LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te korkunç ifadesini içeren 69 kelime bulundu...

ahşa

 • Pek korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç yer.

ahvef / اخوف

 • En korkak.
 • Çok korkunç.
 • En korkunç. (Arapça)

asale

 • Zehiri çok tesirli ve korkunç olan yılan.

bebr

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)

dahiye / dâhiye

 • Korkunç belâ.

dehhaşe

 • Çok fazla derecede korkunç, dehşet verici.

dehşet-efşan

 • Korkunç, korku ve dehşet saçan, ürkütücü. (Farsça)

dehşetli

 • Korkunç.

dram

 • yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi.
 • Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket.

ehvel

 • Korkunç nesne.

fazu'

 • Çocukları korkutmak için yapılan çok korkunç suret.

feci' / fecî' / فجيع

 • Çok kötü, korkunç. (Arapça)

gayya

 • Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. İçine düşenin kolay kolay kurtulamıyacağı korkunç yer.

gul

 • İnsanın gördüğünü sandığı korkunç hayâlet.

gulyabani / gulyabânî

 • İnsanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet, hayâlî varlık.

hail / hâil / هائل

 • Korkunç. (Arapça)

haşyetengiz / خشيت انگيز

 • Korku salan, korkunç. (Arapça - Farsça)

hatarnak / hatarnâk

 • Korkunç, korkulu, tehlikeli. (Farsça)

havfnak

 • Korkulu, korkutan, korkunç. (Farsça)

haviye

 • (Sukut mânasından) Cehennem'in 7. tabakası. En korkunç yer.

hevl-aver / hevl-âver

 • Korkunç, korku getiren, korku veren. (Farsça)

hevl-engiz

 • Korkunç korkulu. (Farsça)

hevl-nak / hevl-nâk

 • Korkulu, korkunç. (Farsça)

hevlnak / hevlnâk / هولناک

 • Korkunç. (Arapça - Farsça)

heyban

 • Korkunç, korku getiren.
 • Çok utangaç çekingen.
 • Korkak.
 • Çoban.

heyula

 • Zihinde tasarlanan korkunç hayal.
 • Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiçbir te'siri ve değeri olmayan şey.
 • Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde.

ifrit / ifrît / عِفْر۪يتْ

 • Cin taifesinden çok muzır, şerir ve korkunç bir cins.
 • Mc: Korkunç, kızgın ve öfkeli insan.
 • Cinlerin azgın, en zararlı, şerli, korkunç ve kuvvetli cinsi.
 • Çok zararlı ve korkunç cin.

ızbandut

 • Eskiden Rum korsanlarına verilen addır.
 • Haydut, yolkesen, şaki, eşkiya.
 • İri vücutlu, korkunç.

jegand

 • Sağlamlık, metanet. (Farsça)
 • Vahşi ve yırtıcı hayvanların korkunç sesi. (Farsça)

karabasan

 • t. Kâbus. Sıkıntılı ve korkunç rüya.
 • Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh durumu.

mehabet

 • Azamet, ululuk, korkunçluk.

mehail

 • (Tekili: Mehil) Tehlikeli ve korkunç yerler.

mehib / mehîb

 • İnsanın kendisinden korktuğu. Heybetli, azametli, korkunç kimse.
 • Arslan, esed, gazanfer.

mehil / mehîl

 • Korkulu yer. Korkunç ve tehlikeli yer.

mehme

 • (Çoğulu: Mehâme) Irak, uzak.
 • Issızlık.
 • Korkunç sahrâ. Büyük çöl.

mehub

 • Heybetli. Azametli. Korkunç.
 • Arslan.

mer'abe

 • Ansızın olarak birdenbire korkutmak.
 • Tenha ve korkunç yer.

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

mevt-alud

 • Ölüm gibi. Ölümlü. Korkunç. Ölü gibi. (Farsça)

mevt-i hail / mevt-i hâil

 • Korkunç ölüm.

müdhiş

 • Korkunç.

müdhişe

 • Korkunç, ürküten, ürkütücü.

mühevvil

 • Korkunç. Heybetli. Azîm, çok büyük.
 • Korkunç.

mühib / mühîb

 • Heybetli. Korkunç. Azametli.
 • Tehlikeli.

muhif / muhîf

 • (Muhife) Korkunç. Korkutucu.

muhiş / mûhiş / موحش

 • Korkunç, korkutucu. (Arapça)

müthiş

 • Dehşetli, korkunç.

netaic-i vahime / netâic-i vahîme

 • Vahim, korkunç neticeler.

pest

 • Alçak, aşağı. Hafif, yavaş ses. (Farsça)
 • Sesi galiz, kalın ve korkunç olan. (Farsça)

ra'd-ı kasıf

 • Korkunç gök gürültüsü.

sayha

 • Şiddetli ses; korkunç gürültü.

sehm / سهم

 • Korkunç. (Farsça)

sehm-gin

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sehm-nak / sehm-nâk

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sehmgin / sehmgîn / سهمگين

 • Korkunç. (Farsça)

sehmnak / sehmnâk / سهمناک

 • Korkunç. (Farsça)

semud kavmi / semûd kavmi

 • Sâlih aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği ve îmân etmedikleri için büyük bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk olan kavim.

tabu

 • (Polinezya dilinden) Var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.

tehevvül

 • Korkunç hâle gelme.
 • Birisinin malına göz koyma.

tersengiz / tersengîz / ترس انگيز

 • Korkunç, korku salan. (Farsça)

tersnak / tersnâk / ترسناک

 • Korkunç. (Farsça)

tılmesa

 • Yol bulunmaz otsuz ve susuz korkunç yer.
 • Çok karanlık gece.

vahamet / vahâmet / وخامت

 • Korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum. (Arapça)

vahim / vahîm / وخيم

 • Korkunç. (Arapça)

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vahşet-agin / vahşet-âgin

 • Çok ıssız, korkulu yer, korkunç.

vahşetengiz / vahşetengîz / وحشت انگيز

 • Korkunç, ürkütücü.
 • Korkunç, korku salan. (Arapça - Farsça)

vahşetnak / vahşetnâk / وحشتناک

 • Korkunç. (Arapça - Farsça)
 • Issız. (Arapça - Farsça)

vahşiyane

 • Vahşice, korkunç bir şekilde.