LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kubbe ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

asmane

 • Dam, tavan, kubbe. (Farsça)

asuman / âsumân

 • Gökyüzü, gök kubbe.

bam

 • Dam.
 • Çatı.
 • Kubbe.
 • Kemer
 • Sakf.
 • Sabah vakti.
 • Telli sazlarda en kalın tel.

bertarum

 • Kubbe üzerinde. Dam üstünde. (Farsça)

çarh-ı ahdar

 • Gök kubbe.

cünbüde

 • Kümbet, kubbe.

cünbüz

 • Kemer, kubbe, kümbet.

günbed

 • Kümbet, kubbe, üst tarafı yuvarlak şekilde olan bina veya çıkıntı. (Farsça)

günbed-i hadra

 • Yeşil kubbe.
 • Mc: Gökyüzü, sema.

gurabe

 • Kubbeli türbe. (Farsça)

harem-i şerif / harem-i şerîf

 • Müslümanların kıblesi olan Kâbe-i muazzamanın ortasında yeralan etrâfı kubbeli revaklarla çevrili mescid. Kâbe'nin etrâfı.

hilal / hilâl

 • Yeni ay şekli. Yeni ay.
 • Fık: Yay şeklinde görülen her yeni aya ve her ayın üçüncü gecesine kadar aya hilâl denir. 26 ve 27 nci gecelerdeki aya da hilâl, onda sonrakileri kamer denir.
 • Cami kubbeleri ve minâre külâhları tepesine konulan alemlerin hilâl şeklinde olan uç kısmı.

ılıca

 • Sıcak pınar suyu. Bunların yerden kaynayanına kaynarca; üzerine bina veya kubbe yapılmış olanına ise kaplıca denir.

kıbab / kıbâb / قباب

 • (Tekili: Kubbe) Kubbeler. Tepesi yarım küre şeklinde olan binâ damları.
 • Kubbeler. (Arapça)

kisve-i şerife / kisve-i şerîfe

 • Resûlullah efendimizin medfûn bulundukları hücre-i seâdet üstündeki kubbe üzerine serilen örtü.

kubbe-i ali / kubbe-i âli

 • Yüksek kubbe.

kubbe-i aliye / kubbe-i âliye

 • Yüksek ve yüce kubbe.
 • Yüksek kubbe.

kubbe-i asuman / kubbe-i âsuman

 • Gökyüzü, gök kubbe.

kubbe-i hadra / kubbe-i hadrâ

 • Medîne-i münevverede bulunan Peygamber efendimizin kabr-i şerîfinin üzerindeki yeşil kubbe.
 • Yeşil kubbe.

kubbe-i mina / kubbe-i mîna

 • Gökyüzü. Gök kubbesi.
 • Gök kubbesi, gökyüzü.

kubbe-i saadet

 • Mutluluk kubbesi; büyük ve manevî derecesi yüksek bir zâtın kabrinin ve türbesinin bulunduğu yer.

kubbe-i sema / kubbe-i semâ

 • Gökkubbe.

kubbe-nişin

 • İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri. (Farsça)

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kubbet-ül islam / kubbet-ül islâm

 • İslâmın kubbesi.
 • Belh şehrinin başka bir adı.

kubeb

 • (Tekili: Kubbe) Kubbeler, kemerler. Tepesi yuvarlak, yarım küre şeklinde yapılan binâ damları.

kuhe

 • Dağ. (Farsça)
 • Hücum, saldırma. (Farsça)
 • Dağ tepesi gibi kubbeli ve sivri olan şey. (Farsça)
 • Deve hörgücü. (Farsça)
 • At eyeri. (Farsça)

künbed

 • Kubbe. (Farsça)

küngüre

 • Kubbenin en yüksek yeri, tepesi. (Farsça)

kurabe / kûrabe

 • Kubbeli mezar, türbe. (Farsça)

mahçe

 • Minare, kubbe, sancak gibi şeylerin başına konulan hilâl. (Farsça)

meh-çe

 • Minâre, kubbe ve bayrak direğinin üstüne konulan küçük hilâl, ay.

mübalaga

 • (Mübalağa) Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek.
 • Haddini aşmak.
 • Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek." Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak."

mukabbeb

 • (Kubbe. den) Kubbeli.

mukarnes

 • Kubbe biçiminde olan.
 • İşlemeli, nakışlı ve rengarenk olan.
 • Merdiven şeklinde dereceleri olan kubbe.

revak

 • (Rivak) Ev önündeki saçak.
 • Kemer. Kubbe. Çardak. Önü açık, üstü örtülü yer.

şadırvan

 • Etrafında bulunan bir çok musluklardan ve bir fıskiyeden su akan havuz tarzında kubbeli çeşme. Şadırvanlar daha ziyade cami avlularında halkın abdest almaları için yapılırdı.
 • Etrafı musluklu kubbeli çeşme.

sahn / صحن

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.
 • Avlu. (Arapça)
 • Boşluk. (Arapça)
 • Sahne. (Arapça)
 • Üstü kubbeli alan. (Arapça)

saray-ı vücud

 • Bin kubbeli harika bir saraya benzetilen insan vücudu.

tahdib

 • Kamburlaştırma. Kubbelendirme.

tak / tâk

 • Bina kemeri. Yarım daire şeklinde kapı ve pencere üstü. Çardak. Kubbe. Kavisli bina. Eyvan.

tak-ı mualla / tâk-ı muallâ

 • Yüksek şerefe. Yüksek kubbe.
 • Yüksek haysiyet ve şeref sahibi.

taka / tâka

 • Kubbeli mahfe. Pencere.
 • Takat. Güç, kuvvet, iktidar.

takabbüb

 • Binaya kubbe yapmak.

takbib

 • Kubbe gibi yapma.

tarem / târem / تارم

 • Dam, kubbe, künbet. Sakf. Satıh.
 • Kubbe. (Farsça)