LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kuş. ifadesini içeren 109 kelime bulundu...

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

akabe / عقبه

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da
 • Geçilmesi güç geçit. (Arapça)
 • Yokuş. (Arapça)

anka / ankâ

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Hayâlî bir kuş.

aranik

 • Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.

asbag

 • Alnı veya kuyruğunun ucu beyaz olan at.
 • Kuyruğunun ucu beyaz olan kuş.

atık / âtık

 • Azad edilmiş, Serbest bırakılmış kimse.
 • Yaşlı.
 • Genç kız.
 • Temiz soylu.
 • Eski.
 • Yavru kuş.

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

atyeş

 • Gayet tez uçar bir kuş.

başik

 • (Çoğulu: Bevâşık) Atmaca denilen kuş.

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

baz / bâz

 • Doğan. Yırtıcı kuş. Av kuşu. (Farsça)
 • Açık. (Farsça)
 • Ayırma. Temyiz etme. (Farsça)
 • İniş. (Farsça)

baz-geşt

 • Geri dönme. (Farsça)
 • Pişmanlık, pişman olma, nedamet. (Farsça)
 • Gerileme. Çöküş. (Farsça)

becayiş

 • Karşılıklı yer değiştirme, değiş-tokuş.

beftere

 • Avcılar tarafından kullanılan ve hususi olarak alıştırılmış kuş. (Farsça)

bergeşte

 • Tersine dönmüş. Yüz çevirmiş. Mâkûs. (Farsça)

bügase

 • Ufak kuş.

buh

 • Erkek baykuş.
 • Çakır doğan.

bülbül

 • (Çoğulu: Belâbil) Andelib. Güzel öten bir nevi kuş.

bum

 • Zool: Baykuş. (Farsça)

büm

 • (Çoğulu: Ebvam) Baykuş.

bum / bûm / بوم

 • Baykuş. (Farsça)

cariha / câriha / جارحه

 • Yırtıcı kuş. (Arapça)
 • Yırtıcı hayvan. (Arapça)

cem'are

 • Galiz, kaba nesne. Yüksek taşlar.
 • Kabile ismi.
 • Küçük kuş.

cugd

 • Baykuş.

cuğd / جغد

 • Baykuş. (Arapça)

cun

 • Karnı ve kanadı kara olan bağırtlak kuşu cinsinden bir kuş.

dacin / dâcin

 • Bir nevi kuş.

du'

 • (Çoğulu: Ezvâ-Zayân) Erkek baykuş.

dübsiyy

 • Kumruya benzer bir kuş.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

dürrace

 • (Çoğulu: Derrâc) Türac denilen kuş.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

eftah

 • Parmaklarının boğumu yassı ve yumuşak olan.
 • Tırnaklarının boğumları yumuşak olan kuş.

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

ferid / ferîd

 • Katılaşmış şey, donmuş nesne. (Farsça)
 • Avcı kuş. (Farsça)

feyyad

 • Erkek baykuş.
 • Çok yiyen adam.

firaz / firâz / فراز

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Yokuş. (Farsça)

füyak

 • Su kuşlarından uzun boyunlu bir kuş.

gatata

 • (Çoğulu: Gıtât) Bağırtlak cinsinden bir kuş.

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

guy

 • Söyleyen, konuşan, söyleyici. (Farsça)
 • Kelâm, söz. Acemlere mahsus bir cins oyun topu. (Farsça)
 • Baykuş. (Farsça)

hakm

 • Bir nevi kuş.

halbus

 • Serçeden küçük bir kuş.

halenbus

 • Serçe renginde, ondan küçük bir kuş.

haneş

 • (Çoğulu: Ahnâş) Avlanan haşere veya kuş.
 • Yılan.

harbüş

 • Yırtıcı bir kuş.
 • Alaca yılan.

hasun

 • Serçe gibi küçük ve alaca renkli bir kuş.

hubş

 • Sesi güzel olan bir kuş.

hummere

 • (Çoğulu: Hummer) Kaya kuşu denilen başı kızılca serçe gibi bir kuş.

inhidam-ı mutlak / inhidâm-ı mutlak

 • Tam bir çöküş.

işgere

 • Şâhin, atmaca ve doğan gibi av için kullanılan terbiye görmüş kuş. (Farsça)

iskete

 • Güzel ve çok öten sarı kanatlı bir cins küçük kuş.

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

keud / keûd

 • Meşakkatli sarp yokuş.

ku'ku'

 • Alaca renkli, uzun gagalı bir büyük kuş.

