LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te koruyucu ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

ahras / ahrâs / احراس

 • (Tekili: Hâris) Bekçiler, muhafızlar, koruyucular.
 • Koruyucular, muhafızlar. (Arapça)

baygan

 • Muhafız, koruyucu, bekçi. (Farsça)

candar / cândâr / جاندار

 • Diri, canlı, zihayat, ziruh. (Farsça)
 • Silâhlı kimse. (Farsça)
 • Muhafız, koruyucu, emniyet memuru. (Farsça)
 • Yol yiyeceği, azık. (Farsça)
 • Canlı. (Farsça)
 • Koruyucu. (Farsça)

cenab-ı mevla / cenâb-ı mevlâ

 • Herşeyin efendisi, koruyucusu ve sahibi olan Allah.

cihan-ban / cihan-bân

 • Cihanın bekçisi, dünyanın koruyucusu olan. Allah. Hükümdar. (Farsça)

cihan-penah

 • Cihanın koruyucusu olan.

hafaza

 • Muhafızlar, koruyucular, bekçiler.
 • Koruyucu melekler.
 • Koruyucu.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

hafiz-ı hakiki / hafîz-ı hakikî

 • Her şeyin gerçek koruyucusu olan ve her şeyi bütün özellikleriyle kaydedip muhafaza eden Allah.

hafiziyet / hafîziyet

 • Koruyuculuk.
 • Hafîzlik, koruyuculuk.

hami / hamî / hâmî / حَام۪ي

 • Himaye edici, himaye eden. Koruyucu, koruyan. Kayıran.
 • Koruyucu.
 • Himaye eden, koruyucu.
 • Himaye edici, koruyucu.
 • Koruyucu.

hami-i meçhul / hâmî-i meçhul

 • Bilinmeyen koruyucu.

hami-i saadet / hâmi-i saadet

 • Mutluluğun koruyucusu.

hamisiz / hâmisiz

 • Koruyucusuz.

haris-i vatan / hâris-i vatan

 • Vatanın koruyucusu, vatanın bekçisi.

himayetçi

 • Koruyucu.

himayetkar / himayetkâr / himâyetkâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu.

kal'a-dar / kal'a-dâr

 • Kale koruyucusu, kal'a muhafızı. Dizdar. (Farsça)

kuyud-u ihtiraziye

 • Koruyucu tedbirler, bazı hakları kullanabilme şartları, çekince şartları.

mahfaza / مَحْفَظَه

 • Koruyucu kap.

melaike-i sıyanet / melâike-i sıyanet

 • Koruyucu melekler.

melek-i sıyanet / melek-i sıyânet / مَلَكِ صِيَانَتْ

 • Koruyucu melek.
 • Koruyucu melek.

mevla / mevlâ

 • Efendi, sahip, koruyucu; Allah.
 • Yardımcı ve koruyucu olan Allahü teâlâ.
 • Sevgili, sevilen.
 • Âzâd edilmemiş, serbest bırakılmamış köle ve câriyenin sâhibi, efendisi.
 • Âzâd edilmiş köle.
 • Kölesini âzâd etmiş olan kimse.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu. (Farsça)
 • Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. (Farsça)
 • Koruyucu.

muhafazat

 • Muhafızlık, koruyuculuk.

muhafız / muhâfız / محافظ

 • Koruyucu. (Arapça)

müheymin

 • Mü'min.
 • Hazır. Sâdık.
 • Hâfız. Hıfz edici. Koruyucu.

mustazill

 • (Zıll. dan) Gölgelenen, gölgede oturan.
 • Birinin koruyuculuğu ve himâyesi altında bulunan.

ni'me-r rakib

 • Ne iyi gözetici, koruyucu.

nigahdar / nigâhdar

 • Bekçi, gözcü. (Farsça)
 • Koruyucu, muhafaza eden, saklayıcı. (Farsça)

nigehdar / nigehdâr

 • Gözcü, bekçi. (Farsça)
 • Saklayıcı, koruyucu. (Farsça)

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

sahib / sâhib

 • Sahip, koruyucu, sohbet arkadaşı.

saye-endaz

 • Gölge salan. (Farsça)
 • Mc: Koruyuculuk eden, himâyecilik yapan. (Farsça)

veli / velî

 • Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata.
 • Velâkin, fakat, amma.
 • Sahip, gözetici, koruyucu.

vikaye

 • Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma.
 • Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.

zırh

 • Demirden yapılmış koruyucu giysi, savaş elbisesi.