeytâniye

 • Şeytanın vesvesesi. Şeytanın verdiği kuruntu.

ma'reke-i evham

 • Vehim ve asılsız kuruntuların çarpıştığı savaş alanı.

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

mal-i hulya

 • Vesvese, kara sevdâ, kuruntu, boş hayaller. (Farsça)

maraz-ı vesvese / مَرَضِ وَسْوَسَه

 • Kuruntu, şüphe hastalığı.
 • Kuruntu hastalığı.

merak

 • Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük.
 • Dalgınlık. Kara sevdâ.
 • Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.

meraki / merakî

 • Vesvese ve kuruntu içinde bulunan kimse.
 • (Tekili: Mirkat) Merdivenler, basamaklar.

mevhum / mevhûm / موهوم / مَوْهُومْ

 • Kuruntu ürünü.
 • Vehmolunmuş, aslı esâsı yokken zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan. Hayâlî.
 • Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı. (Arapça)
 • Asılsız, kuruntu.

mevhume

 • Vehim, kuruntu ve hayâl nev'inden bir şey.

müleslis

 • Mütereddit, tereddütlü, kuruntulu kimse.

mütevehhim

 • Evhamlı, vehimli, kuruntulu.
 • Kuruntulu.

müvesvis

 • Vesvese veren, şüphe ve kuruntu veren.

reddü'l-evham

 • Vehimleri, kuruntuları reddetme.

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

şeyatin-i evham / şeyâtîn-i evham

 • Evham, kuruntu şeytanları.

sigal

 • Düşünce, fikir. (Farsça)
 • Kuruntu, endişe. (Farsça)

silsile-i mevhumat / silsile-i mevhûmât

 • Kuruntular zinciri.

skolastik

 • Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.

tevehhüm / تَوَهُّمْ

 • Kuruntuya kapılma, sanma, zannetme.
 • Kuruntu etme.
 • Kuruntu yapma.

tevehhüm etmek

 • Sanmak, kuruntulanmak.

tevehhüm-ü ebediyet

 • Sonsuzluk kuruntusu; sonsuza kadar yaşayacağını sanmak.

tevehhümkarane / tevehhümkârâne

 • Vehimlenerek, kuruntuya kapılarak.
 • Kuruntu edercesine.

tevehhümüyle

 • Kuruntusuna düşmekle.

ümniyye

 • Umut, ümid.
 • Arzu, istek, talep.
 • Niyet, kuruntu.

vahim

 • (Vehm. den) Vehmeden, kuran, kuruntulu.

vahime / vahîme

 • Kuruntu veren his.

vehel

 • Vehim, kuruntu.

vehham

 • Aşırı derecede vehimli, kuruntulu, şüpheci.
 • Vehimli, kuruntulu.

vehhamlık

 • Kuruntu etme, aşırı vehimli olma.

vehim / وهم / وَهِمْ

 • Zan, şüphe, kuruntu.
 • Belirsiz korku, kuruntu.
 • Kuruntu.
 • Kuruntu. (Arapça)
 • Kuruntu.

vehm / وهم

 • Vehim, kuruntu.
 • Kuruntu, gerçekte olmayan bir şeyi var diye düşünme.
 • Kuruntu. (Arapça)

vehm-alud / vehm-âlud

 • Vehimli, kuruntu dolu.

vehm-i mahz

 • Tam bir kuruntu, zan, şüphe.

vehm-nak / vehm-nâk

 • Vehimli, kuruntulu. (Farsça)

vehmetmek

 • Vehme kapılmak, kuruntulanmak.

vehmi / vehmî / وهمى / وَهْم۪ي

 • Kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş. (Arapça)
 • Kuruntulu.
 • Kuruntuya âit.

vehmiyyat / vehmiyyât

 • (Tekili: Vehmiyye) Vehimler, kuruntular.

vehmnak / vehmnâk / وهمناک

 • Kuruntulu. (Arapça - Farsça)

vesvese / وسوسه / وَسْوَسَه

 • Kuruntu, gereksiz kaygı.
 • Kuşku, kuruntu, tereddüt.
 • Kuruntu, şüphe.
 • Zararlı olan şüphe, kuruntu.
 • Şübhe. Tereddüt. Kuruntu. Aslı olmayan ihtimaller.
 • Kuruntu. (Arapça)
 • Kuruntu.

vesvese-i medeniyet

 • Medeniyetin vesvesi, kuruntusu.

vesvese-i şeyatin / vesvese-i şeyâtîn

 • Şeytanların verdiği şüphe ve kuruntular.

vesvese-i şeytan

 • Şeytanın kalbe düşürdüğü şüphe, asılsız kuruntu.

vesvese-i siyasiye

 • Siyasî şüphe ve kuruntular.

vesvesedar / vesvesedâr

 • Vesveseli, kuruntulu. (Farsça)

veyl

 • Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.

zaman-ı tereddüt ve evham

 • İnsanların şüpheye düştüğü ve kuruntulara kapıldığı dönem.