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kuknas

 • Hindistan'da olan bir cins beyaz kuş.

kulkulani

 • Üveyik kuşuna benzer bir kuş.

kutrub

 • Bir kuş.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

luri / lurî

 • Cüzzâm veya miskinlik denilen hastalık. (Farsça)
 • Fare avlıyan bir kuş. (Farsça)

milvah

 • Tuzak yanında koydukları kuş.
 • Semiz olmayan hayvan.

muavaza / muâvaza / معاوضه

 • Değiştokuş. (Arapça)

mugarrid

 • Pek güzel öten kuş.
 • Yüksek sesle nefse hoş gelen şarkılar söyliyen.

mukka

 • (Çoğulu: Mükâyâ-Mükâki) Hicaz diyarında yaşıyan bir cins beyaz kuş.

mürg

 • Merg. Kuş. (Farsça)

murg / مرغ

 • Kuş. (Farsça)

mürg / مرغ

 • Kuş. (Farsça)

mürg-i bal-şikeste / mürg-i bâl-şikeste

 • Kırık kanatlı kuş.

mürgek

 • Küçük kuş. Kuşcağız. (Farsça)

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nessaf

 • Gagası büyük bir kuş.

nişib ü firaz

 • İniş ve yokuş.

nühaz

 • Yokuş.
 • Güç yer.

papağan

 • İtl. İnsan konuşmasını taklid edebilen bir kuş.

perende / پرنده

 • Kuş. (Farsça)
 • Takla. (Farsça)

rampa

 • İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. (Fransızca)
 • Şose veya demiryolundaki yokuş. (Fransızca)
 • Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. (Fransızca)

rehden

 • (Çoğulu: Rahâdin) Serçeden büyük bir kuş.

ruh

 • Yanak, yüz, çehre. (Farsça)
 • Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Farsça)

sa'v

 • Duymak. İşitmek.
 • Zayıf adam.
 • Serçeden küçük bir kuş.

sa've

 • (Çoğulu: Sa'vât) Kuyruk sallıyan kuş.

sada / sadâ

 • Seda. Ses. Avaz. Savt.
 • Erkek baykuş.
 • Bir böcek adı.
 • Susuzluk.
 • Yankı.

sadih

 • Erkek baykuş.

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

safe

 • (Çoğulu: Savaf-Sâfât) Kanatlarını havada yayıp uçan kuş.

şefnin

 • Irak diyarında ve karga büyüklüğünde olan bir kuş.

semame

 • (Çoğulu: Semâm) Bir nevi kuş.
 • Sür'atle yürüyen dişi deve.

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

sıbtır

 • (Çoğulu: Sibetrât) Uzun, tavil.
 • Uzun boyunlu bir kuş.

sıfrid

 • (Çoğulu: Safârid) Toygar adı verilen küçük kuş.

sufariye

 • Sarı asma adı verilen bir kuş.

sured

 • (Çoğulu: Surdân) Göçgen adı verilen küçük kuş.
 • Davar arkasında yanırdan olan beyazlık.

şürşur

 • Yund kuşu dedikleri kuş.

tagr

 • (Çoğulu: Tagrân) Bir küçük kuş.

tair / tâir / طائر

 • (Tayeran. dan) Uçucu. Uçan.
 • Kuş.
 • Kuş. (Arapça)

tavri / tavrî

 • Vahşi adam veya kuş.
 • Ehad, vâhid, bir.

tavus

 • Süslü bir kuş.

tayir

 • (Tayr.) Kuş.
 • Uçmak.
 • Çabuk yürümek.

tayr / طير

 • Kuş.
 • (Çoğulu: Atyâr-Tuyur) Kuş.
 • Uçmak (mânasına mastardır.)
 • Kuş. (Arapça)

tayr-ı müsebbih ve hamid / tayr-ı müsebbih ve hâmid

 • Allah'ı tesbih eden ve şükreden kuş.

taytava

 • Bağırtlak kuşuna benzeyen alaca bir kuş. (Yüzü beyaz, başı kara olur.)

tederrüc

 • (Derece. den) Derece derece, adım adım ilerleme.
 • Dürrâce benzer bir kuş.

turgul

 • Çil kuşuna benzer bir kuş.

tuti

 • Dudu kuşu. Papağan. İşittiği sözleri ezberleyip, insan sesi taklidini yapan ve söyleyen bir kuş.

ünün

 • Ayağı ve burnu kırmızı, vücudu kara olan bir kuş.

vakir

 • Yuvasına girmiş kuş.

vekir

 • Yuvasına giren kuş.

ya'sub

 • Arı beyi.
 • Emir, bey, reis.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir atının ismi.
 • Atın alnındaki beyazlık.
 • Bir nevi kuş.